Gia đình Đồng Hành Dấn Thân Metuchentải về 13.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2019
Kích13.6 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Tài liệu

Gia đình Đồng Hành Dấn Thân - Metuchen

Tự Do Của Người Kitô Hữu "


Hát:

“Vào Đời” CNLT 120 (câu 1 & 4)

“Xin Tri Ân” CNLT 24 (câu 1 & 3)
Câu hỏi gợi ý:


  1. Những hiệu quả của Bí Tích Rửa Tội ?

  2. (Những) Bí Tích nào thật sự cần đến sự Tự Do của người lãnh nhận ?

  3. Những điều kiện để trở thành Tội Trọng ?

  4. Giáo Hội Công Giáo có nhiều Luật Lệ (10 Điều Răn Đức Chúa Trời - 6 Điều Răn Hội Thánh - Cải Tội Bẩy Mối - Phúc Thật Tám Mối - Luật “Mến Chúa Yêu Người”). Tôi có cảm thấy bị bó buộc quá? Mất Tự Do? Giả sử Giáo Hội có ít luật lệ hơn, tôi có giữ đạo và sống đạo tốt hơn không?

  5. Chúa cho tôi Tự Do và tôn trọng Tự Do của tôi. Tôi có tôn trọng Tự Do của người khác? Có khi nào tôi (tôi = cha mẹ, thầy giáo, người lãnh đạo... ) lạm dụng hoặc sử dụng sai trái quyền Tự Do của tôi trong khi thi hành chức vụ ? Nếu có, hậu quả cuả sự việc ấy? Làm thế nào để tránh?

  6. “Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được Tự Do” (Gal 5, 1). Thế nào mới thật sự là “sống tự do như con cái Thiên Chúa?” Tôi thấy dễ hay khó?Tài liệu:

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (khoản 1730 - 1748)


Phúc Âm:

Gioan 8, 31-36

31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;

32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."

33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?"

34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.

35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.

36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.
Gal 5, 13-14 Tự Do và Bác Ái

13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.

14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.
Rom 8: 14-17 Được Làm Con Thiên Chúa

14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.

15 Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!"

16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.

17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương