Direct aid program fact sheet 2014-2015 What is the Direct Aid Program (dap)?tải về 21.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích21.28 Kb.

p:\templates\notes\local\dfat_stacked.tif


DIRECT AID PROGRAM FACT SHEET

2014-2015
What is the Direct Aid Program (DAP)?
The Direct Aid Program (DAP) is a small aid program funded by the Australian government and disbursed by the Australian Consulate General. DAP aims to address humanitarian hardship through funding small-scale development projects.
The Australian Consulate General in Ho Chi Minh City administers DAP in provinces from Da Nang southwards, while the Australian Embassy in Hanoi administers DAP in provinces from Thua Thien Hue northwards.
In 2013-14 the Australian Consulate General awarded grants to 11 projects in a variety of sectors from healthcare to education and small-scale infrastructure projects in central and southern Vietnam.
What is special about DAP?

 • DAP provides small-scale grants to assist organisations who do not have access to large-scale aid or grants programs

 • Most grants are around USD10,000; but larger grants are also considered

 • Projects must be sustainable

 • DAP is very competitive: not all projects that meet the eligibility guidelines will receive a grant


Projects that have received DAP grants in the past include:

 • Education: such as the construction of classrooms or purchase of education-related equipment

 • Small scale infrastructure: such as the construction of small bridges or rural roads

 • Sanitation and rural development: such as the construction of toilets or purchase of clean water supply equipment

 • Community health: such as the purchase of medical equipment

(television, tablet and computer purchases are low priorities)
What is the application process for DAP?

 • Application deadline: 10 October 2014

 • Result notification: December 2014

 • Project completion deadline: 30 June 2015

 • DAP application forms are available at the Consulate’s website: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au


Further information:

 • Download the DAP Guidelines from the Consulate’s website: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au

 • For queries about DAP or the application process, please contact the DAP Co-ordinator for advice:

Ms. Le Thi Khoi Cat

(e): Le.Cat@dfat.gov.au

(p): 08 35218126
CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP (DAP)

2014-2015
Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là gì?
Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là chương trình viện trợ quy mô nhỏ của Chính Phủ Úc và Tổng lãnh sự quán Úc phụ trách phân bổ. Mục tiêu của DAP là giải quyết những khó khăn mang tính nhân đạo thông qua việc tài trợ cho các dự án phát triển quy mô nhỏ.
Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý những dự án DAP từ Đà Nẵng trở vào nam, và Đại sứ quán Úc tại Hà Nội phụ trách từ Thừa Thiên Huế đến các tỉnh phía bắc.
Trong năm 2013-14 Tổng lãnh sự quán Úc đã viện trợ cho 11 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và các dự án hạ tầng quy mô nhỏ tại miền trung và miền nam Việt Nam.
Điều gì tạo nên sự khác biệt của DAP?


 • DAP là khoản viện trợ quy mô nhỏ hướng đến các tổ chức không thể tiếp cận các chương trình viện trợ quy mô lớn

 • Trung bình giá trị một dự án khoảng 10.000 đô-la Mỹ, tuy nhiên, những dự án có giá trị cao hơn cũng có thể được xem xét

 • Dự án phải mang tính bền vững

 • DAP mang tính cạnh tranh cao: hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn không chắc chắn sẽ nhận được viện trợ


Vài dự án điển hình đã nhận viện trợ bao gồm:

 • Giáo dục: ví dụ như xây dựng phòng học hoặc mua trang thiết bị dạy và học

 • Hạ tầng quy mô nhỏ: ví dụ như xây dựng các cây cầu nhỏ và đường nông thôn

 • Phát triển nông thôn và vệ sinh môi trường: ví dụ như xây dựng nhà vệ sinh hoặc lắp đặt hệ thống nước sạch

 • Sức khỏe cộng đồng: ví dụ như việc mua trang thiết bị y tế (không khuyến khích mua ti vi, máy tính bảng, máy vi tính)


Quy trình nộp hồ sơ DAP?

 • Thời hạn nhận hồ sơ: 10 tháng 10 năm 2014

 • Thông báo kết quả: tháng 12 năm 2014

 • Thời hạn hoàn thành dự án: 30 tháng 6 năm 2015

 • Mẫu đơn xin viện trợ DAP có thể xem tại http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au


Thông tin thêm:

 • Tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ tại trang web của Lãnh sự quán: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au

 • Vui lòng liên hệ Điều phối viên của DAP để giải đáp câu hỏi liên quan đến DAP:

Cô Lê Thị Khôi Cát

Email: Le.Cat@dfat.gov.auĐiện thoại: 08 35218126

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương