Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Bất Bạttải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích461 b.Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Bất Bạt (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Tây)

  • Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Bất Bạt (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Tây)

  • năm 1969


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương