Báo cáo công tác tháng và dự kiến kế hoạch công tác tháng năm 2013tải về 89.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích89.45 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 656/SGDĐT-VP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2013BÁO CÁO

Công tác tháng 3 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4 năm 2013


Kính gửi:

- Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Văn phòng HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác thực hiện tháng 3/2012 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013 như sau:

A. CÔNG TÁC THÁNG 3/2013

Trong tháng 3/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành những công việc theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:


I. Công tác quản lý chỉ đạo:


1. Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2013:

- Tổ chức gặp mặt nữ CBQL và nữ CB công đoàn, nữ CBCC cơ quan Sở nhân ngày 8/3

- Chỉ đạo cơ sở tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và ngày Thừa Thiên Huế giải phóng 26/3.

2. Tập trung chỉ đạo các Hội thi:

- Tổ chức hội thi giáo viên Mầm non giỏi cấp tỉnh có 30 giáo viên/9 PGD tham gia.

- Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cho học sinh tiểu học cấp tỉnh có 98 hs tham gia. Kết quả: 10hs Nhất; 20hs Nhì;30 hs Ba; 38 hs KK.

- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, có 2907 hs tham gia, kết quả: 59 Nhất; 89 Nhì; 148 Ba; 297 KK.

- Thi MTCT khu vục miền Trung – Tây nguyên, có 30hs dự thi. Kết quả: 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 8 giải KK; Tỷ lệ giải: xếp thứ 3 toàn đoàn.

- Thi tìm hiểu các di tích lịch sử-văn hóa, được tổ chức ở 3 hình thức:

+ Thi vẽ tranh Tiểu học có 80hs của 9 PGD tham gia

+ Rung chuông vàng THCS: 100hs của 9PGD và Nguyễn Tri Phương

+ Rung chuông vàng THPT: 100hs của các trường THPT ở Huế.

- Tham gia Cuộc thi Sáng tạo KH-KT cấp quốc gia tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế tham gia 05 đề tài của: Trường THPT Nguyễn Huệ: 2 đề tài, Trường chuyên Quốc Học: 01 đề tài; Trường THPT Cao Thắng: 01 đề tài; THPT Phan Đăng Lưu: 01 đề tài.

3. Thẩm định trường chuẩn quốc gia ở Trường MN Bình Minh, Quảng Điền và Trường MN Thượng Lộ, huyện Nam Đông.

5. - Tổ chức Hội thao GDQP cho học s–nh THPT, có 454 hs/37 trường tham gia. Kết quả: Nhất: Trường Gia Hội; Nhì: Trường Phú Lộc; KK: Trường Hương Trà

- Tổ chức giải điền kinh học sinh (truyền thống), giải bóng đá Tiểu học, THCS với sự tham gia của 650 học sinh và sự hỗ trợ của 20 giáo viên.

6. Đã tổ chức khảo sát thực nghiệm học sinh lớp 9 (Toán, Văn, Sinh, Anh) theo kế hoạch của Bộ GDĐT, tại 3 trường THCS Chu Văn An, Trần Cao Vân, Nguyễn Chí Diễu và đã hoàn thành tốt theo hướng dẫn của Bộ

7. Đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

8. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 và triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

9. Hoàn thành Kế hoạch thực hiện Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

10. - Thanh tra việc xây dựng và thực h–ện Chương trình hành động THPT Phú Bài

- Thanh tra toàn diện THPT Đặng Huy Trứ

- Thanh tra chuyên ngành PGD A Lưới

11. Triển khai ĐGN trường MN Sơn Ca-Hương Thủy, trường MN Bình Minh-Quảng Điền và Trường MN Hoa Đỗ Quyên-Nam Đông.

12. Đã tổ chức Hội nghị về công tác thi và tuyển sinh năm 2013.

13. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh; phương án thi, tuyển sinh và xây dựng văn bản, chỉ thị các kỳ thi năm 2013.

14. Đã hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện về công tác thi năm 2013:

-Hướng dẫn nhập số liệu, danh sách thí sinh, kiểm dò.

-Kiểm tra cơ sở vật chất dự kiến đặt các hội đồng sao in đề thi, coi thi, chấm thi.

15. Phối hợp Cục Khảo thí - KĐCL Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn đá–h giá ngoài cho 110 CBQL các trường Mầm non của 9 Phòng GD&ĐT

16. Làm việc với đoàn Ủy ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế và đoàn đang tiếp tục làm việc với cơ sở.

17. Đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức, có 129/182 ứng viên tham gia

18. Đang triển khai việc thực hiện luân chuyển kế toán.

19. – Đã hoàn thành duyệt dự toán ngân sách năm 2013 cho các đơn vị dự toán

- Đang triển khai giao vốn CTMTQG năm 2013 .

20. Tham mưu đề xuất HĐND về đề án mức thu học phí, đang chờ ý kiến trả lời

21. Hoàn chỉnh số liệu để giao kế hoạch phát triển sự nghiệp năm học 2013-2014, đã xin ý kiến lãnh đạo và các phòng, đang hoàn chỉnh để giao

22. Đang triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch GD&ĐT đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020

23. Đã triển khai xây dựng Đề án “Trường học điện tử”, đang chờ ý kiến của Sở Thông tin – Truyền thông

24. Hầu hết các Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban và phân công từng lĩnh vực.

25. Đang tiến hành triển khai kế hoạch chỉ đạo các lĩnh vực công tác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

26. Đã có hướng dẫn chỉ đạo Tổng kết 10 năm dự án bóng đá cộng đồng.

27. Phối hợp BCH Đảng ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đã có 04 Chi bộ: CNTX-Các trung tâm, TCCB, KT-KĐCL, GD Trung học, tổ chức đại hội
II. Công tác các phòng ban:

1. Phòng Giáo dục Mầm non:

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Thẩm định trường chuẩn quốc gia( Trường Bình Minh, Quảng Điền; Trường MN Thượng Lộ, huyện Nam Đông).

- Kiểm tra công nhận huyện Nam Đông, đơn vị đạt chuẩn phổ cập 5 tuổi .

- Chuẩn bị sơ kết lần 3 cấp tỉnh về PCMN 5 tuổi.

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài huyện Phong Điền, Phú Lộc

2. Phòng Giáo dục Tiểu học:

- Tiếp nhận hồ sơ Trường chuẩn, Thư viện chuẩn đợt 2.

- Kiểm tra đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo chuẩn; hoạt động dạy học 2 buổi/ngày; đánh giá công tác đổi mới quản lý của các trường tiểu học.

- Kiểm tra thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở một số trường tiểu học.

- Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cho học sinh tiểu học cấp tỉnh. Có 98 em dự thi: 10 em đạt giải Nhất, 20 em đạt giải Nhì, 30 em đạt giải Ba và 38 em đạt giải KK

- Chỉ đạo kiểm tra chất lượng học tập Giữa HKII

- Chỉ đạo 2 huyện Nam Đông và ALưới tổ chức giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

- Kiểm tra công nhận trường tiểu học có phong trào Rèn chữ - Giữ vở thuộc huyện Phú Vang, Hương Thủy, ALưới và Quảng Điền (13 trường)


3. phòng Giáo dục Trung học:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT, trường chuẩn.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3.

- Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh.

- Hội thao GDQP cho học sinh THPT .

- Tập huấn bơi lội cho GV và phòng chống đuối nước cho HS.

- Tổ chức giải điền kinh học sinh (truyền thống), giải bóng đá Tiểu học, THCS.

- Tổ chức ngoại khóa ngày Quốc tế Pháp ngữ.

- Thi MTCT khu vục miềm Trung – Tây nguyên.

- Sơ kết Phương pháp Bàn tay nặn bột.

- Khảo sát học sinh lớp 9 (Toán, Văn, Sinh, Anh) theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Tham gia Cuộc thi Sáng tạo KH-KT cấp quốc gia tại Hà Nội.4. Phòng Giáo dục TX-CN:

- Chấm thi và xét giải kỳ thi chọn học viên giỏi lớp 12 GDTX, kết quả:

+ Có 151 học viên dự thi 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn

+ Đạt 44 giải, trong đó: 6 giải nhất (Huế: 5; Quảng Điền: 1), 8 giải nhì (Huế: 4; Quảng Điền: 1; Phú Lộc: 2; Hương Trà: 1), 16 giải ba (Huế: 9; Quảng Điền: 5; Hương Thủy: 1; Phú Vang: 1), 24 giải KK (Huế: 8; Quảng Điền: 3; Phú Vang: 5; Hương Thủy: 3; Phú Lộc: 3, Hương Trà: 1; Phong Điền: 1).

+ Trung tâm A Lưới không tham gia; Trung tâm Nam Đông không đạt giải nào.

- Hoàn thành văn bản Báo cáo sơ kết học kỳ 1 khối TCCN.

- Tổng kết công tác hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 và triển khai thực hiện năm 2013 (ngày 7/3/2013).

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi nghề PT THPT và THCS

- Hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

- Kiểm tra hoạt động dạy – học tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học và cơ sở dạy thêm, học thêm.

- Đại hội Chi bộ GDCN&GDTX nhiệm kỳ 2013-2015.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục năm 2012 tại huyện Nam Đông (hoãn do lãnh đạo tỉnh bận, chuyển sang đầu tháng 4/2013)5. Phòng Khảo thí - KĐCL:

- Tổ chức HN tổng kết thi v– tuyển sinh 2013;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp; Duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp; Chỉ thị các Ban ngành v/v thi và tuyển sinh năm 2013.

- Phối hợp Cục KT-KDCL tổ chức tập huấn DGN cho CBQL, HT các trường mầm non;

- Làm việc với cơ sở về việc đặt hội đồng thi TS và TN THPT năm học 2013-2014

- ĐGN trường MN Bình Điền.

- Kiểm tra công tác quản lý, cấp phát VBCC và công tác tự đánh giá theo bộ chuẩn mới tại các trường THPT, THCS trực thuộc.

6. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

- Duyệt và tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2012.

- Phối hợp TCCB thực hiện luân chuyển kế toán.

- Chuẩn bị số liệu để giao kế hoạch phát triển sự nghiệp năm học 2013-20147. Phòng Tổ chức Cán bộ:

Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục8. Thanh tra:

- Thanh tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động THPT Phú Bài

- Thanh tra toàn diện THPT Đặng Huy Trứ

- Thanh tra chuyên ngành PGD A Lưới

- Dự Hội thảo về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Nội;

- Dự Hội nghị triển khai Luật tại Sở Tư Pháp;

- Thanh tra Trung tâm Ngoại ngữ Huecefol, HueITC;

- Họp Ban chỉ đạo Đề án Giáo dục pháp luật;

- Tham gia công tác phỏng vấn tuyển dụng viên chức.

9.Văn phòng:

Tham mưu kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 3.III. Công tác Đảng - Đoàn thể:

1. Đảng uỷ:

- BCH Đảng–ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và của BCH Trung ương theo kế hoạch của Đảng bộ Khối.

2. Đoàn thể:

a. Công đoàn Ngành:

- Dự Đại hội công đoàn các cấp

- Kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tổ chức gặp mặt nữ CBQL, nữ CB công đoàn, nữ CBCC cơ quan Sở.b. Công đoàn cơ quan:

Phối hợp cùng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tổ chức ngày 8/3.B. CÔNG TÁC THÁNG 4/2013

I. Công tác quản lý chỉ đạo:


1. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ cập GD Mầm non 5 tuổi và phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi, PC THCS

2. Hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các P GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ và thi TN THPT.

3. - Tiếp tục kiểm tra trường học đạt –huẩn quốc gia, phổ cập Mầm non, thư viện đạt chuẩn ở các ngành học.

- Kiểm tra thi đua ở các đơn vị cơ sở đã đăng ký

4. Đi trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục và đào tạo với Giáo dục tỉnh Salavan Lào theo Quyết định UBND tỉnh.

5. -Thẩm định SKKN năm học 2012-2013

-–huẩn bị xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2013 (trong ngành).

6. - Chuẩn bị toàn bộ các điều kiện ch– kỳ thi TN THPT năm học 2011-2012: cơ sở vật chất cho việc sao in đề thi, coi thi, chấm thi.

- Hướng dẫn lệ phí thi Tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2013-2014.

- Phối hợp Hội Chữ Thập đỏ chuẩn bị tiếp sức mừa thi

7. Tiếp tục đánh giá ngoài ở các đơn vị cơ sở và kiểm tra việc triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới

8. Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành Mầm non.

9. -Tổ chức Hội thi HS giỏi Toán, Tiến– Việt lớp 5 cấp tỉnh

- Ký kết và triển khai Dự án VNEN

10. Phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức tháng chiếu phim về Bác Hồ cho học sinh Tiểu học

11. -Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấ– tỉnh

- Thi Olympic Tiếng Anh trên Internat cấp quốc gia

12. Tham gia khảo sát học sinh lớp 9 các môn Toán, Văn, Sinh, Anh theo kế hoạch khảo sát toàn quốc của Bộ GDĐT .

13. Hội nghị tổng kết thi nghề và triển khai kế hoạch thi nghề phổ thông cho học sinh THCS và THPT năm học 2012-2013.

14. Phối hợp Hội Khuyến học kiểm tra đánh giá các Trung tâm học tập cộng đồng

15. Tổng hợp nhu cầu biên chế năm học 2012-2013 trình UBND tỉnh

16. - Phối hợp với các huyện ủy, thị uỷ–và thành ủy thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL.

- Hướng dẫn thủ tục nâng lương 6 tháng đầu năm 2013

- Hướng dẫn lập hồ sơ thuyên chuyển.

17. - Tổng hợp quyết toán năm 2013, ra –hông tri duyệt y quyết toán cho đơn vị.

- Hoàn chỉnh và giao kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2013-2014.

18. -Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tr– toàn diện, thanh tra chuyên ngành thanh tra các chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016.

19. Các ban chỉ đạo hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động

20. Phối hợp tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động của dự án bóng đá cộng đồng và chuẩn bị tổ chức cúp FFA 2013

21. Phối hợp với Công An tỉnh và Công An thành phố thống nhất quản lý, giáo dục học sinh vi phạm pháp luật.
II. Công tác các phòng ban:

1. Phòng Giáo dục Mầm non:

- Tiếp tục chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

- Hội nghị Sơ kết phổ cập MN 5 tuổi lần 3 .

- Tham gia Hội nghị Sơ kết phổ cập GDMN 5 tuổi do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Tập hợp tình hình báo cáo 4 năm thực hiện chương trình GDMN mới gửi bộ GD&ĐT;

2. Phòng Giáo dục Tiểu học:

- Tập huấn về dạy học môn Mỹ thuật do Bộ tổ chức.

- Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh.

- Chuẩn bị in sao đề kiểm tra cuối năm.

- Kiểm tra về giảng dạy theo mô hình VNEN.

- Kiểm tra công nhận trường học có phong trào Rèn chữ - Giữ vở, Thư viện chuẩn; trường chuẩn quốc gia.3. Phòng Giáo dục Trung học:

- Thi chọn HSG lớp 9.

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT.

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II và thi tốt nghiệp THPT.

- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học điều chỉnh" môn Tiếng“Pháp.4. Phòng Giáo dụ” TX-CN:

- Tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị thi nghề PT tại các Hội đồng thi.

- Sao in, đóng gói đề thi nghề phổ thông THPT và THCS.

- Hội nghị tổng kết thi nghề phổ thông năm 2012 và triển khai kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông THPT và THCS năm học 2012-2013.

- Kiểm tra hoạt động dạy học trung tâm GDTX.

- Hướng dẫn cấp phôi chứng chỉ, văn bằng TCCN.

5. Phòng Khảo thí - KĐCL:

- Triển khai ĐGN trường MN–Sơn Ca-Hương Thủy, trường MN Bình Minh-Quảng Điền và Trường MN Hoa Đỗ Quyên-Nam Đông.

- Chuẩn bị Công văn tham mưu Lãnh đạo Sở v/v đôn đốc, nhắc nhở các Phòng GD thống kê, báo cáo kết quả đánh giá ngoài trường MN theo quy trình rút gọn.

- Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý, cấp phát VBCC và công tác tự đánh giá theo bộ chuẩn mới tại các trường THPT, THCS trực thuộc.

- Tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất các trường đặt hội đồng thi.

- Tổ chức Hội nghị những người làm công tác thi;

- Hướng dẫn xét công nhận TN THCS năm học 2012-2013.

- Thông báo phương án thi TN và tuyển sinh vào lớp 10.

- Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh 10.

- Hướng dẫn tổ chức thi TN THPT năm học 2012-2013

- Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014.

6. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm học 2013-2014 cho tất các các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT

- Hướng dẫn lệ phí thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2013-2014.

- Kiểm tra chuẩn bị CSVC phục vụ cho các kỳ thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp quyết toán năm 2013, ra thông tri duyệt y quyết toán cho đơn vị.

- Kiểm tra tài chính ở một số đơn vị.

- Tham gia đoàn kiểm tra và báo cáo các chỉ tiêu thi đua.

7. Phòng Tổ chức Cán bộ:

- Phối hợp với các huyện ủy, thị uỷ và thành ủy thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL.

- Kiểm tra cơ sở về công tác TCCB.

- Tổng hợp nhu cầu biên chế năm học 2013-2014 trình UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo chất lượng đội ngũ cuối năm học, cập nhật dữ liệu PMIS 6 tháng đầu năm, đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV-CBQL.

- Triển khai chế độ nâng lương 6 tháng cuối năm 2013.

- Hướng dẫn lập hồ sơ thuyên chuyển.

8. Thanh tra:

-Thanh tra toàn diện THPT Nguyễn Huệ

-Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên

-Thanh tra chuyên đề việc tổ chức và triển khai dạy ôn tập phụ đạo cho học sinh lớp 12 tại các đơn vị.

-Thanh tra thi nghề THPT, THCS

-Tham gia đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thu chi ngoài ngân sách tại Huyện Quảng Điền, Hương Trà, Thành phố Huế

-Thanh tra hành chính trường Trung cấp Du lịch - kinh tế Duy Tân.

9.Văn phòng:

- C–uẩn bị xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2013 (trong ngành).

- Tham mưu các đoàn kiểm tra thi đua ở các đơn vị cơ sở đã đăng ký.

III. Công tác Đảng - Đoàn thể:

1. Đảng uỷ:

- BCH Đảng–ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và của BCH Trung ương theo kế hoạch của Đảng bộ Khối.

2. Đoàn thể:

a. Công đoàn Ngành:

- Xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn giáo dục Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tham gia các hoạt động kỷ–niệm 38 năm giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

- Thu Quỹ Tình nghĩa và Quỹ Mái ấm công đoàn năm 2013.

- Tổ chức sơ kết 3 năm (2010 – 2012) thực hiện phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành kiểm tra CĐCS trực thuộc.

- Hướng dẫn công tác tổng kết và thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013.

b. Công đoàn cơ quan:

Chuẩn bị kế hoạch tham quan hè 2013.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh;

- Ban văn hoá xã hội HĐNDTỉnh;

- Phòng văn hoá Sở Kế hoạch đầu tư;

- Cục thống kê tỉnh TT Huế;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Hùng
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương