Dạng thức đề thi chuẩn đầu ra Tiếng Trung Quốctải về 25.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích25.33 Kb.

Dạng thức đề thi chuẩn đầu ra Tiếng Trung Quốc

(kèm theo Thông báo số 1062/TB-ĐHKTQD ngày 08/8/2018)  1. Đối tượng dự thi

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại, khoa Ngoại ngữ Kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từ khóa 54 trở đi. 

2. Nội dunga. Phần viết: tổng cộng 95 câu, gồm 3 kỹ năng: nghe hiểu, đọc hiểu, viết.

 


Phần viết

Số câu

Thời gian (phút)

Nghe hiểu

Phần 1

10

35

25

Phần 2

10

Phần 3

10

Phần 4

5

Đọc hiểu

Phần 1

10

40

35

Phần 2

10

Phần 3

5

Phần 4

15

Viết

Phần 1

10

20

30

Phần 2

10

Tổng
95

90

 

a.1 Nghe hiểu

Phần 1: Gồm 10 câu. Mỗi câu nghe 2 lần. Trong mỗi câu có 1 câu tiếng Hán, trên giấy thi sẽ có 1 bức tranh, thí sinh dựa vào nội dung nghe được để phán đoán đúng sai.

Phần 2: Gồm 10 câu, mỗi câu được phép nghe 2 lần. Mỗi câu là 1 đoạn hội thoại, trên giấy thi sẽ có vài bức tranh, thí sinh cần dựa vào nội dung mình nghe được để tìm ra bức tranh tương ứng.

Phần 3: Gồm 10 câu, mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu là cuộc hội thoại giữa hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại để đưa ra câu hỏi, trên giấy thi đưa ra 3 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án đúng.

Phần 4: Gồm 5 câu, mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu là 1 đoạn hội thoại của 2 người (khoảng 4-5 câu), người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 3 phương án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án đúng nhất.

a.2 Đọc hiểu

Phần 1: Gồm 10 câu. Trên giấy thi sẽ có vài bức tranh, mỗi câu sẽ kèm 1 câu tiếng Hán, thí sinh căn cứ vào nội dung của câu tìm ra bức tranh thích hợp.

Phần 2: Gồm 10 câu. Mỗi câu có từ 1- 2 câu tiếng Hán, Trong mỗi câu sẽ có một ô trống, thí sinh căn cứ vào các từ cho trước lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Phần 3: Gồm 5 câu. Mỗi câu bao gồm 2 câu tiếng Hán, thí sinh phải phán đoán câu thứ nhất và câu thứ hai có nội dung như nhau không.

Phần 4: Gồm 15 câu. Đưa ra 30 câu tiếng Hán, thí sinh phải tìm ra câu có mối quan hệ với nhau.

a.3  Viết

Phần 1: gồm 10 câu. Mỗi câu đưa ra mấy từ, yêu cầu thí sinh dùng mấy từ này sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.

Phần 2: gồm 10 câu. Mỗi câu có 1 chỗ trống, yêu cầu thí sinh tự điền chữ Hán chính xác vào chỗ trống.

b. Phần nói: gồm 3 câu

Nói

Số câu

Thời gian (phút)

Phần 1

1

3

Phần 2

2

3

Phần 1: gồm 1 chủ đề cho sẵn. Thí sinh căn cứ vào chủ đề bốc được để nói 1 đoạn.

Phần 2: Trong đề có 2 câu hỏi cho sẵn, thí sinh đọc và trả lời 2 câu hỏi.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương