Chiến lưỢc xin lỗi và CÁch hồI ĐÁp trong tiếng anh xét trên bình diện giớItải về 104.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích104.25 Kb.

CHIẾN LƯỢC XIN LỖI VÀ CÁCH HỒI ĐÁP TRONG TIẾNG ANH XÉT TRÊN BÌNH DIỆN GIỚI

APOLOGY STRATEGIES AND RESPONSES BETWEEN MEN AND WOMEN IN ENGLISHThS. Ngô Thị Hiền Trang PGS.TS. Lưu Qúy Khương

hientrangngo@gmail.com lqkhuong@cfl.udn.vn

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Trong giao tiếp, văn hóa ứng xử luôn được đề cao và hành động xin lỗi cũng góp phần tạo nên văn hóa ứng xử cho mỗi người và cả nền văn hóa của quốc gia đó. Bài viết tập trung nghiên cứu chiến lược xin lỗi (CLXL) và cách đáp lại giữa nam và nữ giới ở Mỹ; đồng thời, tìm ra sự giống và khác nhau trong CLXL và cách đáp lại của mỗi giới. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp định lượng và định tính dựa trên dữ liệu từ phụ đề diễn tả CLXL và cách đáp lại của các nhân vật trong nhiều tình huống khác nhau của bộ phim How I Met Your Mother; từ đó liệt kê và phân tích những CLXL nào được sử dụng, tần suất và cách hồi đáp của mỗi giới có tương đồng hay khác biệt.Từ khóa: văn hóa ứng xử; hành vi xin lỗi; cách đáp lại lời xin lỗi; chiến lược xin lỗi; giới.

ABSTRACT

In everyday communication, apologies – one of the behavior norms of one’s culture is always highly appreciated in any country. This paper is intended not only to study apology strategies and responses to apologies between men and women in America; but also to find out similarities and differences in apology strategies in terms of gender. Like other speech acts, apologies are difficult to study, and they have been studied in a variety of ways which have their own advantages and disadvantages. Thanks to the data source of the US television situation comedy How I Met Your Mother compiled from subtitles, the researchers took advantage of quantitative and qualitative methodologies to analyze them, find out the frequency of using apologies between men and women, look at what strategies were used and find out if there are gender-related differences in the responses to apologies.Key words: apologies; responses to apologies; apology strategies; genders; different distributions of apologies between men and women.

 1. Đặt vấn đề

Xin lỗi là một hành động thường gặp trong giao tiếp, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn như khi chúng ta phạm lỗi, hay gây tổn thương tới người khác một cách vô tình hay cố ý, chúng ta sẽ thực hiện hành động lời nói xin lỗi (HĐLNXL) để thể hiện sự hối lỗi cũng như nhận trách nhiệm về hành vi gây tổn thương tới người nghe. Vì thế, lời xin lỗi được nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu và đã có những kết luận khoa học. Từ góc độ ngôn ngữ học xã hội, HĐLNXL có thể được nghiên cứu dựa trên các quan hệ tương tác trong giao tiếp; hay nói cách khác dựa trên các tác động của xã hội như giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ học vấn giữa người xin lỗi và người được xin lỗi. Có thể thấy rằng, giới là một trong những biến xã hội quan trọng tác động lên HĐLNXL, cách thức xin lỗi và cách hồi đáp. Mặc dù đã có khá nhiều bài viết về xin lỗi với những đối tượng nghiên cứu khác nhau nhưng những công trình nghiên cứu về CLXL không nhiều, và riêng với cách đáp lại lời xin lỗi trên bình diện giới thì người ta chưa ghi nhận được một nghiên cứu nào. Bài này phân tích dữ liệu thu thập từ phụ đề tiếng Mỹ biểu thị HĐLNXL; từ đó xác định các CLXL và cách đáp lại của các nhân vật khác giới tính ở nhiều tình huống giao tiếp khác nhau trong bộ phim truyền hình Mỹ nhiều tập How I Met Your Mother của đạo diễn Pamela Fryman nhằm tìm ra sự tương đồng và dị biệt giữa nam và nữ ở Mỹ trong việc sử dụng CLXL và cách hồi đáp.

2. Lịch sử nghiên cứu

Ở Việt Nam, Trần Ngọc Thêm [10] đã bước đầu đề cập đến HĐLNXL của người Việt với một vài biểu hiện khác nhau trong hình thức thể hiện so với tiếng Anh và tiếng Pháp; tuy nhiên tác giả vẫn chưa đề cập đến các CLXL được sử dụng để thể hiện HĐLNXL. Trên thế giới, Homes [4] có những kết luận về hành động xin lỗi của người Newzealand gắn liền với tính lịch sự dựa trên ảnh hưởng của nhân tố giới. Tronsborg [11] và Olshtain [6] đồng nhất quan điểm cho rằng khi một người thực hiện một hành động hoặc lời nói ngược với quy chuẩn xã hội hay mang tính xúc phạm người nghe hay người tiếp nhận thì người nói hay người thực hiện hành động cần phải xin lỗi đối tượng bị xúc phạm.

Theo đề xuất của Gooder và Jacobs [3] thì người phạm lỗi nên thể hiện sự hối lỗi và thừa nhận mình đã thực hiện hành động hoặc lời nói gây tổn thương tới người nghe và hứa sẽ không tái phạm nữa. Ngoài ra, Owen [7], Sugimoto [9], Blum và Olshtain [2] cũng nêu ra những chiến lược xin lỗi khác nhau. Mỗi nhà nghiên cứu với những đồng nhất và khác biệt trong sử dụng ngôn từ đã đưa ra những qua niệm khác nhau về HĐLNXL và CLXL.

Như vậy ở Việt Nam và trên thế giới đã có nhiều nhà nghiên cứu về HĐLNXL, đưa ra những CLXL khác nhau tương ứng với mỗi quốc gia; tuy nhiên, vẫn chưa có bài nghiên cứu nào viết về CLXL ở Mỹ và cách đáp lại lời xin lỗi thì nhóm tác giả chưa thấy xuất hiện ở tài liệu nào; nên quyết định lựa chọn đề tài này để nghiên cứu.3. Một số khái niệm cần yếu

3.1. Hành động lời nói

Hành động lời nói đã được nhiều nhà ngôn ngữ như Austin [1], Searle [8] nghiên cứu và định nghĩa với cùng quan điểm là mỗi hành động lời nói là một đơn vị giao tiếp thực hiện một chức năng ngôn ngữ nào đó như khen, chê, sai khiến, mời mọc, giải thích, cám ơn, khuyên răn, v.v…3.2. Hành động lời nói xin lỗi và chiến lược xin lỗi

Cũng như các hành động lời nói khác, HĐLNXL hầu như xuất hiện trong tất cả các ngôn ngữ với những hình thức, chiến lược khác nhau tùy theo cách tiếp cận của nhà nghiên cứu. Hành động xin lỗi trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau bằng lời nói hay hành động nhằm để duy trì mối quan hệ giữa hai bên.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thực hiện hành động xin lỗi một cách hiệu quả như ý đồ của người nói, cần có những chiến lược xin lỗi như thế nào để phù hợp với đối tượng tiếp nhận, ngữ cảnh và mối quan hệ xã hội giữa hai bên. Theo Sugimoto [9], Blum và Olshtain [2] thì CLXL có thể là những nỗ lực bằng lời nói hoặc bằng hành động của người phạm lỗi nhằm thể hiện sự hối tiếc vì đã gây tổn thương tới với người bị phạm lỗi. Để thực hiện HĐLNXL, con người sử dụng nhiều CLXL khác nhau.

3.3. Hành động lời nói xin lỗi và giới

Cùng với các nhân tố như địa vị, quan hệ xã hội, bối cảnh văn hóa, sự phát triển kinh tế, giáo dục, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ văn hóa…giới tính cũng có những ảnh hưởng nhất định đến thái độ dụng ngôn của các đối tượng khác nhau trong xã hội. Theo Maltz và Borker[5], thì nữ giới có xu hướng sử dụng ngôn ngữ để hình thành và duy trì các mối quan hệ thông qua việc thể hiện sự tán thành, hỗ trợ và công nhận thành quả của người khác; trong khi đó, nam giới lại khẳng định sự độc lập, thiệt lập ảnh hưởng bản thân và hoàn thành mục tiêu thông qua cách nói thẳng, phê phán hay cung cấp thông tin cho người giao tiếp với mình. Một sự khác biệt nữa là nữ thường nghĩ rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ là chất keo giúp kết nối và duy trì mối quan hệ nhưng nam giới lại giao tiếp bằng hành động.4. Câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

4.1. Câu hỏi nghiên cứu

- Những CLXL nào đã được nam giới và nữ giới sử dụng trong bộ phim truyền hình Mỹ nhiều tập How I Met Your Mother của đạo diễn Pamela Fryman?

- Sự giống nhau và khác biệt trong CLXL và cách đáp lại giữa nam giới và nữ giới trong bộ phim truyền hình Mỹ nhiều tập How I Met Your Mother của đạo diễn là gì?

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong bài báo này, nhóm tác giả chỉ tập trung vào các CLXL được dùng để thực hiện hành vi xin lỗi bằng lời nói chứ không phải bằng hành động. Ngoài ra, giới ở đây được hiểu theo phạm vi sinh học bao gồm nam giới (male) và nữ giới (female).4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu

Dữ liệu được phân tích dựa trên các chiến lược xin lỗi theo cách phân loại của Sugimoto [9]. Sau khi thu thập dữ liệu là phụ đề có chứa các phát ngôn thể hiện CLXL, nhóm tác giả phân loại các phát ngôn thuộc nhóm CLXL nào; sau đó tiến hành phân tích tần số xuất hiện của các phát ngôn từ đó đánh giá CLXL nào được sử dụng nhiều nhất nói chung và cho mỗi giới nói riêng. Đối với các phát ngôn thể hiện cách đáp lại lời xin lỗi, nhóm tác giả cũng thực hiện các thao tác tương tự.

Sau khi phân loại các phát ngôn có thể hiện CLXL, nhóm tác giả đã tổng hợp những CLXL được nam và nữ giới sử dụng trong bộ phim ở những tình huống khác nhau.

Chiến lược 1 (CL1): Giảm nhẹ mức độ phạm lỗi (Minimizing the offence degree). Ví dụ: (1) It’s nothing hoặc (2) I am not only the one who does so.

Chiến lược 2 (CL2): Thừa nhận trách nhiệm (Acknowledgement of responsibility). Ví dụ: (3) I know I have committed a mistake hoặc (4) It was my fault.

Chiến lược 3 (CL3): Giải thích lý do phạm lỗi (Accounts). Ví dụ: (5) I didn’t have time to talk with you hoặc (6) I have to go now, I have an appointment.

Chiến lược 4 (CL4): Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi (Illocutionary Force Indicating Device). Những cụm từ này có thể đứng đầu hoặc cuối phát ngôn xin lỗi.


 1. Thể hiện sự hối lỗi (Expression of regret): (7) I’m sorry hoặc (8) I swear I don’t know how it broke, sorry!

 2. Đề nghị xin lỗi (Offer of apology): (9) I want to say sorry hoặc (10) I would like to apologize for what I have just done.

 3. Yêu cầu sự tha lỗi (Request for forgiveness): (11) I want you to forgive me hoặc (12) I would appreciate if you forgive me.

Chiến lược 5 (CL5): Đề nghị sửa lỗi (Reparation): Ví dụ: (13) I will bring you some books so that you can learn for tomorrow exams hoặc (14) I am ready to do whatever you want.

Chiến lược 6 (CL6): Lời hứa không tái phạm (Promise of forbearance). Ví dụ: (15) It won’t happen again, I promise you.

Chiến lược 7 (CL7): Quan tâm đến người bị phạm lỗi (Concern for the hearer). Ví dụ: (16) I am afraid that I hurt you hoặc (17) I am ready to do whatever you want.

Chiến lược 8 (CL8): Sử dụng thán từ (Interjection). Ví dụ: (18) Oh my God, I didn’t mean to hurt you hoặc (19) You know hoặc Well.

Chiến lược 9 (CL9): Sử dụng từ nhấn mạnh lời xin lỗi (Intensification). Ví dụ: (20) I am very very sorry hoặc (21) I am extremely sorry.

Chiến lược 10 (CL10): Đề nghị đền bù cho sai phạm (Compensation). Ví dụ: (22) I broke your pen and I will buy you a new one hoặc (23) I will give you another.

Sau khi phân dữ liệu vào các nhóm chiến lược, nhóm tác giả tiến hành đếm số lượng của mỗi nhóm trên tổng 11 chiến lược; sau đó, đối với mỗi nhóm chiến lược lại tiếp tục chia thành hai nhóm của nam và nữ. Cuối cùng thống kê tần suất, thảo luận và đưa ra kết luận về chiến lược xin lỗi mà nam giới và nữ giới sử dụng.5. Kết quả phân tích số liệu thống kê

5.1. Chiến lược xin lỗi xuất hiện trong bộ phim

a. Chiến lược xin lỗi trong bộ phim

Các CLXL xuất hiện trong bộ phim How I met your mother với những tần suất khác nhau; nhưng nhìn chung được chia làm ba nhóm.

Nhóm chiến lược sau đây được sử dụng với tần suất thấp ngang bằng nhau bao gồm Lời hứa không tái phạm (3.33%), Sử dụng thán từ (3.33%), Đề nghị đền bù cho sai phạm (3.84%) và Sử dụng từ nhấn mạnh lời xin lỗi (4.29%). Nhóm Giải thích lý do phạm lỗi (9.52%) và Đề nghị sửa lỗi (13.81%) mặc dù với tần suất cao thứ hai nhưng nếu so với nhóm chiến lược được sử dụng nhiều nhất bao gồm Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi (35.71%) và Thừa nhận trách nhiệm (23.80%) thì thua gần ba lần.Số thứ tự

Chiến lược

Tần suất

Phần trăm

1

Giảm nhẹ mức độ phạm lỗi

4

1.90%

2

Thừa nhận trách nhiệm

50

23.80%

3

Giải thích lý do phạm lỗi

20

9.52%

4

Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi

75

35.71%

5

Đề nghị sửa lỗi

29

13.81%

6

Lời hứa không tái phạm

7

3.33%

7

Quan tâm đến người bị phạm lỗi

1

0.47%

8

Sử dụng thán từ

7

3.33%

9

Sử dụng từ nhấn mạnh lời xin lỗi

9

4.29%

10

Đề nghị đền bù cho sai phạm

8

3.84%
Tổng

210

100%

Bảng 1: Tần suất của các chiến lược xin lỗi xuất hiện

trong bộ phim

b. Chiến lược xin lỗi của mỗi giới trong bộ phim

Biểu đồ 1 cho thấy nữ giới có xu hướng thể hiện hành động xin lỗi nhiều hơn gần 1.5 lần (56.67% so với 43.33%).Biểu đồ 1: Tần suất xin lỗi của mỗi giới trong bộ phim

Để làm rõ hơn sự khác nhau trong việc sử dụng các chiến lược xin lỗi của mỗi giới, nhóm nghiên cứu tiến hành tổng hợp số liệu theo bảng 2 dưới đây.


Nam

Nữ

Số thứ tự

Chiến lược

Tổng


Phần trăm

Tổng


Phần trăm

1

CL1

2

2.20%

2

1.68%

2

CL2

36

39.56%

14

11.76%

3

CL3

3

3.29%

17

14.29%

4

CL4

20

21.98%

55

46.22%

5

CL5

19

20.88%

10

8.40%

6

CL6

1

1.10%

6

5.04%

7

CL7

0

0%

1

0,84%

8

CL8

2

2.20%

5

4.20%

9

CL9

2

2.20%

7

5.89%

10

CL10

6

6.59%

2

1.68%
Tổng

91

100 %

119

100%

Bảng 2: Tần suất sử dụng các chiến lược xin lỗi giữa nam và nữ trong bộ phim

Theo đó, đối với nam giới CL2 đứng vị trí đầu bảng 39.56% trong khi đó nữ giới sử dụng CL4 nhiều nhất với 46.22%. Nếu như vị trí thứ hai của nam thuộc về nhóm CL4 và CL5 ngang nhau với lần lượt là 21.98% và 20.88% thì nữ giới với nhóm CL2 (11.76%), CL3(14.29%) và CL5(8.40%). Nhóm thấp nhất của cả nam và nữ đều ở mức từ 0% đến trên 5%, nhìn chung cách biệt rất lớn với hai nhóm trên.5.2. Cách đáp lại lời xin lỗi trong bộ phim

a. Chấp nhận lời xin lỗi

Chấp nhận lời xin lỗi là đồng ý tha thứ cho lỗi lầm mà đối phương gây ra cho mình bao gồm chấp nhận một cách trực tiếp và gián tiếp.

Thường thì chấp nhận trực tiếp một lời xin lỗi là đưa ra một phát ngôn có chứa từ biểu thị sự đồng ý như “OK” và “Yes”.

Ví dụ:


(24) “- I’m sorry I’m late but my alarm clock din’t go off this morning.

- OK. We’ve only just started the meeting.”

Còn chấp nhận lời xin lỗi gián tiếp được thể hiện nhiều cách khác nhau; chẳng hạn như cho rằng lỗi đó nhỏ nên không cần phải xin lỗi làm gì, hay nói rằng không nhớ là lỗi gì, v.v…

Ví dụ:


(25) “- It was a great CD but I broke it up.

- What’s CD?”

b. Không chấp nhận lời xin lỗi

Không chấp nhận hay từ chối lời xin lỗi là cách đáp lại tiêu cực đối với HĐLNXL và ngược lại với sự chấp nhận. Từ chối là một hành động có thể tác động tiêu cực đến người thực hiện HĐLNXL. Có hai cách để từ chối là từ chối trực tiếp và từ chối gián tiếp.

Từ chối trực tiếp một lời xin lỗi là nói ngay rằng người tiếp nhận không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà người thực hiện HĐLNXL và đưa ra những phát ngôn có chứa từ biểu thị phủ định như “Not” và “No” hay “Never”.

Ví dụ:


(26) “- Don’t be mad. I will buy you a new one, but the wind broke your umbrella. Please don’t be mad. I did not do it on purpose.

- I don’t think so.”

(27) “- I din’t mean to hurt you. I’m terribly sorry. Please forgive me.- I will never forget what you’ve done to me.”

Không chấp nhận lời xin lỗi một cách gián tiếp được thể hiện nhiều cách khác nhau; chẳng hạn như đưa ra lý do hay tình huống để giải thích cho việc từ chối lời xin lỗi, v.v…

Ví dụ:


(28) “- Okay. I apologize for breaking the world’s worst pen that you bought.

- What? But the experts at beautyofpen.com rated it the best pen.”

(29) “- I’m sorry but your scarf is already torn.- It belongs to my mother. So, talk to her.”

Tổng số HĐLNXL thu được là 210; trong đó do nam thực hiện là 91, nữ là 119. Tổng số cách đáp lại lời xin lỗi thu được tương ứng là 210, nhưng đối tượng hồi đáp của hai giới lần lượt nam là 70, nữ là 140. Kết quả khảo sát về sự khác nhau trong cách hồi đáp trực tiếp hay gián tiếp giữa hai giới tính được trình bày ở Bảng 3 dưới đây.Cách đáp lại

Nam

Nữ

Tần suất

Phần trăm

Tần suất

Phần trăm

Trực tiếp

49

70%

71

50.7%

Gián tiếp

21

30%

69

49.3%

Tổng

70

100%

140

100%

Bảng 3: Sự khác nhau trong cách đáp lại HĐLNXL giữa nam và nữ trong bộ phim

Bảng kết quả cho thấy trong số 70 phát ngôn đáp lại lời xin lỗi của nam giới, 49 phát ngôn là đáp lại trực tiếp, chiếm 70 %; trong khi, đáp lại lời xin lỗi gián tiếp là 21, chiếm 30%. Đối với nữ giới, 140 lời đáp lại trong khối liệu có 71 phất ngôn đáp lại trực tiếp chiếm 50.7%, 69 câu còn lại chiếm 49% là cách đáp lại gián tiếp. Tương quan giữa tỉ lệ đáp lại lời mời trực tiếp và gián tiếp do nam và nữ cho thấy nam có khuynh hướng đáp lại lời xin lỗi một cách trực tiếp nhiều hơn nữ trong giao tiếp ngôn ngữ (70% đối với nam, 50.7% đối với nữ); ngược lại, nữ dùng nhiều cách đáp lại gián tiếp hơn nam (30% dành cho nam và 49.3% cho nữ).6. Thảo luận và kết luận

Thông qua các tình huống thu thập được từ bộ phim How I met your mother ta thấy có 10 CLXL được hai giới sử dụng; trong đó, Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi (35.71%) và Thừa nhận trách nhiệm (23.80%) được sử dụng nhiều nhất. Nhìn chung, nữ giới có xu hướng thể hiện HĐLNXL nhiều hơn gần 1.5 lần so với nam giới (56.67% so với 43.33%).

Cụ thể là, trong 91 phát ngôn thể hiện HĐLNXL thì có 3 CLXL được nam giới sử dụng nhiều nhất với tần suất tương đương nhau với 36 phát ngôn thể hiện Thừa nhận trách nhiệm (39.56%), 20 phát ngôn Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi (21.98%), 19 phát ngôn thể hiện CLXL Đề nghị sửa lỗi (20.88%). Các CLXL còn lại không được nam giới sử dụng nhiều, đặc biệt Quan tâm đến người bị phạm lỗi không được sử dụng ở bất cứ phát ngôn nào. Đối với nữ giới, CLXL Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi là nhiều nhất với 46.22%. Mặc dù nhóm 2 CLXL Giải thích lý do phạm lỗiThừa nhận trách nhiệm với tần suất sử dụng cao thứ hai nhưng vẫn ít hơn gấp 3 lần so với CLXL Sử dụng cụm từ thể hiện lời xin lỗi.

Về cách đáp lại HĐLNXL, nam giới có khuynh hướng thể hiện thái độ trực tiếp nhiều hơn nữ giới với 70% so với 50.7%; ngược lại, nữ giới đáp lại gián tiếp nhiều hơn nam với 49.3% so với 30%. Nếu như ở nam giới có sự chênh lệch rõ rang về cách đáp lại HĐLNXL với 70% trực tiếp so với 30% gián tiếp; thì ở nữ giới tỉ lệ này là tương đồng nhau với 50.7% cho cách đáp lại trục tiếp và 49.3% cho gián tiếp.Như vậy, nhóm tác giả đã phân loại được 10 CLXL ở nhiều tình huống khác nhau trong bộ phim How I Met Your Mother của đạo diễn Pamela Fryman được hai giới sử dụng. Nam giới có khuynh hướng thừa nhận trách nhiệm; trong khi đó nữ giới lại sử dụng CLXL với nhiều cụm từ thể hiện lời xin lỗi nhất. Cả nam giới và nữ giới đều đáp lại lời xin lỗi trực tiếp nhiều hơn so với cách đáp lại gián tiếp; tuy nhiên, có sự chênh lệch rất lớn giữa nam và nữ lần lượt 70% và 50.7%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Austin, J., How to do things with words, Cambridge – Mass – Havard University Press, 1962.

 2. Blum, K. & Olshtain, E., Requests and apologies: a cross cultural study of speech act realization patterns, Applied Linguistics, số 5, 1984, page 196-213.

 3. Gooder, H. & Jacobs, J.M., On the border of the unsayable: The apology in postcolonizing Australia, Interventions, số 2, 2000, page 229-247.

 4. Holmes, J., Apologies in New Zealand English, Language in society, 1990, page 155-199.

 5. Maltz, D.N. & Borker, R.A., A cultural approach to male-female miscommunication, Cambridge University Press, 1982.

 6. Olshtain, E., Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies, New Jersey: Alex Publishing Corporation, 1989, page 155-173.

 7. Owen, M., Apologies and remedial interchanges: a study of language in social interaction, Berlin, 1983.

 8. Searle, J., Speech acts in the philososphy of language, Cambridge University Press, 1969.

 9. Sugimoto, N., A Japan-US comparison of apology styles, Communicative Research, số 24, 1997, page 349-370.

 10. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB Tp. HCM, 2006.

 11. Trosborg, A., Interlanguage pragmatics: Requests, complaints and apologies, New York: Walter de Gruyter, 1995.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương