Bài tập 4: (sgk tr/103)tải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích461 b.

Bài tập 4: (sgk tr/103)

 • Bài tập 4: (sgk tr/103)

 • Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, những câu mở đầu sau đây còn có tác dụng gì?

 • a) Xưa có một người thợ mộc dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày..

 • ( Đẽo cày giữa đường)

 • Câu mở đầu miêu tả hoạt động của các nhân vật:

 • - Người thợ mộc: dốc vốn mua gỗ để đẽo cày.

* Đối với bài học ở tiết học này:

 • * Đối với bài học ở tiết học này:

 • - Nhớ được khái niệm câu trần thuật đơn. Nhận diện được câu trần thuật đơn và tác dụng của câu trần thuật đơn.

 • - Hoàn thiện các BT, làm BT 5 sgktr/103

 • - Viết đoạn văn ngắn (6-8) câu tả cảnh mùa xuân, trong đó có dùng câu trần thuật đơn.

 • *Đối với bài học ở tiết học tiết theo:

 • - Chuẩn bị bài: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ

 • Tìm hiểu + Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ

 • + Các kiểu câu trần thuật đơn có từ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương