ChưƠng trình giảng dạy học phầN (Kỳ he- năm học 2016-2017)tải về 98.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2018
Kích98.08 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục QPKH

Bộ môn: Giáo dục Quốc phòng
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

(Kỳ HE- năm học 2016-2017)


  1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Quân sự chung và kỹ thuật, chiến thuật từng người trong chiến đấu

Mã học phần: 66008 Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ (CĐ, ĐH): Đại học

Học phần tiên quyết: Học sau hoặc học song song với Đường lối cách mạng của Đảng

Bộ môn quản lý học phần: Bộ môn Giáo dục Quốc phòng

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: HEQP31

Thời gian từ : 17/07/2017 -02/08/2017

Thuộc Học kỳ HE Năm học: 2016 – 2017  1. Mô tả tóm tắt học phần

Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng kỹ , chiến thuật quân sự cơ bản, cần thiết như: bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình khối; chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Nội dung gồm: sử dụng bản đồ địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; cấp cứu ban đầu các vết thương chiến tranh; đội ngũ đơn vị; từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; kỹ thuật bắn súng bài 1b tiểu liên AK.

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Lê Xuân Tài Chức danh, học vị: TS. GVC

Điện thoại: 0905101326 Email:. Tailx@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: web TTGDQP: www: http:\\ ntu.edu.vn/ttgdqp

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng TTGDQPKH
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề thực hành

Chủ đề 1

ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ, CẤP CỨU VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH,

SƯ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ VÀ BA MÔN QUÂN SỰ PHỐI HỢP


Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)Số tiết

giảng

dạy và thực hành

Số

tiết

tự

học

Mục tiêu

dạy-học

Phương pháp

dạy – học

1. Đội ngũ đơn vị

1.1 Đội hình tiểu đội

1.1.1 Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, hình tiểu đội 2 hàng ngang

1.1.2.Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội 2 hàng dọc

1.2 Đội hình trung đội

1.2.1 Đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội 2 hàng ngang, trung đội 3 hàng ngang.

1.2.2. Đội hình trung đội 1 hàng dọc, trung đội 2 hàng dọc, trung đội 3 hàng dọc.6 tiết0 tiết

Nắm được thứ tự, động tác, khẩu lệnh các bước, thực hành thành thạo hành động của tiểu đội trưởng trong tập hợp đội hình.

Nắm được thứ tự, động tác, khẩu lệnh các bước tập hợp.


- Giảng lý thuyết (có sử dụng đội mẫu) tại thao trường; (Thời gian: 1 tiết cho 2 nội dung 1.1 và 1.2)

- Sinh viên nghe, ghi nhớ, luyện tập theo đội hình tiểu đội; (Thời gian: 4 tiết cho nội dung 1.1 )

- Kiểm tra đánh giá khi kết thúc nội dung.(Thời gian: 1 tiết cho nội dung 1.1)


2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

2.1 Những kiến thức cơ bản về băng bó.

2.1.1 Nguyên tắc chung

2.1.2 Các kiểu băng cơ bản

2.1.3 Thực hành băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể2.2 Chuyển thương

2.3 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

2.3.1 Đặc điểm của vết thương chiến tranh

2.3.2 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường gây ra


3 tiết


0 tiết

Biết cách băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể (tay, chân, đầu, vai ...)

Nắm được những điểm chú ý khi chuyển thương bằng cáng , võng.

Nắm được đặc điểm, biến chứng một số vết thương do vũ khí thông thường gây ra.
- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 1 tiết cho 2 nội dung 2.1 và 2.2)

- Sinh viên nghe, ghi nhớ, luyện tập theo đội hình tiểu đội; (Thời gian: 2 tiết cho nội dung 2.3 )
- Giáo viên hướng dẫn nội dung, chỉ dẫn tài liệu, sinh viên tự đọc và tự học mục 2.3


3. Bản đồ địa hình quân sự

3.1 Bản đồ

3.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm công dụng của bản đồ

3.1.2. Chắp ghép, dán và bảo quản bản đồ

3.2. Sử dụng bản đồ

3.2.1 Đo cự li, xác định góc phương vị trên bản đồ

3.2.2 Xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu trên bản đồ

3.2.3 Sử dụng bản đồ ngoài thực địa.6 tiết


0 tiết


Biết ý nghĩa, đặc điểm công dụng của bản đồ.

Biết cách cắt, dán và thực hành chắp, ghép bản đồ.

Biết cách đo cự li, xác định góc phương vị và thực hành xác định tọa độ chính xác của mục tiêu trên bản đồ.


- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 2 tiết cho 2 nội dung 3.1 và 3.2).
- Sinh viên nghe, ghi nhớ, luyện tập tác nghiệp từng người trên bản đồ (Thời gian: 4 tiết cho nội dung từ 3.2.1 đến 3.2.3).


4. Ba môn quân sự phối hợp

4.1. Điều lê thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.

4.2. Qui tắc thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.1 tiết

Biết thứ tự, qui tắc tổ chức và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.


- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 1 tiết cho 2 nội dung 3.1 và 3.2)


Tổng cộng: 16 tiết


16

0

Ghi chú:

Toàn bộ chủ đề dạy thực hành, có hướng dẫn nội dung lý thuyết tại thao trường. Không có tự học.


Chủ đề 2

CẤU TẠO, SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH VÀ THỐC NỔ.

KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ CHIẾN THUẬT TỪNG NGƯỜI

TRONG CHIẾN ĐẤU TẤN CÔNG VÀ PHÒNG NGỰ


Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)Số tiết

giảng

dạy và thực hành

Số

tiết

tự

học

Mục tiêu

dạy-học

Phương pháp

dạy – học

1. Một số loại súng bộ binh

1.1 Súng tiểu liên AK

1.1.1 Tác dụng và tính năng chiến đấu

1.1.2 Cấu tạo của súng và đạn

1.1.3 Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng

1.1.4 Tháo lắp súng thông thường

1.2 Súng trường CKC

Tác dụng và tính năng chiến đấu1.3 Súng trung liên RPD

Tác dụng và tính năng chiến đấu1.4 Súng diệt tăng B40

1.4.1 Tác dụng và tính năng chiến đấu

1.4.2 Quy tắc an toàn khi sử dụng súng

1.5. Súng diệt tăng B41

1.5.1 Tác dụng và tính năng chiến đấu

1.5.2 Quy tắc an toàn khi sử dụng súng


6 tiết

0 tiết

Nắm được tính năng kĩ, chiến thuật của các loại súng bộ binh (AK, CKC, RPD, B40, B41).

Nắm chắc cấu tạo, chuyền động của súng tiểu liên AK

Thực hành thành thạo tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK.

- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 2 tiết cho 5 nội dung phần 1)

- Sinh viên nghe, ghi nhớ, luyện tập từng người trên súng (Thời gian: 4 tiết cho nội dung 1.1.4 )2. Thuốc nổ

2.1. Thuốc nổ

1.1 Khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ

1.2 Một số loại thuốc nổ thường dùng

2.2 Phương tiện gây nổ


2 tiết

0 tiết

Biết, phân biệt một số loại thuốc nổ thường dùng.

Biết cách sử dụng một số phương tiện gây nổ (kíp, giây cháy chậm, nụ xòe).

- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 2 tiết cho 2 nội dung 2.1 và 2.2)


3. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

3.1. Lý thuyết ngắm bắn

3.1.1. Khái niệm về ngắm bắn

3.1.2. Thứ tự thực hành ngắm bắn

3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn.3.2 Thực hành bắn bài 1b súng tiểu liên AK

3.2.1.Tư thế, động tác nằm bắn

3.2.2. Động tác bắn

3.2.3. Động tác thôi bắn.
19 tiếtNắm chắc lý thuyết bắn bài 1b súng tiểu liên AK.


Thực hành bắn trúng mục tiêu với kết quả cao nhất

- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 1 tiết cho nội dung 3.1 )

- Sinh viên nghe, ghi nhớ, luyện tập từng người trên súng (Thời gian: 10 tiết cho nội dung 3.2 )

- Kiểm tra kết quả thực hành bắn từng người trên súng (Thời gian: 8 tiết cho nội dung kiểm tra bài bắn 1 b).

4. Chiến thuật từng người trong chiến đấu.

4.1 Từng người trong chiến đấu tiến công

4.1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật

4.1.2 Hành động chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ

4.1.3 Thực hành chiến đấu
1 tiết


Nắm chắc hành động từng người trong chiến đấu tấn công đánh chiếm các loại mục tiêu.- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 0,5 tiết cho nội dung 4.1)

+ Thời gian: 0,5 tiết (GV chuẩn bị phim tư liệu chiếu cho SV xem, mục đích bổ sung kiến thức về hành động chiến sĩ trong chiến đấu tiến công.

4.2 Từng người trong chiến đấu phòng ngự

4.2.1. Đặc điểm tiến công của địch

4.2.2 Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật

4.2.3. Hành động chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ4.2.4 Thực hành chiến đấu

1 tiết


Nắm chắc hành động từng người trong chiến đấu phòng ngự .

- Giảng lý thuyết tại thao trường; (Thời gian: 0,5 tiết cho nội dung 4.2)

+ Thời gian: 0,5 tiết (GV chuẩn bị phim tư liệu chiếu cho SV xem, mục đích bổ sung kiến thức về hành động chiến sĩ trong chiến đấu phòng ngự.


Tổng cộng: 29 tiết


29

0

Ghi chú:

Toàn bộ chủ đề dạy thực hành, có hướng dẫn nội dung lý thuyết tại thao trường. Có chiếu phim tư liệu phục vụ bài học.


5. Phân bổ thời gian của học phần

Chủ đề thực

hành

Tổng

số tiết

Giảng dạy thực hành, xem phim tư liệu

Tự học, thảo luận, báo cáo thời sự, tham quan.

1

16

16

0

2

29

29

0

Tổng số tiết

45

45

0

6. Tài liệu dạy và học

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Tài liệu chính

Tham khảo

1

Đào Duy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng; …

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh ( tập 1)

2008

Giáo dục

Thư viện

X
2
Giáo trình lịch sử quân sự

1997

Quân đội nhân dân

Thư viện
X

3
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, Nghị quyết trung ương 8/khóa IX
Chính trị quốc gia

Thư viện
X

4

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng

( tập 2)


2002

Giáo dục

Thư viện
X

5

Bộ Qốc phòng – Bộ Giáo dục

Giáo dục QP dùng trong các trướng đại học, cao đẳng

1992

Giáo dục

Thư viện
X

6

Bộ Quốc phòng

Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN

2011

Quân đội ND

TTGDQP, Thư viện

X

X

7

Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo; …

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh ( tập 2)

2008

Giáo dục

Thư viện, TTGDQP

X

X

7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Lên lớp đủ số tiết quy định, làm đủ các bài kiểm tra thực hành, hoạt động xây dựng bài: phát biểu, thảo luận… sẽ được xem xét thưởng điểm.8. Đánh giá kết quả học tập

8.1 Học phần lý thuyết

+ Đánh giá quá trình học chiếm tỷ lệ 50% (bao gồm: Kiểm tra giữa học phần; tham gia thảo luận; thời gian học, thảo luận, tham quan, chuyên cần, thái độ...)

+ Thi kết thúc học phần chiếm tỷ lệ 50% (hình thức thi: Chọn một trong các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, thực hiện tiểu luận).


TT

Điểm đánh giá

Trọng số(%)

1

Điểm kiểm tra giữa học phần; tham gia thảo luận; thời gian theo học,

40

2

Điểm chuyên cần, thái độ học tập, tham quan

10

3

Thi kết thúc học phần

50


8.2 Học phần thực hành

TT

Điểm đánh giá

Trọng số

(%)

1

Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ (các lần KT theo bài)

40

2

Điểm chuyên cần/thái độ

10

3

Thi thực hành kết thúc học phần

50

4

Điểm kết thúc học phần

Tổng cộng

TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)Lê Xuân Tài
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương