Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 323-kh/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minhtải về 47.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích47.56 Kb.

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***


Số: 323-KH/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo lần VII năm 2016

-----

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2016; chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016); thực hiện chương trình Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ giai đoạn 2013 - 2017, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố lần VII năm 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giới thiệu, triển lãm đề tài, sản phẩm sáng tạo, mô hình, ý tưởng, giải pháp khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi và các sở ngành thành phố.

- Tạo sân chơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức về học thuật, nghiên cứu và sáng tạo trong các đối tượng thanh thiếu nhi giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn thành phố; chuyển giao các sản phẩm sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố cho các cơ quan, đơn vị.

- Giao lưu với năng khiếu - tài năng trẻ thành phố; diễn đàn giao lưu đối thoại giữa thanh thiếu nhi, trí thức - khoa học trẻ với lãnh đạo các sở, ban - ngành về hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công tác phát triển tài năng trẻ.

- Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.
2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động; sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ sở Đoàn trực thuộc; sự phối hợp, tham gia và hỗ trợ của các sở, ban - ngành thành phố, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

- Liên hoan được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: trong 02 ngày, từ ngày 22/10 đến ngày 23/10/2016.

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

(Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1)
III. NỘI DUNG:

1. Giới thiệu, triển lãm đề tài, sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kỹ thuật về sáng tạo, khoa học công nghệ của thanh thiếu nhi:

1.1. Thời gian: từ 09g00 ngày 22/10 đến 21g00 ngày 23/10/2016.

1.2. Nội dung:

- Khai mạc gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm, công trình, đề tài khoa học của thanh thiếu nhi thành phố;

- Gian hàng trưng bày, giới thiệu các đề tài, mô hình sản phẩm sáng tạo của các doanh nghiệp khoa học công nghệ.
2. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu nhi thành phố:

- Giải thưởng cho công trình, sản phẩm “Thiết kế, chế tạo ứng dụng” lần IV năm 2016.

- Chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ lần X năm 2016, chủ đề “Chỉnh trang và phát triển đô thị”.


3. Tổ chức các sân chơi giao lưu, khoa học cho thanh thiếu nhi Thành phố:

- Sân chơi Khoa học vui dành cho học sinh trung học cơ sở.

- Sân chơi “Khoa học và ứng dụng” dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành phố.

- Liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm sáng tạo, học thuật cho học sinh Trung học phổ thông.
4. Tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn khoa học:

- Báo cáo chuyên đề “Sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho thanh niên.

- Chương trình Cà phê khoa học dành cho trí thức trẻ, sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Hội nghị Khoa học trẻ.


5. Chương trình Ngày hội Sinh viên sáng tạo:

5.1. Thời gian: ngày 23/10/2016 (Chủ nhật).

5.2. Nội dung:

- Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật trong sinh viên.- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (có kế hoạch riêng).
6. Tuyên dương các gương sáng tạo trẻ, giao lưu và trao bảo trợ cho các tài năng trẻ:

6.1. Thời gian: 19g00, ngày 23/10/2016 (Chủ nhật).

6.2. Nội dung:

- Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

- Giao lưu với các tài năng trẻ, trao bảo trợ cho các tài năng từ Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn

- Các PTrưởng ban:

+ Đ/c Đoàn Kim Thành - UVBTV, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố

+ Đ/c Phạm Kiều Hưng - UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
- Thành viên:

+ Đ/c Phạm Thanh Sơn - UVBTV, Bí thư BCS Đoàn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

+ Đ/c Trần Thu Hà - UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Trương Minh Tước Nguyên - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Mai Xuân Thanh - UVBCH, Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn+ Đ/c Lê Hoàng Minh - UVBCH, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên

+ Đ/c Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ

+ Đ/c Huỳnh Vũ Duy - Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

+ Đ/c Trần Nhật Tâm - Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Lê Phú Lâm - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn+ Đ/c Ngô Thị Tú Trinh - Trưởng phòng PTPTST, Trung tâm PTKH&CN Trẻ

+ Đ/c Đặng Lê Tiến Hưng - Phó phòng PTPTST, Trung tâm PTKH&CN Trẻ

Cùng cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ.Nhiệm vụ: tham mưu, ban hành và triển khai kế hoạch; chỉ đạo các cơ sở Đoàn hưởng ứng tham gia; làm việc với các đơn vị phối hợp; vận động các nguồn lực tổ chức hoạt động.
2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Căn cứ nội dung kế hoạch, Ban Tổ chức Liên hoan phối hợp chỉ đạo các đơn vị tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo lần VII năm 2016.
2.2 Các Quận, Huyện Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc:

- Lựa chọn giới thiệu công trình, sản phẩm tiêu biểu của đơn vị tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2016; đăng ký các sản phẩm sáng tạo tham gia giải thưởng tuyên dương sản phẩm sáng tạo “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần IV năm 2016.- Đăng ký đăng cai tổ chức các hoạt động trong Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Thành phố.
3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 5/2016: Xây dựng và ban hành kế hoạch.

- Tháng 5 - 9/2016: Tổ chức thông tin và tuyên truyền về Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố; chuẩn bị các nguồn lực làm việc với các đơn vị hỗ trợ tổ chức.

- Từ 15/9 - 10/10/2016: nhận đăng ký gian hàng và sản phẩm tham gia Liên hoan.- Từ 22 - 23/10/2016: Tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo lần VII năm 2016, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch.


Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban TNTH, TNCN &ĐT; Ban TG;

- TW HSV VN: TT, VP;

- Thành ủy: BDV, Ban TG;

- UBND TP: TT, VP;

- Sở KHCN, Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Sở TTTT;

- Ban KHCN ĐHQG TP.HCM;

- Thành Đoàn: BTV, các Ban, VP;

- Các đơn vị SN trực thuộc;

- Thành viên Ban Tổ chức Liên hoan;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu (VT-LT).


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀNPHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)


Lâm Đình Thắng


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương