Các thành phần của một reporttải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích16.25 Kb.
loạiReport

Chương 6 TẠO LẬP BÁO CÁO TRONG ỨNG DỤNG

1. Báo cáo trong ứng dụng

Các thành phần của một reportCác bước xây dựng báo cáo:Bước 1: Thiết kế báo cáo

- Xác định các thông tin cần hiển thị, cách bố trí, tổ chức thông tin

- Thiết kế theo mẫu yêu cầu của khách hàng

- Một số tiêu chí:

+ Đáp ứng mục tiêu nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu của người sử dụng

+Số lượng vừa đủ, sắp xếp, gom nhóm hợp lý,

+ Trình bày dữ liệu đúng vị trí

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu

- Tạo cơ sở dữ liệu

- Kết nối với cơ sở dữ liệu

Bước 3: Sử dụng công cụ để xây dựng báo cáo theo bản thiết kế

- Thêm mới một file báo cáo vào ứng dụng

- Sử dụng công cụ để xây dựng báo cáo theo mẫu thiết kế

+ Microsott Report

+ Crystal Reports

Bước 4: Tích hợp báo cáo vào ứng dụng

- Tạo form chứa báo cáo2. Microsoft Report

Xây dựng báo cáo bài toán quản lý sinh viênBước 1: Thiết kế báo cáo

- Báo cáo danh sách sinh viênBước 2: Chuẩn bị dữ liệu

- Tạo dataset để chứa dữ liệu cho báo cáo

- Thêm mới một dataset

+ Nháy phải, chọn Add  New Item  Data  Dataset

+ Thêm mới một TableAdapter

Chọn New Connection (nếu chưa có kết nối dữ liệu)

Chọn kiểu lệnh (SQL hoặc procedure)

+ Chọn Use SQL Statements

+ Gõ câu truy vấnBước 3. Xây dựng báo cáo

- Tạo thêm thư mục Report trong ứng dụng

- Thêm mới một báo cáo

+ Nháy phải, chọn Add  New Item  Reporting  ReportThêm mới một table vào báo cáo

+ Chọn DataSource

+ Chọn các trường để hiển thị

Bước 4. Tích hợp báo cáo vào ứng dụng

- Tạo form hiển thị báo cáo:

+ Add  Windows Form

+ Chọn điều khiển ReportViewer+ Chọn Tên báo cáo trong mục ChooseReport


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương