Bài 2: Hãy kể tên ba vật thể được làm bằngtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2018
Kích445 b.b) Dùng dụng cụ đo   Muốn biết được một chất nóng chảy hay sôi ở nhiệt độ nào, có khối lượng riêng bao nhiêu, ta phải dùng dụng cụ đo. Ví dụ:                      

  • b) Dùng dụng cụ đo   Muốn biết được một chất nóng chảy hay sôi ở nhiệt độ nào, có khối lượng riêng bao nhiêu, ta phải dùng dụng cụ đo. Ví dụ:                      

  

  •   

Bài 2: Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng:

  • Bài 2: Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng:

  • Nhôm b) Thủy tinh c) Chất dẻo

  • Bài làm

  • Nhôm: mâm, thau, xoong.

  • Thủy tinh: ly, kính, chén thủy tinh.

  • Chất dẻo: ca nhựa, lốp xe, thau nhựa.

Bài 7: Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

  • Bài 7: Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương