ĐỌc phầN ĐÁnh giá theo tiêu chí trưỚC!!!tải về 39.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.10.2018
Kích39.04 Kb.

(2)

ĐỌC PHẦN ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ TRƯỚC!!! (SAU BÀI VIẾT)

Too much emphasis is placed on going university for academic education. People should be encouraged to do vocational training, because there is a lack of qualified tradespeople such as electricians or plumbers.

To what extent do you agree or disagree?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It is clear that going to universities to get advanced knowledge has become a major concern for a long time. It is argued that more hands-on schools to create more skilful workers like electricians or plumbers should be widely opened to satisfy real society’s needs, (1)I strongly agree with this view.

 1. Một câu có 2 mệnh đề trở lên, thì phải có sự liên kết chặt chẽ giữa 2 mệnh đề đó. Việc viết nhiều mệnh đề, rồi cứ đặt dấu phẩy đơn thuần, sẽ không làm nên tính liên kết. Để liên kết các mệnh đề, chúng ta chủ yếu dùng các liên từ “and, or, but, although, because, when, where…” Ở đây, 2 mệnh đề của câu này thật sự không liên quan gì nhau. Bạn nên tách ra tạo câu mới “…satisfy real society’s needs. I strongly agree with this view”. Tính mạch lạc vẫn được đảm bảo nhờ “this”.

The first reason why students should do vocational training is that (1)it will help them find jobs easily after graduation. Although it is undeniable that (2)there is a significant need for training a number of academic students like doctors, accountants or banking specialists, this labour force usually does not account for the majority in a society. (3)Instead of that, for example, skilful electricians are always necessary in any society. We all do know about the high security in daily use of electricity; therefore, there is a definitely huge demand for this kind of job. This means newly graduated electricians will find themselves having more opportunities to get stable jobs (4)than any others.

 1. Vì sao bạn chắc chắn là sinh viên học nghề sẽ tìm được việc làm dễ dàng? Số liệu đâu? Khi viết luận, để thể hiện quan điểm, chúng ta nên dùng các động từ khiếm khuyết (modals) để làm nhẹ thông điệp truyền tải, nhưng nhờ đó, lại khiến người nghe/đọc dễ chấp nhận và tăng sức thuyết phục. Ở đây bạn nên dùng “could/may/can”, cái này cũng được. Và cũng cùng mục đích, mình nên thêm “more” trước “easily”: kiếm việc dễ hơn; chứ không hẳn là dễ. Người đọc sẽ chấp nhận “kiếm việc dễ hơn”, chứ chưa chắc chấp nhận” kiếm việc dễ”. Tóm lại, nên viết “it could help them find jobs more easily after graduation”

 2. Có 2 cách nói: “need for something” và “need to do something”. Mặc dù Ving có thể được dùng để thay thế Noun, nhưng để đảm bảo tính tự nhiên của câu văn, nên dùng theo những cách phổ biến. Ở đây, nếu phải dùng động từ “train”, thì nên ghi là “a significant need to train a number of academic students”. Mà thật sự, hay nhất là bỏ “for/to” luôn, “a need for + danh từ chỉ người” là gọn và tự nhiên nhất. Thứ 2, “academic students” không phải là lực lượng lao động. Bạn nên thay bằng từ “highly qualified workers” hoặc “knowledge workers”.

 3. Để tránh 2 từ nối đặt kế nhau như vầy, và cũng để câu văn tự nhiên (theo kiểu Tây), bạn nên đặt “for example” ở vị trí khác. Cụ thể, nên viết là “Instead of that, skillful electricians, for example, are always needed in any society”

 4. Tương tự, để làm mềm (soften) thông điệp, nên bỏ từ “any” đi. Nghe nặng nề lắm!

The second reason in favour of vocational training is to raise the education level of a nation. In Vietnam, for an example, many teenagers here leave schools when they are (1)too young. Therefore, studying at vocational schools will provide them with practical knowledge, (2)which turns into extremely useful skills for them to look for jobs later. Another example, these schools are likely to be more practical solutions to young people in remote areas, where there are fewer opportunities for them to pursue advanced educations in expensive cities. Obviously, (3)this is well-performed, thus leads to the contribution of the social stability.

 1. Từ “young” thôi đã mập mờ nghĩa, chưa kể thêm “too”. Một ông già 90 kể “When I was young, I had 3 wives” khác với “Young babies often cry all day”. Với kiểu văn trang trọng, chúng ta cần thuyết phục bằng ngôn ngữ khách quan, số liệu, chứ không nên dùng tính từ (mang tính cá nhân). Ở đây chúng ta cần 1 sự rõ ràng hơn, chẳng hạn như “many teenagers leave schools after secondary schools/high schools”.

 2. Ở đây, kỹ năng “skills” mà họ có được là “kỹ năng xin việc” hay “kỹ năng làm việc” khi có việc làm? Các trường nghề dạy kỹ năng thực hành khi làm việc, chứ không dạy “kỹ năng xin việc làm”. Theo ý mình, bạn nên viết lại là “which turns into useful skills when they start working”.

 3. Đoạn này quá lủng củng. Có phải ý bạn nói “nếu điều này được thực hiện tốt, nó sẽ tạo nên 1 sự đóng góp lớn cho sự ổn định xã hội”? Nếu vậy thì nên viết “Obviously, if this is well-performed, it could make a great contribution to the stability of the society”

In conclusion, my opinion is that being a tradesman brings about many opportunities not only for himself but also for country itself. Therefore, my suggestion is that students should study vocational jobs if they can not afford or do not like academic studying.

 • Đoạn này không sai ngữ pháp!

( 306 words).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đánh giá theo tiêu chí:

 1. Task response (6.5)

 • Bài viết cơ bản trả lời của ý của câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn còn 1 vài điều chưa hay, như sau:

  • Đề bài nêu ý kiến là “Người ta nên được khuyến khích đi học trường nghề. Bạn có đồng ý không?” nhưng trong đoạn mở bài, khi bạn diễn giải lại (paraphrase) thì nó thành “Tôi đồng ý với quan điểm là nên mở thêm trường nghề”, mà lẽ ra bạn nên diễn giải là “Tôi đồng ý với quan điểm là nhiều người nên được khuyến khích học nghề”. Mặc dù không hẳn là lạc ý, nhưng ý tưởng “mở thêm trường nghề” và “người ta nên học nghề” cũng không thật sự đồng nhất. Cụ thể, nếu đề bài hỏi “Ngày nay nhiều quốc gia quá chú trọng việc đào tạo đại học với mục đích học thuật. Nhiều người khác cho là nên mở nhiều trường nghề hơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bạn có đồng ý hay không?” thì đoạn mở bài của bạn sẽ phù hợp hơn. Tóm lại, sự khác biệt ở chỗ: 1 bên là chính sách quốc gia (mở thêm trường), một bên là động lực các cá nhân (được khuyến khích học nghề). Lời khuyên: bạn cứ paraphrase thật gần với đề bài (đổi từ, đổi cấu trúc câu) là được, vì chung quy người ta sẽ không chấm điểm nhiều ở phần mở bài).

  • Đoạn thân bài 1, ý tưởng rất tốt: học nghề dễ kiếm việc làm hơn là học hàn lâm. Đoạn thân bài 2, ý tưởng chưa thật sự nhất quán:

   • Ý của 3 câu đầu là: “Giáo dục nghề sẽ tăng trình độ học vấn lên. Nhiều người bỏ học khi còn trẻ. Vì vậy giáo dục nghề sẽ cho họ cơ hội kỹ năng thực hành, giúp tìm việc sau này”. Bạn nên bỏ cách lặp luận “giáo dục nghề cho họ kỹ năng thực hành, giúp tìm việc làm sau này”, vì nó lặp lại ý của đoạn thân bài 1. Như vậy, cách lặp luận cho việc “tăng trình độ học vấn” nên là: ở Việt Nam, nhiều trẻ bỏ học sau khi hoàn thành chương trình phổ thông vì học đại học không phù hợp cho tất cả mọi người: tốn tiền, tốn thời gian (4 năm), và kiến thức hàn lâm. Như vậy, nếu có 1 cơ hội học tập ngắn hơn, tiết kiệm hơn, kiến thức thực tiễn hơn, thì người ta sẽ có thể tiếp tục học; và vì thế, trình độ học vấn cũng được tăng lên đáng kể.

   • Ý của 2 câu còn lại rất tốt: giáo dục nghề sẽ phù hợp ở những vùng không có trường đại học, giúp tạo đội ngũ lao động có kỹ năng tại chỗ  tạo sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, lại không gắn chặt với câu chủ đề (topic sentence) của đoạn “Giáo dục nghê tăng trình độ học vấn lên”.

   • Cách sửa dễ dàng nhất là, viết lại câu chủ đề của đoạn:”Giáo dục nghề không những giúp ích cho các cá nhân, mà còn giúp ích cho quốc gia” Sau đó trình bày 2 cái lợi: 1. Nâng cao trình độ học vấn và 2. Giúp tạo đội ngũ lao động có kỹ năng tại chỗ, giúp ổn định xã hội. Như vầy người ta không bắt bẻ mình được, vì cả 2 cái đó đều là có lợi cho xã hội. 1. Coherence and cohesion (7.5)

 • Đoạn mở bài không mạch lạc, 2 câu rời rạc. Mà lẽ ra bạn nên viết lại thành 3 câu, vì mệnh đề “I strongly agree with this view” không có sự liên kết gì với câu trước đó.

 • Phần còn lại của bài viết có tính kết nối tốt với các đơn vị từ tô màu đỏ, và mạch lạc với các đơn vị liên kết tô màu xanh dương và các ý tưởng.

(Giải thích thêm: tính kết nối “cohesion” là khi đọc 1 bài, cảm giác mượt mà, không có sự nhảy ý đột ngột. Điều đó được thực hiện chủ yếu qua các từ liênết và các đại từ. Tính mạch lạc “coherence” là việc cấu trúc bài viết rõ ràng, bố cục chặt chẽ, mỗi phần đảm nhiệm 1 nhiệm vụ riêng, nhưng vẫn thông nhất với dàn bài chung. Tính mạch lạc và tính kết nối là 2 mặt của 1 vấn đề: tính mạch lạc thể hiện qua ý, còn tính kết nối thể hiện qua từ nối.

 1. Vocabulary (7)

 • Những từ/cụm từ tốt, lạ, hay:

  • Major concern

  • Hands-on schools

  • Satisfy a need

  • Do training

  • After graduation

  • Significant need

  • Banking specialist

  • Account for

  • Huge demand

  • Newly graduated

  • In favor of

  • Education level

  • Leave school

  • Vocational schools

  • Pursue advanced education

  • Well-performed

  • Bring about 1. Grammar (7)

 • Phần này mình nhận xét trong bài rồi. Bạn xem, có gì thắc mắc, hỏi tiếp nhe!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Sau này chắc mình phải nâng giá chấm ielts cho các bạn lên. Chấm và giải thích vầy, tốn thời gian cực kỳ! ^^Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương