Câu 2: Xem tranh và cho biết nội dung trong tranh nói gì?tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu24.10.2018
Kích445 b.

Câu 2: Xem tranh và cho biết nội dung trong tranh nói gì?Câu 3: Trong hai tệ nạn xã hội trên, tệ nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

Em hãy cho biết HIV/AIDS là gì?

TỪ KHÓA

  • Tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV.

Pháp luật nước ta quy định phòng, chống HIV/AIDS như thế nào?- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.

  • - Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.

  • - Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

HIV lây truyền qua các đường nào sau đây?Ghi nội dung bài học theo sơ đồ tư duy?


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương