Giải bài tập trang 127 sgk sinh lớp 6: Rêu – Cây rêutải về 10.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích10.07 Kb.

Giải bài tập trang 127 SGK Sinh lớp 6: Rêu – Cây rêu

A. Tóm tắt lý thuyết:

Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Rêu sinh sản bằng bào tử. Đó là những thực vật sống ở cạn đầu tiên. Rêu cùng với những thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm Thực vật bậc cao. Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 127 Sinh học lớp 6

Bài 1: (trang 127 SGK Sinh 6)

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Cấu tạo cây rêu rất đơn giản: Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Bài 2: (trang 127 SGK Sinh 6)

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

* Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp

* Khác nhau:

– Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; nhưng rêu chỉ có dạng đa bào.

– Tảo: cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân, lá; Nhưng ở rêu cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả.

Bài 3: (trang 127 SGK Sinh 6)

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:


Cây có hoa

Rêu

– Có hoa

– Chưa có hoa

– Thân và lá có mạch dẫn

– Thân và lá không có mạch dẫn

– Có rễ thật

– Cỏ rễ giả

– Sinh sản bằng hoa

– Sinh sản bằng bào tử

Bài 4: (trang 127 SGK Sinh 6)

Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương