Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi – Tân tây lan. Tu Viện Vạn Hạnh Canberratải về 29.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2018
Kích29.8 Kb.

  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi – Tân tây lan.

Tu Viện Vạn Hạnh Canberra.

CANBERRA: VAN HANH Monastery, 32 Archibald St, Lyneham ACT 2602, AUSTRALIA. Rector: Most Venerable THÍCH QUẢNG BA

SYDNEY: NGUYÊN THIỀU Monastery, 155 The Boulevarde, Fairfield Heights, NSW 2165. Abbot: Venerable THÍCH ĐẠO HIỂN.

Postal: PO box 1004 Dickson ACT 2602 Australia: [ABN 20 648 948 015]; Mob. 0412-224 553; Email: thichquangba@gmail.comTel (+61-2) VạnHạnh: 6257 5517; English: 6257 5280; Fax 6257 7733; NguyênThiều: 9726 2661, Fax 9726 2668, thichdaohien@gmail.com

Thiệp Cung Thỉnh & Thư Mời (lần 3).

____________________________________

____________________________________

Tham dự Lễ Đại tường Đức đệ tứ Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trưởng lão Hòa Thượng THÍCH

thượng HUYỀN hạ QUANG(1920-2008)

Canberra, thứ Bảy 17/7/2010

(mồng 6/6 Nhâm Dần –PL 2554), 9.30am-2.30pm

Thừa ủy nhiệm Giáo Hội, vâng lệnh Tăng sai, Tăng Ni Tu viện Vạn Hạnh thủ đô Canberra chúng con/chúng tôi thành tâm-cung thỉnh chư tôn Thiền đức, Tăng-Ni &

-kính mời quý Quan Khách, Phật tử các chùa thuộc:

  • Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Úc đại lợi - Tân tây lan, và các Giáo Hội bạn thuộc PGVN tại Úc châu,

  • Các GHPGVNTN Hải ngoại và các Giáo Hội bạn tại Hoa kỳ, Canada, Âu châu & Á châu,

  • Các Tự, Viện,Tu viện, v.v độc lập thuộc các Thiền phái, Pháp phái PGVN đang tu học, hành đạo ở Hải ngoại,

  • Chư Tôn đức Tăng Ni thuộc Phật giáo các Tông phái của 3 truyền thống Mahayana, Theravada, Vajrayana tại Úc & NZ.

Ngoại trừ chư Tôn đức thuộc HĐ Giáo Phẩm của các GHPGVNTN,

kính xin chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni xa gần

hoan hỷ cho phép xem Thiệp nầy được thay thế Thiệp Thỉnh cá nhân.

  • Quý chức sắc Tôn giáo bạn trong CĐVN tại Úc

  • Quý Lãnh đạo, đại diện và Thành viên các Cộng Đồng, Đoàn thể, Tổ chức,

  • Quý Cơ quan truyền thông Việt ngữ, -quý Thân hào Nhân sỹ, và

  • quý Đồng hương Canberra & xa gần tại Úc đại lợi - Tân tân lan,

kính mong hoan hỷ cùng về Tu viện Vạn Hạnh tham dự

Đại lễ Tri Ân & Tưởng Niệm Đức Tăng Thống

  1. Địa điểm cử hành Lễ: Hội trường Huyền Quang (đang xây chưa hoàn tất), tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

(B) Thời gian:(a) Cung thiết nghê đài, vọng bái Giác Linh: 1.30pm Tue.13/7, m2/Sáu âl (Tăng Ni Vạn Hạnh tác lễ, cùng giờ 9.30am VN với Lễ Đại tường do Môn đồ Pháp quyến tổ chức tại TV Nguyên Thiều, Bình Định)

(b) Cung an Chức sự & lễ Khai kinh, 6-7.30pm, Thứ Sáu 16/7 (mời chư Tăng Ni Phật tử đã hiện diện tại VH cùng tham dự)

(c) Lễ Tri Ân & Tưởng Niệm chính thức, 9.30am-12.30pm, T. Bảy, 17/7, nội dung & thứ tiết hành Lễ do HĐĐH ấn định & điều khiển)

(d) Cúng dường Trai Tăng, 12.45pm, t.Bảy 17/7(C) Di chuyển: [1] Riêng chư Tôn đức dù có hay không có tham dự lễ Tự Tứ-Bế Mạc tại Trường Hạ Minh Quang của GH (sáng-trưa 16/7)quý Phật tử, Quan khách khác đến từ Sydney, nếu cần: xin GHI DANH TRƯỚC 13/7/2010, để giữ chỗ đi xe bus MIỄN PHÍ do BTC thuê.

Xin được đón 2 lần (đều phải đúng giờ, không thể chờ đợi): LẦN 1 tại TV-MINH QUANG lúc 2pm, thứ Sáu 16/7 & LẦN 2 tại GA CABRAMATTA lúc 6.30am thứ Bảy 17/7. Các xe bus đưa chư Tôn đức & quan khách, Phật tử về Sydney, đều sẽ rời Vạn Hạnh Canberra lúc #3pm, thứ Bảy 17/7/10; dự tính đến Sydney 6pm.
[2] Chư Tôn đức & Phật tử , Quan khách đến từ quốc gia HAY các Tiểu Bang khác: xin thông báo chuyến bay HAY bus trip trước 15/7 qua thichquangba@gmail.com, để BTC xin đưa đón (cách phi trường 12 phút).

(D) Nghỉ qua đêm 16/7/2010: (a) BTC cung thỉnh chư Tôn Đức và TẤT CẢ quý vị tạm nghỉ tại TV Vạn Hạnh & Tăng xá Bửu Quang/Ni xá Diệu Không (thời tiết dự đoán âm 5 độ lúc 1am-6am+10 - +15độ lúc 10am-3pm; xin quý Ngài/quý vị nhớ mang đủ đồ ấm cá nhân); (b) nếu nhờ Vạn Hạnh đặt hotel, xin thông báo trước 10/7 (muốn tự liên lạc với Lyneham Motor Inn, cách chùa 300m, Ph: 02-6249-6855 Fax: 02-6247-6184, email: clmi@bigpond.net.au, web: http://www.clmi.com.au/)

Kính nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh an, quý Quan khách, Đồng hương, Phật tử vô lượng an khang lợi lạc.

Nay thành tâm cung thỉnh & kính mời,

TL/GH: Tỳ kheo THÍCH QUẢNG BA, 0412-224-553

Viện trưởng Tu viện Vạn Hạnh; Canberra25/6/2010. Kính xin hồi báo thichquangba@gmail.com trước 12/7
Каталог: groups


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương