Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp?tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu03.02.2019
Kích445 b.

Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp?

 • Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp?Hãy quan sát hình 26 và bảng trang 32 cùng thảo luận nhóm theo các phiếu học tập sau: Thời gian 4 phút.

 • Hãy quan sát hình 26 và bảng trang 32 cùng thảo luận nhóm theo các phiếu học tập sau: Thời gian 4 phút.

 • + Nhóm 1 + 2 : Đặc điểm Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất.

 • + Nhóm 3 + 4 : Đặc điểm Cấu tạo Lớp Trung gian.

 • + Nhóm 5 +6 : Đặc điểm Cấu tạo của Lõi Trái Đất.- Tạo nên các dòng vật chất chuyển động là nguyên nhân gián tiếp làm cho các địa mảng dịch chuyển, động đất, núi lửa…

 • - Tạo nên các dòng vật chất chuyển động là nguyên nhân gián tiếp làm cho các địa mảng dịch chuyển, động đất, núi lửa…Dựa vào hình vẽ và nội dung SGK hãy nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?

 • Dựa vào hình vẽ và nội dung SGK hãy nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?Hai mảng tách xa nhau :

 • Hai mảng tách xa nhau :

 • Các mảng dần tách xa nhau về hai phía.

 • Hình thành vực sâu, sống núi.

 • Gây động đất và núi lửa.

Hai mảng xô vào nhau

 • Hai mảng xô vào nhau

 • Hình thành: núi cao.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương