Cheatcode[Cheats + Hints] Need For Speed : Underground



tải về 235.77 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2018
Kích235.77 Kb.
  1   2   3   4   5

Lưu ý đây là những Cheat tôi sưu tầm được

Mục Lục : để dễ dàng cho việc tìm kiếm (xem ở cuối bài)

Z

Z

Z

Z

Cheatcode[Cheats + Hints] Need For Speed : Underground
----------------------------------------------------------------------------------------------
Start game, từ menu chính, chọn menu con Statistics. Sau đó quay trở lại (bấm DELETE) và nhập code sau:

Mở khóa Drift Physics: Slidingwithstyle


Mở khóa Celica : 239celica
Mở khóa Integra : 342integra
Mở khóa 240SX: 240240sx
Mở khóa Supra: 228supra
Mở khóa Civic: 889civic
Mở khóa S2000 : 2000s2000
Mỏ khóa tất cả Level 1 Parts : allmylvloneparts
Mở khóa tất cả Level 2 Parts : allmylvl2parts
Mỏ khóa Sentra : 922sentra
Mở khóa Tiburon: 667tiburon
Mở khóa Mygolf: 334mygolf
Mở khóa Peugeot: 77peugeot
Mở khóa RX7: 777rx7
Mở khóa 350Z : 350350z
Mở khóa Skyline: 111skyline
Mở khóa Miata : 221miata
Mở khóa RSX : 973rsx777
Mở khóa Lancer : 222lancer
Mở khóa Impreza: 371impreza
Mở khóa Eclipse: 899eclipse
Mở khóa Neon : 893neon
Mở khóa Focus: 119focus
Mở khóa Lost Prophets: needmylostprophets
Mở khóa Mystikal: havyamystikal
Mở khóa Rob Zombie: gotcharobzombie
Mở khóa Petey Pablo: gimmeppablo
Mở khóa Drag Circuits: gimmesomedrag
Mở khóa Sprint Circuits: gimmesomesprints
Mở khóa Circuits : gimmesomecircuits
Mở khóa Updated Honda 2000: 2000s2000
Mở khóa Updated Honda Civic: 899civic
Mở khóa Updated Toyota Supra : 228supra
Mở khóa Updated Honda Integra : 342integra
Mở khóa Updated Toyota Celica: 239celica
Mở khóa Updated Mazda RX7: 973rsx777
Mở khóa Level Two Upgrades: allmylvl2parts
Mở khóa Level One Upgrades: allmylvloneparts
Mở khóa tất cả Level 2 Visual Parts: seemylvl2parts
Mở khóa tất cả Level 1 Visual Parts: seemylvl1parts
Mở khóa tất cả Drift Circuits: driftdriftbaby
Mở khóa Nissan Sentra Nismo: givemenismo

Mở khóa
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Mở khóa tất cả các nâng cấp trong chế độ Single và Multi đơn giản chỉ việc hoàn thành chế độ Underground:
Decal
Tranh
Phụ tùng
Vành
Thân

Mở khóa một số xe đặc biệt


1998 Nissan Skyline GRT34: Chọn chế độ Underground và hoàn thành ít nhất 80 vòng. Sau đó thách thức Samantha. Đánh bại cô ta ở chế độ medium & thắng trong vòng đua tiếp theo. Cái này tui chưa thử, ai thử rùi thì post kinh nghiệm lên cho anh em học tập nghen.
Con Honda Civic của Samantha: Kiếm được 2,000,000 style points trong Quick Race
Con Honda Civic của Junkman: Kiếm được 2,250,000 style points trong Quick Race.
Con Nissan 350Z của Melissa: Kiếm được 2,500,000 style points trong Quick Race.
Con Nissan Skyline GT-R của Eddie: Kiếm được 3,000,000 style points trong Quick Race.
Con Vortex : Kiếm được 46,000 style points
Con Nismo: Kiếm được 170,000 style points
Con Petey Pablo: Kiếm được 533,000 style points
Con Mystikal : Kiếm được 698,000 style points
Con Rob Zombie : Kiếm được 1,110,500 style points
Con Lost Prophets: Kiếm được 1,721,000 style points

CheatcodeCheats + Hints] Need for Speed : Underground 2

Đến menu chính để nhập code


regmebaby : $20,000 trong chế độ Career
ordermebaby: $1,000 trong chế độ Career, thêm con RX-8 và
Skyline trong chế độ Quick Race
regmybank: $200 trong chế độ Career
needperformance1: nâng cấp ở Level 1
gimmevisual1: các visual nâng cấp ở Level 1
needperformance2: nâng cấp ở Level 2
gimmevisual2: các visual nâng cấp ở Level 2
needmybestbuy: đề can Best Buy
gottahavebk:đề can Burger King
gotmycingular: đề canCingular
gottaedge: đề can Edge
goforoldspice: đề can Old Spice
opendoors: tài trợ The Doors
yodogg: tài trợ Snoop Dogg
wannacapone: tài trợ Capone
shinestreetbright:tài trợ ShinestStreet
wintmyd3 : tài trợ D3
davidchoeart : tài trợ David Choe
tunejapantuning: tài trợ Japantuning
gimmechingy : thử thì biết


 • [PC-Cheat]Heroes of Might and Magic V

  Dùng Notepad mở file gamedir\profiles\autoexec.cfg, sau đó copy dòng


  setvar dev_console_password = schwinge-des-todes vào dòng cuối cùng. Nó sẽ có dạng như sau:
  Code:
  //================================================== ==========================// Startup
  mainmenu
  setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
  // Startup
  mainmenu
  setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
  Hoặc bạn có thể dùng Cheat riêng cho 1 profile nào đó bằng cách sửa file autoexec.cfg trong C:\Documents and Settings\YourWinAcc\My Documents\My Games\Heroes of Might and Magic V\Profiles\YourProfile
  Muốn đánh cheat chỉ cần ấn nút ~ và cửa sổ Console sẽ hiện xuống.
  add_army town nTownID, bUpgrade Toàn bộ slots sẽ chứa quân của thành mà mình muốn, Cheat sẽ có dạng:
  add_army 5, 0 hay add_army 4, 1
  Số thứ nhất biểu diễn thành mình muốn lấy quân, số thứ 2 biểu diễn quân đã nâng cấp hay chưa. Mã các thành:
  HEAVEN = 0
  PRESERVE = 1
  ACADEMY = 2
  DUNGEON = 3
  NECRO = 4
  INFERNO = 5
  add_all_spells Tướng được chọn sẽ biết tất cả các phép
  set_hero_luck_morale nLuck nMorale Chỉnh chỉ số Luck và Morale cho hero được chọn, Cheat sẽ có dạng:
  set_hero_luck_morale 5 3
  show_player_money playernumber Xem số tiền hiện có của đối phương, Cheat sẽ có dạng:
  show_player_money 2
  show_hero_mp Xem khả năng di chuyển trên bản đồ của tướng
  clear_money Cho toàn bộ tài nguyên của mình về 0
  add_gold # Chỉnh số tiền hiện có
  add_money # Chỉnh số tài nguyên hiện có, số lượng tiền sẽ nhân 1000 lần
  add_exp # Chỉnh số EXP hiện có của tướng
  add_skill Học skill mới, Cheat có dạng:
  add_skill Sorcery hoặc add_skill 8
  Bảng danh sách Skills vào số thứ tự:
  SKILLS:
  -------
  SKILL_LOGISTICS = 1
  SKILL_WAR_MACHINES = 2
  SKILL_LEARNING = 3
  SKILL_LEADERSHIP = 4
  SKILL_LUCK = 5
  SKILL_OFFENCE = 6
  SKILL_DEFENCE = 7
  SKILL_SORCERY = 8
  SKILL_DESTRUCTIVE_MAGIC = 9
  SKILL_DARK_MAGIC = 10
  SKILL_LIGHT_MAGIC = 11
  SKILL_SUMMONING_MAGIC = 12
  SKILL_TRAINING = 13
  SKILL_GATING = 14
  SKILL_NECROMANCY = 15
  SKILL_AVENGER = 16
  SKILL_ARTIFICIER = 17
  SKILL_INVOCATION = 18

  PERKS:
  ------


  PERK_PATHFINDING = 19
  PERK_SCOUTING = 20
  PERK_NAVIGATION = 21
  PERK_FIRST_AID = 22
  PERK_BALLISTA = 23
  PERK_CATAPULT = 24
  PERK_INTELLIGENCE = 25
  PERK_SCHOLAR = 26
  PERK_EAGLE_EYE = 27
  PERK_RECRUITMENT = 28
  PERK_ESTATES = 29
  PERK_DIPLOMACY = 30
  PERK_RESISTANCE = 31
  PERK_LUCKY_STRIKE = 32
  PERK_FORTUNATE_ADVENTURER = 33
  PERK_TACTICS = 34
  PERK_ARCHERY = 35
  PERK_FRENZY = 36
  PERK_PROTECTION = 37
  PERK_EVASION = 38
  PERK_TOUGHNESS = 39
  PERK_MYSTICISM = 40
  PERK_WISDOM = 41
  PERK_ARCANE_TRAINING = 42
  PERK_MASTER_OF_ICE = 43
  PERK_MASTER_OF_FIRE = 44
  PERK_MASTER_OF_LIGHTNINGS = 45
  PERK_MASTER_OF_CURSES = 46
  PERK_MASTER_OF_MIND = 47
  PERK_MASTER_OF_SICKNESS = 48
  PERK_MASTER_OF_BLESSING = 49
  PERK_MASTER_OF_ABJURATION = 50
  PERK_MASTER_OF_WRATH = 51
  PERK_MASTER_OF_QUAKES = 52
  PERK_MASTER_OF_CREATURES = 53
  PERK_MASTER_OF_ANIMATION = 54
  PERK_HOLY_CHARGE = 55
  PERK_PRAYER = 56
  PERK_EXPERT_TRAINER = 57
  PERK_CONSUME_CORPSE = 58
  PERK_DEMONIC_FIRE = 59
  PERK_DEMONIC_STRIKE = 60
  PERK_RAISE_ARCHERS = 61
  PERK_NO_REST_FOR_THE_WICKED = 62
  PERK_DEATH_SCREAM = 63
  PERK_MULTISHOT = 64
  PERK_SNIPE_DEAD = 65
  PERK_IMBUE_ARROW = 66
  PERK_MAGIC_BOND = 67
  PERK_MELT_ARTIFACT = 68
  PERK_MAGIC_MIRROR = 69
  PERK_EMPOWERED_SPELLS = 70
  PERK_DARK_RITUAL = 71
  PERK_ELEMENTAL_VISION = 72

  FEATS:
  ------


  KNIGHT_FEAT_ROAD_HOME = 73
  KNIGHT_FEAT_TRIPLE_BALLISTA = 74
  KNIGHT_FEAT_ENCOURAGE = 75
  KNIGHT_FEAT_RETRIBUTION = 76
  KNIGHT_FEAT_HOLD_GROUND = 77
  KNIGHT_FEAT_GUARDIAN_ANGEL = 78
  KNIGHT_FEAT_STUDENT_AWARD = 79
  KNIGHT_FEAT_GRAIL_VISION = 80
  KNIGHT_FEAT_CASTER_CERTIFICATE = 81
  KNIGHT_FEAT_ANCIENT_SMITHY = 82
  KNIGHT_FEAT_PARIAH = 83
  KNIGHT_FEAT_ELEMENTAL_BALANCE = 84
  KNIGHT_FEAT_ABSOLUTE_CHARGE = 85
  DEMON_FEAT_QUICK_GATING = 86
  DEMON_FEAT_MASTER_OF_SECRETS = 87
  DEMON_FEAT_TRIPLE_CATAPULT = 88
  DEMON_FEAT_GATING_MASTERY = 89
  DEMON_FEAT_CRITICAL_GATING = 90
  DEMON_FEAT_CRITICAL_STRIKE = 91
  DEMON_FEAT_DEMONIC_RETALIATION = 92
  DEMON_FEAT_EXPLODING_CORPSES = 93
  DEMON_FEAT_DEMONIC_FLAME = 94
  DEMON_FEAT_WEAKENING_STRIKE = 95
  DEMON_FEAT_FIRE_PROTECTION = 96
  DEMON_FEAT_FIRE_AFFINITY = 97
  DEMON_FEAT_ABSOLUTE_GATING = 98
  NECROMANCER_FEAT_DEATH_TREAD = 99
  NECROMANCER_FEAT_LAST_AID = 100
  NECROMANCER_FEAT_LORD_OF_UNDEAD = 101
  NECROMANCER_FEAT_HERALD_OF_DEATH = 102
  NECROMANCER_FEAT_DEAD_LUCK = 103
  NECROMANCER_FEAT_CHILLING_STEEL = 104
  NECROMANCER_FEAT_CHILLING_BONES = 105
  NECROMANCER_FEAT_SPELLPROOF_BONES = 106
  NECROMANCER_FEAT_DEADLY_COLD = 107
  NECROMANCER_FEAT_SPIRIT_LINK = 108
  NECROMANCER_FEAT_TWILIGHT = 109
  NECROMANCER_FEAT_HAUNT_MINE = 110
  NECROMANCER_FEAT_ABSOLUTE_FEAR = 111
  RANGER_FEAT_DISGUISE_AND_RECKON = 112
  RANGER_FEAT_IMBUE_BALLISTA = 113
  RANGER_FEAT_CUNNING_OF_THE_WOODS = 114
  RANGER_FEAT_FOREST_GUARD_EMBLEM = 115
  RANGER_FEAT_ELVEN_LUCK = 116
  RANGER_FEAT_FOREST_RAGE = 117
  RANGER_FEAT_LAST_STAND = 118
  RANGER_FEAT_INSIGHTS = 119
  RANGER_FEAT_SUN_FIRE = 120
  RANGER_FEAT_SOIL_BURN = 121
  RANGER_FEAT_STORM_WIND = 122
  RANGER_FEAT_FOG_VEIL = 123
  RANGER_FEAT_ABSOLUTE_LUCK = 124
  WIZARD_FEAT_MARCH_OF_THE_MACHINES = 125
  WIZARD_FEAT_REMOTE_CONTROL = 126
  WIZARD_FEAT_ACADEMY_AWARD = 127
  WIZARD_FEAT_ARTIFICIAL_GLORY = 128
  WIZARD_FEAT_SPOILS_OF_WAR = 129
  WIZARD_FEAT_WILDFIRE = 130
  WIZARD_FEAT_SEAL_OF_PROTECTION = 131
  WIZARD_FEAT_COUNTERSPELL = 132
  WIZARD_FEAT_MAGIC_CUSHION = 133
  WIZARD_FEAT_SUPRESS_DARK = 134
  WIZARD_FEAT_SUPRESS_LIGHT = 135
  WIZARD_FEAT_UNSUMMON = 136
  WIZARD_FEAT_ABSOLUTE_WIZARDY = 137
  WARLOCK_FEAT_TELEPORT_ASSAULT = 138
  WARLOCK_FEAT_SHAKE_GROUND = 139
  WARLOCK_FEAT_DARK_REVELATION = 140
  WARLOCK_FEAT_FAST_AND_FURIOUS = 141
  WARLOCK_FEAT_LUCKY_SPELLS = 142
  WARLOCK_FEAT_POWER_OF_HASTE = 143
  WARLOCK_FEAT_POWER_OF_STONE = 144
  WARLOCK_FEAT_CHAOTIC_SPELLS = 145
  WARLOCK_FEAT_SECRETS_OF_DESTRUCTION = 146
  WARLOCK_FEAT_PAYBACK = 147
  WARLOCK_FEAT_ELITE_CASTERS = 148
  WARLOCK_FEAT_ELEMENTAL_OVERKILL= 149
  WARLOCK_FEAT_ABSOLUTE_CHAINS = 150 các phép và 999 mana..............WOGGANDALF



cheat của Mortal Kombat Saolin monk
Cái mã đó nằm trong đĩa code của Ps2, tôi cho bạn mã của 2 loại code thông dụng:
Armax(US)

(M)
5T77-BNBB-X8D15


7KUY-PK54-Z8YUW

Experience Points Never Go Down


T7MZ-HM6F-RGYDN
NR7T-8BE8-WXM6F

Kwik Kombo Kount


1KUV-W5G2-GKUFB
VRQJ-R9EU-9WA8F

Super Kombo Kount


FCJ1-37X8-HHXKJ
K454-3GKE-P4YA5

Infinite Health


DBDD-QKWW-UB6U6
WZA2-315K-8ERKV
PFA6-N43P-R3TBY

Infinite Energy


3Z8F-1H95-QPTWR
3YDE-942A-XGJF1
ATM5-UBM7-R4J51

Unlock All Characters-VS Mode


A4TM-WCWT-H3UM5
0E8X-3YEG-3BUU2

Unlock All Arenas/Art/Movies


YN1W-DGHW-DYHN5
RVTF-DFJX-KU23K
QYXZ-WTJU-RR6U7

Armax(PAL)

(M)
DXNN-MV7Z-ZNB4P
9M3Q-AGEP-WU0BQ

XP Codes
TF51-EF98-HK8P4

Earn Xp For 99999999 Xp
CQ22-CEM4-F5ENJ
QBQ0-09WK-WNBYC
TTGM-YVFW-CNE39

Buying Skills Does Not Deplete XP


JYQH-RVPT-NW2GJ
JUC1-9A6B-CH84G

Infinite Health


You can still take environment damage when there are no enemies present.
1P8A-1AP0-Z0QDN
RAWZ-VYKX-15V7B
C2M2-PKW4-ERN4U

Infinite Energy


N44Y-MA0M-N30DN
9JBN-D1BY-EY0AF

Quick Fill Fatality Meter


PGNJ-NQ5G-53AH2
BY5F-EAMF-JDF9D
C1KT-HEER-TE3HP
VRRR-CD54-XGHTJ
Y96K-HAUZ-J8HDD
6J5Y-1UKC-0XZZE
79MX-XYK0-9HUK9

Kombo Kodes


BB9V-TPRN-ZK9XU

Quick Combo Multiplier


NVY2-VF2M-CU10U
XUVH-9PVP-F9239

Super Combo Multiplier


65Q5-VX5E-5V7QV
E657-76J1-D85UE

All Kontent And Vs Characters Open


HG8X-2ER6-XKW2K
Z803-Z3G5-EZXAM
VD53-T3ZW-ADG30
XBKK-R0VV-AG11Y
R724-FA99-GEXWX
RB9M-M3UU-07820
F3WW-K1T6-UVTHT
434J-GBXG-A6G9A
Q6UQ-3N1X-KPZVQ
TCQE-P8UE-X6HP4
VZ33-PKA7-Q1TRJ

Gameshark2(version4)

Master Code

983B042E 78FBCCB1

Infinite:

Health
282841DE FB2DE42E


28284157 6D2DE42B

Energy
280CC8D0 0CA57A65

Fatality Meter
280D6DCF 0B967A6F
280D6DB1 642D2FE0

Max Exp
2816ED40 0196F935


2816EDD8 F756A03E
2816EDED 6D2D2FA9
2816EDD0 A1A37ED3
2816ED0C 0C96EC0C
280DA078 A1426965

Have:


Fast Exp Gain
28011968 6FA32C03
Targetted Enemies Have No Health

280246E9 64D9E42B

Bosses Have No Health
28021573 DBF1E42B
(NOTE: No Health codes prevent Fatalities)

Each Hit Worth:


2 Hits
280D22CF 6FD97A71
5 Hits
280D22CF 6FD97A44
10 Hits
280D22CF 6FD97A2A
50 Hits
280D22CF 6FD97AE8
(NOTE: Select Only One Hit Code)
Unlock:
Mortal Kombat II
2847697C 0CA57A56
Sub Zero (Single Mode)
28476968 0CA57A56

Scorpion (Single Mode)


284769D6 0CA57A56

Arenas/Art/Movies/Photos/Characters(VS Mode)


4847695A 0CC27A56
2E187D54 0CA57A65

Commandos: Behind Enemy Lines

Gõ 1982gonzo để khởi động chế độ cheatcode sau đó bấm tổ hợp phím :

Vô hạn đạn trừ bom : Alt + Y
Chuyển đến vị trí nhân vật đang được chọn : Shift + V
Bất tử : Ctrl + I
Bỏ qua bài đang chơi : Ctrl + Shift + N
Phá huỷ mọi thứ : Ctrl + Shift + X
Chuyển nhân vật được chọn đến vị trí trỏ chuột : Shift + X
Commandos: Beyond the Call of Duty

Trong khi chơi gõ gonzoopera sau đó bấm tổ hợp phím sau để có cheatcode tương ứng :

Gỡ rối thông tin : Ctrl + F9
Phá huỷ mọi thứ : Ctrl + Shift + X
Sửa bài : Shift + E
Bất tử : Ctrl + L
Tàng hình : Ctrl + I
Thông tin về địa hình : F9
Trỏ đến nhân vật được chọn : Shift + X
Bỏ qua màn đang chơi : Ctrl + Shift + N
Video Mode 1 : Shift + F1
Video Mode 2 : Shift + F2
Video Mode 3 : Shift + F3
Video Mode 4 : Shift + F4

Mã để chơi các màn :

1. The Ashphalt Jungle : H239Z
2. Dropped Out of The Sky : IR291
3. Thor's Hammer : NGAY7
4. Guess Who's Coming Tonight : 6S5TL
5. Eagles Nest : VND2R
6. The Great Escape : BUK2L
7. Dangerous Friendships : LL42X
Commandos 2: Men of Courage

Nhập code GONZOANDJON để mở khoá chế độ cheatcode, sau đó bấm tổ hợp phím dưới đây để có cheat tương ứng :

Thắng màn đang chơi : CTRL + SHIFT + N


Hiển thị Frame Rate : CTRL + [minus]
Hạ đối phương với 1 hit : CTRL + SHIFT + X
Tàng hình : CTRL + V
Dịch chuyển nhân vật : SHIFT + X

Mã để chơi các màn :

Is Paris Burning
Normal : 9TT5W
Hard : PAEN8
Very Hard : 1LPQD
Castle Colditz
Normal : VAZ2P
Hard : SRCM8
Very Hard : TRD78
Saving Private Smith
Normal : UN63A
Hard : LPQ6T
Very Hard : TRIB4
The Giant in Haiphong
Normal : JAHSG
Hard : WL3CZ
Very Hard : ZX78Y
The Guns of Savo Island
Normal : AZLM1
Hard : 16G3L
Very Hard : E2J7H
Bridge over the River Kwai
Normal : 3GHSL
Hard : NMWQ9
Very Hard : KJWJK
Target Burma
Normal : B7D8F
Hard : K9D3H
Very Hard : 9BG3S
White Death
Normal : YSM51
Hard : DFY3B
Very Hard : 3DYNG
Night of the Wolves
Normal : XHGDR
Hard : PLKUM
Very Hard : PVTSL
Das. Boot Silent Killers
Normal : WKUC4
Hard : JE5SH
Very Hard : SKDJF
Commandos 3: Destination Berlin

Trong khi chơi game, bật Caps Lock và gõ SOYINCAPAZ. Sẽ không có thông báo hay tín hiệu gì. Kệ nó, bạn hãy thử tổ hợp phím sau để có được cheat :

Di chuyển nhân vật được chọn đến vị trí của con chuột : SHIFT + X


Bất tử : CTRL + I
Tàng hình : CTRL + V
Hiển thị fps trong khi chơi game : CTRL + minus
Hoàn thành game đang chơi : CTRL + SHIFT + N
Giết hết bọn Đức dù chúng không có trên màn hình : CTRL + SHIFT + X

Battle field 2 - PC - Cheats

Nhấn dấu ~ để mở bản console windows trong game,sau đó nhập vào code mà bạn cần,nếu bạn thấy những giá trị: "1" , "0" hãy chuyển nó sang giá trị ngược lại sẽ tắt/mở công dụng của code đó:


Code Effect
renderer.drawFps 1------ Hiện ra chỉ số frame trong 1 giây trên góc trái của màn hình
localProfile.setName [name]-----Chỉnh lại Profile Name
localProfile.setNick [nick]-----Chỉnh lại Profile Nick
demo.recordDemo [demoname]----- Bắt đầu ghi hình lại game play và saves lại bằng file demoname.bf2demo trong \Program Files\EA Games\Battlefield 2 Demo\mods\bf2\Demos directory
demo.stopRecording------ Ngưng ghi hình
gameLogic.togglePause--- Pause game
renderer.drawConsole 0-----Tắt bảng console trong game
renderer.drawHud 0------ Tắt chế độ Heads Up Display (HUD) off

Chơi BF2 trong chế độ windows mode:

Nhấn chuột phải trong shorcut của game,sau đó trong tag target,thay đổi full creen 1 = full creen 0.Sau đó bạn có thể chơi BF2 trong windows mode.

Skip Intro Movies

Để bỏ qua các đoạn phim trong game,bạn chỉ cần xóa hêt tất cả các file Dice, EA, Intro, và Legal Bink Video trong thư mục EA Games\Battlefield 2\mods\bf2\Movies folder.

Unlock Special Weapons (Version 1.0.0 only)


Mở file "unlocks.py" trong thư mụcỔ đĩa của bạn)Program Files\EA GAMES\Battlefield 2\python\bf2\stats bằng note pad.Nên làm 1 file copy của file gốc này tại 1 nơi khác.

Bạn sẽ thấy rất nhiều dòng lệnh trong file này,dùng ctrl + F sau đó tìm dòng lệnh defaultunlocks.Bạn sẽ thấy nó như thế này:


defaultUnlocks = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Bạn chỉ cần chỉnh lại như sau:


defaultUnlocks = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Sau đó save lại.

Far Cry [PC]

Nhấn [~] để hiện bảng menu, nhập cheats vào sau đó nhấn [ENTER] để kích hoạt:

Code - Kết quả:

\map archive - archive level


\map boat - boat level
\map bunker - bunker level
\map carrier - carrier level
\map catacombs - catacombs level
\map control - control level
\map cooler - cooler level
\map dam - dam level
\map demo - demo level
\map factory - factory level
\map fort - fort level
\map pier - pier level
\map rebellion - rebellion level
\map regulator - regulator level
\map research - research level
\map river - river level
\map steam - steam level
\map swamp - swamp level
\map training - training level
\map treehouse - treehouse level
\map volcano - volcano level
\load_game - load nhanh
\save_game - save nhanh

Secrets (Bí mật):


Đổi màu tên của bạn:

- Ở Phần đặt tên bạn có thể thêm những thông số sau để đổi màu từng chữ:


$0 = Đen
$1 = Trắng
$2 = Xanh lơ
$3 = Xanh lá
$4 = Đỏ
$5 = Xanh da trời
$6 = Vàng
$7 = Hồng
$8 = Cam
$9 = Xám

VD: Nếu bạn muốn đặt tên "BOB" và muốn từng chữ là mỗi màu khác nhau chẳng hạn như vàng, đen rồi cam, bạn sẽ viết như sau:

$6B$0O$9B

Resident Evil 4-Hint-Secret

Hệ máy:game cube


Thể loại::adventure

Những secret có thể unlock được và cách unlock:

Assignment Ada" Mini-Game:Hoàn thành trò chơi 1 lần.

The Mercenaries" Mini-Game and Characters


Để có thể unlock mini game này,bạn chỉ cần hoàn thành trò chơi 1 lần.
Dùng nhân vật Ada Wong trong mine game Mercernaries:đạt được rank 4 sao trong map Pueblo của mine game này.
Dùng nhân vật Albert Wesker :Đạt được rank 4 sao trong map water world của mini game này.
Dùng nhân vật Hunk:Đạt được rank 4 sao trong map Island Commando Base của mini game.
Jack Krauser :Đạt được rank 4 sao trong map Castle map của mini game.

Alternate title screenHoàn thành game 1 lần.

Bottle Caps:
Sau khi vào trong Castle,đi qua Hall of water đến Observation Hall.Bên cạnh người thợ máy,1 cánh cửa màu xanh với 1 khẩu súng vàng bên trong.Đi qua cánh cửa ấy đề bắt đầu mini game:targer practice,chọn game type A để bắt đầu trò chơi.Trong những lúc nhất định của trò chơi,bạn sẽ có thể tìm thấy được những cánh cửa xanh khác.Vào trong những cánh cửa ấy và hoàn thành tất cả các target pratice game bằng cách đạt ít nhất 3000 điểm trong game.Bạn sẽ lấy được 6 bottle caps.Sau khi lấy đủ 6 bottle caps,bạn nói chuyện với người thợ máy để kết thúc trò chơi.Bạn có thể nhận được 1 ít tiền.

Ada Wong -Ghi được 4k điểm trong game type A


Ashley Graham- Ghi được 3k điểm trong game type A
Bella Sisters-Ghi 4k điểm trong game type B
Don Diego -Ghi 3k điểm trong game type B
Don Esteban -Ghi 3k điểm trong game type B
Don Jose Score -Ghi 3k điểm trong game type B
Don Manuel Score -Ghi 3k điểm trong game type B
Don Pedro Score -Ghi 4k điểm trong game type C
Dr. Salvador -Ghi 3k điểm trong game type C
Isabel-Ghi 3k điểm trong game type C
J.J. -Ghi 4k điểm trong game type D
Leader Zealot -Ghi 3k điểm trong game type A
Leon with Handgun -Ghi 3k điểm trong game type A
Leon with Rocket Launcher -Ghi 3k điểm trong game type A
Leon with Shotgun -Ghi 3k điểm trong game type A
Luis Sera -Ghi 3k điểm trong game type A
Maria -Ghi 3k điểm trong game type D
Merchant -Ghi 3k điểm trong game type C
Soldier w/ dynamite -Ghi 3k điểm trong game type D.
Soldier w/ hammer -Ghi 3k điểm trong game type D.
Soldier w/ stun-rod -Ghi 3k điểm trong game type D.
Zealot with Bowgun -Ghi 3k điểm trong game type C.
Zealot with Scythe -Ghi 3k điểm trong game type C.
Zealot with Shield -Ghi 3k điểm trong game type C.

Chicago Typewriter:Hoàn thành mini game assignment Ada

"Professional" difficulty:Đây là độ khó hơn của game,để unlock bạn chỉ cần hoàn thành game 1 lần.

Hidden Treasures


Amber Ring:khi đang đi trong đường ngầm ở Insignia,bạn sẽ thấy 1 vật phát sáng,bạn chỉ cần bắn vào nó,Amber ring sẽ rơi ra.
Antique Pipe:có 1 cái tổ trong khu vực đầm lấy,bắn vào cái tổ ấy sẽ nhận được Antique pipe.

Special Costumes:Sau khi hoàn thành game,bạn sẽ có thể lựa chọn để Leon,Asley và Ada mặc những customes khác của họ.


Unlock khẩu rocket vô hạn đạn và khầu súng ngắn Matilda:Bạn có thể lấy được món đồ này từ bất kì người thợ nào trong game bằng cách hoàn thành game 1 lần.

Unlock khẩu handcannon:Đạt được 5 sao trong mine game Mercenaries với tất cả nhân vật và trong tất cả các map.

Handcannon vô hạn đạn:Nâng cấp mức cao nhất của khẩu handcannon.





Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương