Bch đOÀn tỉnh bình dưƠNGtải về 67.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích67.97 Kb.

BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG


***

Số: 99 - HD/TĐTN-TGĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bình Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2015HƯỚNG DẪN

Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

của tuổi trẻ Bình Dương năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 09 – KH/TU ngày 07/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;


Căn cứ Hướng dẫn số 61- HD/TWĐTN-BTG ngày 31/3/2015 của Trung ương Đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015;

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2015;

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Bình Dương năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, nhất là trong cấp chi đoàn thông qua những nội dung cụ thể, phù hợp góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Các hoạt động triển khai thực hiện Học tập và làm theo lời Bác trong các cấp bộ Đoàn cần được triển khai đồng bộ, có hướng dẫn, chỉ đạo, rút kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

* Các mục tiêu cơ bản

- 100% Đoàn cấp huyện và tương đương triển khai hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

- 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

- 100% cơ sở Đoàn khối công chức, viên chức có sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

1.1. Nội dung, hình thức:

- Nội dung chính tham khảo Đề cương Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” (đính kèm).- Chọn lựa, nghiên cứu các nội dung trong chuyên đề để phân công đoàn viên hoặc phân công làm việc nhóm để nghiên cứu nội dung trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ thực tiễn công tác tại đơn vị và liên hệ bản thân (nêu lên những hạn chế, tồn tại, giải pháp, định hướng để khắc phục). Trong đó, chú trọng các phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Chú trọng tính nêu gương của cán bộ Đoàn chủ chốt, Đảng viên sinh hoạt Đoàn, BCH, BTV Đoàn.

- Việc sinh hoạt chuyên đề cần có đăng ký những hành động, việc làm cụ thể và đánh giá kết quả thực hiện gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong năm 2015 và những tiêu chí về giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới được cụ thể ở địa phương, đơn vị.

1.2. Thời gian, đối tượng

- Thời gian sinh hoạt: ít nhất 01 lần/năm/cơ sở Đoàn. Khuyến khích việc duy trì thường xuyên trong các hoạt động của cơ sở Đoàn trong năm.

- Đối tượng tổ chức sinh hoạt: tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đối với các cơ sở Đoàn khối khối công chức, viên chức cần quan tâm tổ chức hiệu quả, chất lượng.

2. Sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Là hoạt động cao điểm trong năm của cấp chi đoàn trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2.1. Nội dung, hình thức:

- Chọn chủ đề cho buổi sinh hoạt gắn với nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu từ hoạt động thực tế, công trình, phần việc hay mục tiêu phấn đấu của chi đoàn. Ví dụ: Tiết kiệm để xây dựng Đoàn vững mạnh, Đúng giờ - thói quen văn minh, Lãnh phí-căn bệnh cần khắc phục của tuổi trẻ,…

Nội dung, chủ đề được chọn cần kham thảo ý kiến và được sự đồng thuận cao trong tập thể chi đoàn; tránh nhàm chán, lặp lại các nội dung, câu chuyện, chủ đề đoàn viên đều biết, đã nghe nhiều lần trước đây. Khuyến khích việc tìm tòi các nội dung mới trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuy nhiên cần đảm bảo tính chính thống, không tham khảo các trang mạng, tài liệu không chính thống.

- Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức như: kể chuyện, hát, giao lưu gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, xem phim tư liệu,… phù hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu của đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị; đảm bảo sự tươi trẻ, sôi nổi và hấp dẫn cho buổi sinh hoạt.

Khai thác, vận động sự tham gia của đoàn viên, của tập thể BCH chi đoàn, thiết kế các nội dung sinh hoạt phù hợp để nhiều đoàn viên thể hiện năng khiếu, sở trường,… Tránh việc độc thoại của các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi đoàn.

- Có đánh giá về hiệu quả, kết quả việc Học tập và làm theo lời Bác của chi đoàn và từng đoàn viên, tập trung vào những hạn chế, những mặt chưa làm được để rút kinh nghiệm, bàn bạc, thảo luận tìm ra giải pháp hiệu quả hơn (không báo cáo dài dòng, hình thức, BCH Chi đoàn cần chuẩn bị nội dung đi thẳng vào trọng tâm, khơi gợi cho đoàn viên tham gia phát biểu ý kiến).

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp gắn với phát động thực hiện các công trình, phần việc của từng đoàn viên tham gia chào mừng Đại hội Đảng các cấp; nhất là trong Tuần lễ “Công dân trẻ Bình Dương tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Đối với các buổi sinh hoạt chi đoàn tổ chức sau Tuần lễ, cần có hình thức đánh giá kết quả thực hiện của đoàn viên, của chi đoàn và tuyên dương, vinh danh những cá nhân tích cực để động viên, cổ vũ cho đoàn viên tiếp tục nỗ lực trong các chặng thi đua chào mừng Đại hội Đảng tiếp theo.2.2. Thời gian, đối tượng

- Thời gian: diễn ra đồng loạt trong tháng 5/2015.

Đối với các chi đoàn đặc thù, gặp khó khăn trong công tác tổ chức sinh hoạt, có thể tổ chức chậm nhất đến 15/6/2015.

- Đối tượng: 100% chi đoàn tổ chức.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cấp tỉnh

Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực, phụ trách xây dựng, cụ thể hóa các nội dung của hướng dẫn. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn lực lượng báo cáo viên – tuyên truyền viên để xây dựng các chương trình khung, chương trình mẫu tham khảo phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Phân công các phòng ban Tỉnh Đoàn: Ban Tổ chức kiểm tra, Ban Thanh thiếu nhi trường học, Ban Thanh niên công nhân đô thị phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc, đóng góp các nội dung và hình thức thực hiện của các cơ sở Đoàn thuộc khối, đối tượng phụ trách để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. 1. Đoàn cấp huyện và tương đương

Xây dựng, cụ thể hóa hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong đó, lưu ý đảm bảo:

- Mỗi cơ sở Đoàn cấp huyện chỉ đạo, chọn ít nhất 03 chi đoàn thuộc 03 khối đối tượng khác nhau để hướng dẫn sinh hoạt mẫu chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”, làm cơ sở cho các chi đoàn rút kinh nghiệm.

Đề nghị các đơn vị sau tổ chức các chương trình sinh hoạt chi đoàn điểm cấp tỉnh trong các đối tượng thanh niên đặc thù, theo gợi ý như sau: huyện Đoàn Bắc Tân Uyên tổ chức chương trình trong đoàn viên dân tộc, tôn giáo; huyện Đoàn Bàu Bàng tổ chức chương trình cho đoàn viên nông thôn; Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức chương trình chi đoàn TNCN.

- Đoàn khối cơ quan có chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm tại ít nhất 03 cơ sở Đoàn trực thuộc sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Đăng ký lịch tổ chức sinh hoạt điểm để Ban thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn) trước 15/5/2015.

Trên đây là Hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Bình Dương năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua của đơn vị, đồng thời đã được BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc đăng ký thực hiện từ đầu năm, đề nghị các đơn vị quan tâm theo dõi, thực hiện hiệu quả.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- VP 1,2, Ban TNCN& ĐT TWĐ;

- BTG TWĐ;

- BTG Tỉnh ủy;

- TT. TĐ;

- Ban TC-KT, Ban TTN-TH, Ban TNCN Tỉnh Đoàn;

- 22 Đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TG.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Phạm Hồng Thắng

PHỤ LỤC 01

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THAM KHẢO

Chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”

Cho chi đoàn trên địa bàn dân cư

1. Ổn định tổ chức, sinh hoạt đầu giờ

- Điểm danh, phân công thư ký ghi biên bản.

- Chơi trò chơi: Đếm số, chuyền dép,…

- Điểm tin nổi bật: thông tin những quy định mới về BHXH, BHYT; Hoạt động Đoàn – Hội…2. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa, thông qua chương trình sinh hoạt

3. Chơi trò chơi tìm hiểu kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ:

Nhằm kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác, chúng tôi đã chuẩn bị bản tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Nhưng có một số cột mốc quan trọng chúng tôi đã xóa.

Chúng ta chia làm 4 đội, cùng bổ sung, đội nào xong trước, được nhân quà của BCH chi đoàn. Các bạn có hiểu rõ chưa ạ. Các bạn có 07 phút, 7 phút suy nghĩ bắt đầu.

Tổng kết, trao quà.4. Kể chuyện, rút ra bài học

- Đại diện đoàn viên kể mẫu chuyện “Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật”.

- Mời đoàn viên trong chi đoàn phát biểu ý kiến về những bài học rút ra.

- Chơi trò chơi để đánh giá lại bài học đã rút ra và những việc đang làm, sẽ làm của bản thân trong thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. Phát mỗi người 01 tờ giấy A4, chia làm 2 cột, cột 1: 5 việc mình đã hoạch định và đánh giá đã làm được, lý do.

- Trong 15 phút gửi lại BT chi đoàn, BT chi đoàn chọn những nội dung nổi bậc đọc cho chi đoàn cùng nghe. Đồng thời, phát động hoặc nhắc nhở đoàn viên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả những hành động, phần việc phù hợp.

5. Thảo luận, phát động những phần việc Học tập, làm theo lời Bác

5.1. Phần việc đoàn viên (trong Tuần lễ Công dân trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh hoặc trong tháng 05)

- Mỗi đoàn viên gắn với 01 việc làm thiết thực về môi trường

- Mỗi đoàn viên đăng ký chăm sóc 01 cây xanh trong khuôn viên VP KP, có gắn bảng tên của đoàn viên.

- Mỗi đoàn viên chuẩn bị 01 món quà cùng BCH chi đoàn đi thăm lớp học tình thương phường Đông Hòa.

(Trong tháng 5)

5.2. Phần việc chi đoàn đăng ký

Thứ nhất. lắp đặt bản 8 điều nên làm và không nên làm tại VP KP (trong tháng 5)

Thứ hai. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác, chi đoàn sẽ sưu tầm. 125 chữ ký của các bạn thanh niên để thể hiện tình cảm với Bác Hồ.

5.3. Chi đoàn thảo luận

6. Thu đoàn phí và quỹ chi đoàn.

7. Chia tay

(Thực hiện: Thị Đoàn Dĩ An)

PHỤ LỤC 02CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THAM KHẢO

Chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”

Cho chi đoàn khối trường học

 1. Ổn định tổ chức, sinh hoạt văn nghệ

 2. Nêu lý do, chủ đề của buổi sinh hoạt

 3. Giới thiệu thành phần tham dự, nội dung chương trình

 4. Trao đổi về những hiện tượng lãng phí của sinh viên nói riêng và giới trẻ ngày nay nói chung.

Câu hỏi: Liên tưởng đến cuộc sống xung quanh các bạn và đưa ra những hành vi mà bạn cho là học sinh – sinh viên đang lãng phí ?

Việc tiêu xài hoang phí trong học sinh – sinh viên ngày nay rất phổ biến.

+ Từ những việc nhỏ nhặt như các bạn lãng phí điện, nước chẳng hạn như: vừa bật ti vi, vừa chơi game; không tắt vòi nước khi không sử dụng…

+ Cho đến những việc lớn hớn như các bạn đang phí hoài tuổi trẻ của mình vào các trò chơi điện tử, vào game online, vào facebook … • Trao đổi về việc các bạn đã lãng phí những gì trong khoảng thời gian dành cho ti vi, game và mạng xã hội.

 1. Trích kể những câu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rút ra bài học.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân:

 • Ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay lao động Bác đã tranh thủ thời gian đi được được nhiều nơi, học được nhiều điều, tìm con đường cứu nước. Người đã làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt động cách mạng. Tiền tiết kiệm được Người dùng cho hoạt động của tổ chức, đoàn thể.

 • Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, dù trong chiến tranh ở chiến khu hay trong hoà bình tại thủ đô Hà Nội, Người vẫn sống giản dị, tiết kiệm như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm tiền của, thời gian của cán bộ, của nhân dân.

 • Cả cuộc đời Bác sống giản dị tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó, từ những việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần, đi đôi dép lốp đã cũ, mặc chiếc áo đã sờn cổ…, đến chiếc ôtô, ngôi nhà sàn…

 • Để tiết kiệm thời gian của cán bộ nhân dân: Người chủ động đến dự lớp học, thăm cán bộ, nhân dân, chiến sỹ. Những câu chuyện cảm động như Bác đội mưa đến dự Hội nghị đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi.

 1. Xem người trẻ làm gì để tiết kiệm, lắng nghe những tấm gương thực tế ở thời nay về tiết kiệm.

“Quỹ vỏ chai” – trường ĐH FPT do bạn Trần Duy Linh làm trưởng nhóm : với ý tưởng tái chế vỏ chai bỏ đi thành các sản phẩm ngộ nghĩnh như lọ hoa, vòng tay, đèn … đã tái chế được rất nhiều vỏ chai từ căn – tin trường học, khuông viên trường và ký túc xá, các sản phẩm làm ra được bán và gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô. Hành động đẹp của nhóm bạn trường ĐH FPT đã lan rộng ra các trường khác và rất được các bạn hưởng ứng như trường ĐH Công Đoàn. Đây là hành động vừa tiết kiệm, chống lãng phí vừa là hành động tái chế rác thải bảo vệ môi trường.

 1. Trao đổi đề xuất để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong học sinh, sinh viên. Lựa chọn công trình, phần việc của đoàn viên, chi đoàn

Kế hoạch nhỏ là hoạt động truyền thống được xây dựng từ rất lâu trong môi trường giáo dục: việc các bạn thu gom chai, nhựa bán ve chai để thu lại tiền xây dựng quỹ tiết kiệm là hành động thiết thực và dễ thực hiện.

Tập vở đã học xong của các bạn còn giấy trắng có thể tái sử dụng để biến thành những quyển sổ tay tặng cho các em học sinh nghèo hoặc có thể bán để gây quỹ từ thiện.

Ý kiến đóng góp của các bạn

Biểu quyết thống nhất mô hình sẽ thực hiện 1. Ý kiến chỉ đạo của cấp trên và kết thúc chương trình.

(Thực hiện: Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương