Bch đOÀn huyện bình chánh số: 610-tb/Đtn-bttnth đOÀn tncs hồ chí minhtải về 58.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2020
Kích58.96 Kb.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

***


Số:610-TB/ĐTN-BTTNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bình Chánh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO


Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Bình Chánh

năm học 2015 - 2016

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Căn cứ Chương trình số 01-CTr/HĐĐ ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội huyện Bình Chánh về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”; đồng thời nhằm đánh giá kết quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2015 – 2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn thông báo kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Ngày 16/5/2016 và ngày 17/5/2016.

2. Địa điểm: Tại 01 liên đội trong mỗi cụm (theo lịch kiểm tra đính kèm).

II. Nội dung kiểm tra

1. Các giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi;

2. Kết quả thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thành phố thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” (tập trung 04 chương trình), phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”;

3. Kết quả công tác xây dựng Đội, nâng cao chất lượng đội viên, bồi dưỡng lực lượng chỉ huy Đội, phụ trách sao nhi đồng và xây dựng lực lượng đội viên nòng cốt, các giải pháp nâng cao vai trò tự quản của chỉ huy Đội;

4. Kết quả triển khai thực hiện công trình măng non tại liên đội, hoạt động cụm thi đua.

III. Tài liệu phục vụ công tác kiểm tra

- Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn” (đánh giá kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu đã đăng ký trong năm học 2015 – 2016);

- Báo cáo số liệu tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 (theo mẫu);

- Báo cáo số liệu phong trào năm học 2015 – 2016;

- Báo cáo kết quả thực hiện công trình măng non, kế hoạch nhỏ cấp liên đội, chi đội năm học 2015 – 2016;

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên;

- Báo cáo số liệu Tổng phụ trách;

- Báo cáo những mô hình, giải pháp hiệu quả của chi đội, liên đội trong năm học 2015 – 2016;

- Báo cáo kết quả hoạt động cụm thi đua (Cụm trưởng báo cáo);

- Thang điểm tự đánh giá thi đua của liên đội.* Lưu ý

- Ngoài việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra cấp huyện, từng đơn vị phải chuẩn bị công tác tổng kết tại đơn vị;

- Cụm trưởng họp cụm góp ý báo cáo nội dung hoạt động cụm và đại diện cụm báo báo trong kiểm tra tại đơn vị;

- Tất cả văn bản trên đề nghị liên đội lập thành 03 bộ và gửi về Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Huyện đoàn trước ngày 3 ngày khi kiểm tra;

- Các mẫu báo cáo số liệu, đề cương báo cáo văn bản, thang điểm thi đua được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Huyện đoàn Bình Chánh: http://www.tuoitrebinhchanh.org.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện: http://binhchanh.edu.vn/ Đoàn - Đội.

V. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Đoàn Kiểm tra:

- Đoàn 01:

+ Đồng chí Huỳnh Tiến Nam, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện, Trưởng đoàn;

+ Đồng chí Lại Hữu Thống, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện, Phó đoàn;

+ Đồng chí Trần Thị Hồng Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Thành viên;

+ Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Cán bộ Nhà Thiếu nhi, Thành viên;

+ Đồng chí Lê Hoàng Vũ Linh, Cán bộ Huyện đoàn, Thư ký.- Đoàn 02:

+ Đồng chí Hồ Minh Tân, Phó Bí thư Huyện đoàn, Trưởng đoàn;

+ Đồng chí Phan Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện, Phó đoàn;

+ Đồng chí Nguyễn Hoàng Tưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Huyện, Thành viên;

+ Đồng chí Đặng Minh Vương, Cán bộ Huyện đoàn, Thành viên;

+ Đồng chí Đàm Thị Hải Quỳnh, Cán bộ Huyện đoàn, Thư ký.2. Thành phần tham dự

- Đoàn Kiểm tra cấp Huyện;

- Tổng phụ trách Đội;

- Phó Tổng phụ trách Đội (nếu có);

- Đại diện Ban Chỉ huy Liên đội.

3. Chương trình làm việc

- Giới thiệu thành phần tham dự của Huyện và của cơ sở;

- Đại diện Đoàn Kiểm tra trình bày yêu cầu và phương pháp làm việc;

- Tổng phụ trách Đội trình bày một số nội dung trọng tâm của liên đội đã thực hiện trong năm học 2015 - 2016 (nêu những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị);

- Thành viên Đoàn Kiểm tra đặt ra một số vấn đề cần trao đổi;

- Trao đổi của phụ trách Đội với Đoàn Kiểm tra;

- Kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra;

- Kết thúc buổi làm việc.

Đề nghị liên đội các trường: Trường Tiểu học An Phú Tây, Trường THCS Tân Túc, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Trường THCS Lê Minh Xuân, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B tham mưu Ban Giám hiệu trường hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra.
Nơi nhận: Nơi nhận:

- Hội đồng Đội Thành phố;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Phòng GD&ĐT;

- Thường trực Huyện đoàn;

- Ủy viên Hội đồng Đội Huyện;

- Nhà Thiếu nhi;

- Thành viên đoàn kiểm tra;

- BGH, TPT các trường;

- Lưu.


TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ


Huỳnh Thị Kim Ân


LỊCH KIỂM TRA

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016

‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Thời gian

Địa điểm

Đơn vị

Đoàn 01

13g30 – 16g30

Ngày 16 tháng 5 năm 2016

(Thứ Hai)


Trường Tiểu học TH Vĩnh Lộc B

Liên đội: TH Vĩnh Lộc 1, TH Vĩnh Lộc 2, TH Lại Hùng Cường, TH Vĩnh Lộc A, TH Vĩnh Lộc B, TH Trần Quốc Toản.

Đoàn 02

13g030 – 16g30

Ngày 16 tháng 5 năm 2016

(Thứ Hai)


Trường Tiểu học TH Phạm Văn Hai

Liên đội: TH Cầu Xáng, TH Lê Minh Xuân 2, TH Lê Minh Xuân 3, TH Bình Lợi, TH An Hạ, TH Phạm Văn Hai, TH Võ Văn Vân.

Đoàn 01

08g30 – 11g30

Ngày 17 tháng 5 năm 2016

(Thứ Ba)


Trường Tiểu học TH Nguyễn Văn Trân

Liên đội: TH Bình Hưng, TH Phong Phú, TH Nguyễn Văn Trân, TH Hưng Long, TH Tân Quý Tây, TH Tân Quý Tây 3, TH Qui Đức

13g30 – 16g30

Ngày 17 tháng 5 năm 2016

(Thứ Ba)


Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Liên đội: THCS Nguyễn Thái Bình, THCS Phong Phú, THCS Qui Đức, THCS Hưng Long, THCS Tân Quý Tây, THCS Đa Phước, THCS Bình Chánh, THCS Nguyễn Văn Linh, Trung Tiểu học Bắc Mỹ

Đoàn 02

08g30 – 11g30

Ngày 17 tháng 5 năm 2016

(Thứ Ba)


Trường Tiểu học An Phú Tây

Liên đội: TH Tân Túc, TH Trần Nhân Tôn, TH An Phú Tây, TH Tân Nhựt, TH Tân Nhựt 6, TH Bình Chánh, TH Tân Kiên


13g30 – 16g30

Ngày 17 tháng 5 năm 2016(Thứ Ba)

Trường THCS THCS Lê Minh Xuân

Liên đội: THCS Tân Túc, THCS Tân Nhựt, THCS Tân Kiên, THCS Đồng Đen, THCS Lê Minh Xuân, THCS Phạm Văn Hai, THCS Gò Xoài, THCS Vĩnh Lộc A, THCS Vĩnh Lộc B
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương