Ecotec report templatetải về 224.35 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2019
Kích224.35 Kb.
  1   2   3   4   5ecorys uk

Ageing Better Common Measurement Framework (CMF)

Data collection toolkit – version for translation


grid 01 - copy


Nội dung

Đánh giá dự án Thêm tuổi Thêm vui – Tờ thông tin 4

Nội dung của nghiên cứu này là gì? 5

Ai đang thực hiện nghiên cứu này? 6

Vì sao tôi được mời? 7

Lý do tham gia? 8

Nghiên cứu bao gồm những gì? 9

Thông tin tôi cung cấp sẽ được xử lý thế nào? 10

Cần hỏi thêm? 11

Mẫu đồng thuận của người tham gia Thêm tuổi Thêm vui 12

Hướng dẫn về bảng câu hỏi ban đầu cho nhân viên 13

Tôi cần biết gì trước khi sử dụng các công cụ? 14

Tôi nên sử dụng các công cụ với người tham gia như thế nào? 15

Tôi cần làm gì với các mẫu đã hoàn thành? 16

Bảng câu hỏi ban đầu [Tên dự án] 17

Thông tin cá nhân của quý vị 18

Về sức khỏe thể chất , sức khỏe tinh thần và hòa nhập 22

Cô đơn và tách biệt xã hội (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 23

Giao tiếp xã hội ((Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 26

Tham gia hoạt động xã hội 28

Cùng thiết kế (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 29

Khả năng ảnh hưởng ( Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 30

Tình nguyện 31

Sức khỏe tinh thần ( Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 32

Sức khỏe thể chất ( Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 33Hướng dẫn bảng câu hỏi tiếp nối [Tên dự án] cho nhân viên 37

Tôi cần biết gì trước khi sử dụng các công cụ? 38

Tôi nên sử dụng các công cụ với người tham gia như thế nào? 39

Tôi cần làm gì với các mẫu đã hoàn thành? 40

Bảng câu hỏi tiếp nối [Tên dự án] 41

Thông tin của quý vị 42Về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và hòa nhập 43

Cô đơn và tách biệt xã hội (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 44

Giao tiếp xã hội (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 46

Giao tiếp xã hội (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 50

Cùng thiết kế (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 51

Khả năng ảnh hưởng (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 53

Tình nguyện (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 55

Sức khỏe tinh thần (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 57Sức khỏe thể chất (Vui lòng xóa, tựa đề này chỉ cho mục đích quản trị) 59

Hướng dẫn về bảng câu hỏi rút gọn [Tên rút gọn] cho nhân viên 63

Tôi cần biết gì trước khi sử dụng các công cụ? 64

Tôi nên sử dụng các công cụ với người tham gia như thế nào? 65

Tôi cần làm gì với các mẫu đã hoàn thành? 66

Bảng câu hỏi rút gọn [Tên dự án] 67

Thông tin cá nhân của quý vị 68

Thẻ rời - hướng dẫn cho nhân viên 72

Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của quý vị 73

Khảo sát đối tượng chương trình Thêm tuổi Thêm vui 74Đánh giá dự án Thêm tuổi Thêm vui – Tờ thông tin


Kính mời quý vị tham gia nghiên cứu khảo sát của chúng tôi về chương trình Thêm tuổi Thêm vui [hoặc ghi tên của chương trình/dự án tại địa phương vào đây] ]. Thêm tuổi Thêm vui là một chương trình về các hoạt động tại địa phương cho người cao tuổi để họ gắn bó với cộng đồng địa phương [hoặc điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp với thương hiệu hoặc thiết kế tại khu vực của quý vị].

Các phiên bản chữ to hơn sẵn có theo yêu cầu

Nội dung của nghiên cứu này là gì?


Chúng tôi đang tiến hành đánh giá chương trình Thêm tuổi Thêm vui [hoặc ghi tên của chương trình/dự án tại địa phương vào đây] để tìm hiểu sự khác biệt chương trình đã mang đến cho người cao tuổi.

Ai đang thực hiện nghiên cứu này?


Nghiên cứu này được thực hiện bởi Ecorys UK, một công ty nghiên cứu độc lập, cùng với Đại học Brunel và tổ chức Nghiên cứu Xã hội Bryson Purdon.

Vì sao tôi được mời?


Quý vị được mời vì quý vị đang tham gia hoặc đã từng sử dụng các hoạt động hoặc dịch vụ của chương trình Thêm tuổi Thêm vui [hoặc ghi tên của chương trình/dự án tại địa phương vào đây]. Chúng tôi muốn biết chương trình đã mang lại sự thay đổi nào cho quý vị.

Lý do tham gia?


Nghiên cứu này thực sự quan trọng. Thông qua đây, chúng tôi có thể hiểu được những điều đang làm được cũng như chưa làm được, và giúp cải thiện các hỗ trợ mang đến cho người cao tuổi. Nghiên cứu cũng giúp các tổ chức tại địa phương cải thiện các hoạt động họ sẽ cung cấp trong tương lai. Nghiên cứu cũng có thể giúp các tổ chức tại địa phương kêu gọi nguồn tài trợ trong tương lai nếu họ có thể chứng minh được hiệu quả mà họ mang lại.

Nghiên cứu bao gồm những gì?


Khảo sát này sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành. Nếu quý vị đồng ý, chúng tôi cũng hân hạnh mời quý vị thực hiện khảo sát một lần nữa khi kết thúc dự án, và một lần cuối cùng sáu tháng sau khi liên hệ chính thức của quý vị với dự án đã kết thúc. Điều này sẽ giúp chúng tôi biết được quý vị có những thay đổi gì không. Tham gia dù chỉ một lần cũng là vô cùng hữu ích, vì vậy đừng lo ngại nếu quý vị không chắc mình có thể thực hiện hơn một lần hay không. Các khảo sát tiếp nối sẽ được nhóm dự án tại địa phương gửi tới quý vị vào thời gian thích hợp.

Khảo sát bao gồm các câu hỏi cho nhiều nhóm người khác nhau, vì vậy nếu quý vị không thể trả lời một câu hỏi xin cứ thế bỏ qua, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Quý vị có toàn quyền quyết định chia sẻ, hoặc không chia sẻ thông tin gì.

Chúng tôi cũng có thể đề nghị quý vị tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn nhóm với một nhân viên nghiên cứu. Việc này sẽ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, hoặc bao lâu tùy theo nhu cầu của quý vị. Phỏng vấn sẽ được thực hiện tại một địa điểm thuận tiện cho quý vị. Nếu quý vị muốn có ai đi cùng trong lúc phỏng vấn, quý vị có thể làm vậy.

Việc tham gia của quý vị vào tất cả các phương diện của nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu quý vị lựa chọn không tham gia, tất cả các dịch vụ quý vị đang nhận qua dự án này sẽ vẫn tiếp tục. Nếu quý vị quyết định tham gia và sau đó đổi ý kiến vào một ngày nào đó sau này, hãy cho chúng tôi biết và dữ liệu quý vị đã cung cấp sẽ được hủy bỏ.

Các kết quả nghiên cứu tổng thể ẩn danh sẽ được chia sẻ với tất cả những người tham gia chương trình, thông qua các báo cáo quốc gia và qua các phương tiện truyền thông xã hội. Các thông tin này sẽ không đề cập đến các thông tin cá nhân của quý vị.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương