Câu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình DươngCâu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình Dương
Vùng đất Bình Dương Thủ Dầu Một có lịch sử phát triển gắn liền với vùng Gia Định Đồng Nai xưa, tức miền Đông Nam Bộ ngày nay
112.68 Kb. 1
đọc
Truyện Tiểu thuyếtTruyện Tiểu thuyết
Mượn từ Trung Quốc, nhưng nội hàm khái niệm chỉ một thể loại văn học phương Tây: tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời sống ở mọi giới hạn không gian và thời gian
36.02 Kb. 1
đọc
Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcCộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Báo cáo số 665/bc-ubnd-gdđT ngày 23/8/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017
49.98 Kb. 1
đọc
Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
Nội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực : các lĩnh vực sản xuất đều tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, vị thế Thủ đô được nâng cao, thế trận quốc phòng an ninh được giữ vững
29.1 Kb. 1
đọc
Một số VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở LÀng công giáO ĐỊa bàn hà NỘIMột số VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở LÀng công giáO ĐỊa bàn hà NỘI
Làng Công giáo ở Việt Nam được hình thành từ thời tiền thuộc địa, có bề dày lịch sử hàng thế kỷ, với con số hàng trăm, riêng trên địa bàn Hà Nội cũng có hàng chục làng
1.17 Mb. 1
đọc
Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấTBáo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
Lúa trà sớm đang giai đoạn trỗ đều chín; lúa đại trà giai đoạn trỗ. Rầy nâu phát sinh cục bộ ở xã Mỹ Thọ với diện tích 3 ha; bệnh đạo ôn phát sinh ở các xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Cát, Mỹ Hiệp diện tích 12 ha
248.2 Kb. 1
đọc
Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcCộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Thương mại và dịch vụ tăng 22,58%; các hoạt động văn hoá xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện
337.91 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúcỦy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
0.52 Mb. 1
đọc
Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu học diên hồNGCộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu học diên hồNG
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường th diên Hồng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “thiếu nhi kể chuyện theo sách” cấp trường năm học 2015-2016, cụ thể như sau
78.76 Kb. 1
đọc
TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giáTrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
0.59 Mb. 5
đọc
 [] []
445 b. 1
đọc
Tính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân PhápTính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân Pháp
445 b. 1
đọc
Rơi vào thế bị động, lúng túng tìm cách chống đỡRơi vào thế bị động, lúng túng tìm cách chống đỡ
Phaùp xaây döïng Ñieän Bieân Phuû thaønh phaùo ñaøi vöõng chaéc nhaát Ñoâng Döông vôùi aâm möu thu huùt vaø tieâu dieät boä ñoäi chuû löïc cuûa ta
445 b. 1
đọc
Hãy nêu hai sự kiện có tác dụng củng cố hậu phương của ta sau chiến dịch Biên giới 1950Hãy nêu hai sự kiện có tác dụng củng cố hậu phương của ta sau chiến dịch Biên giới 1950
445 b. 1
đọc
Tiết 9 : Đọc văn : chiến thắng mtao mxâYTiết 9 : Đọc văn : chiến thắng mtao mxâY
461 b. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương