Bé vui học toáNtải về 24.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích24.94 Kb.

UBND HUYEÄN ÑÖÙC TROÏNG

TRÖÔØNG MAÀM NON TÖ THUÏC BOÂNG HOÀNG
Chuû ñeà: GIA ĐÌNH

LÓNH VÖÏC PHAÙT TRIEÅN NGÔN NGỮ

Ñeà taøi: LÀM QUEN CHỮ CÁI e - ê

Độ tuổi: MG 5-6 tuoåi

GV thöïc hieän: Cà Thị Thu Cúc

Ngaøy thöïc hieän: 02/11/2016
NAÊM HOÏC 2016- 2017

Slide1:

 • Trang hình nền.

Slide 2:

 • Cô giới thiệu : Xin chào các con, ở các buổi học trước cô đã cho các con làm quen với rất nhiều chữ cái. Buổi học hôm nay cô sẽ giúp các con nhận biết được tên gọi, đặc điểm cấu tạo cũng như cách phát âm của hai chữ cái e – ê. Qua đó các con sẽ so sánh được điểm giống nhau và khác nhau của hai chữ cái e – ê. Và điều đặc biệt hơn nữa các con sẽ nhận dạng được hai chữ cái e – ê thông qua các từ và các trò chơi vô cùng hấp dẫn. Cô xin mời các con cùng khám phá chữ cái e- ê.

 • Slide 3:

 • Câu đố về cái chén:

Miệng tròn lòng trắng phau phau

Đựng cơm, đựng thịt, đừng rau hằng ngày .

Đố bé biết là cái gì ?

Slide 4:


 • Các đáp án lựa chọn :

A: cái chén B: Cái ly

C: Cái nồi D: Cái ca


Slide 5:

 • Tranh cái chén và từ cái chén

Slide 6:

Ôn chữ cái a đã học trong từ cái chén.Slide 7:

 • Giới thiệu chữ e và phát âm.

Slide 8:

 • Cấu tạo chữ e: Gồm một nét ngang và một nét cong hở phải.

Slide 9:

 • Giới thiệu các kiểu chữ e: e in hoa, e in thường và e viết thường.

Slide 10:

 • Trò chơi với chữ e.

Slide 11:

Trò chơi chọn đáp án đúng/ sai. • Câu hỏi: Cấu tạo của chữ e gồm nét ngang và nét cong hở phải. Theo bé là đúng hay sai.

 1. Đúng

 2. Sai

Slide 12:

 • Trò chơi chọn đáp án đúng.

 • Bé hãy tìm xem có bao nhiêu chữ e trong bài thơ “ Đôi dép”

 1. 1 chữ e

 2. 2 chữ e e

 3. 3 chữ e e e

 4. 4 chữ e e e e

Slide 13:

 • Hình ảnh bai thơ “đôi dép” và các chữ e đã được in đỏ để trẻ đối chiếu đáp án.

Slide 14:

 • Câu đố: Có chân mà chẳng biết đi.

Có mặt phẳng lì cho bé ngồi lên.

Đố bế biết là cái gì?Slide 15:

 • Các đáp án lựa chọn.

A : Cái tủ B: Cái bàn

C: Cái ghế C: Cái kệ dépSlide 16:

 • Tranh cái ghế và từ cái ghế.

Slide 17:

 • Ôn chữ cái đã học trong từ cái ghế.

Slide 18:

 • Cô giới thiệu chữ ê và phát âm.

Slide 19:

 • Cấu tạo chữ ê. Gồm một nét ngang với một nét cong tròn và phía trên có một dấu mũ.

Slide 20:

 • Giới thiệu các kiểu chữ ê: ê in hoa, in thường, viết thường.

Slide 21:

 • Trò chơi với chữ ê

Slide 22:

 • Câu hỏi đúng / sai

 • Cấu tạo của chữ ê gồm một nét ngang và một nét cong hở phải, và phía trên có một dấu mũ. Theo bé là đúng hay sai

A: Đúng

B: Sai


Slide 23:

 • Có bao nhiêu chữ ê bay vào vòng tròn.

Slide 24:

Lựa chọn đáp án.

A:1 chữ ê B: 2 chữ ê ê

C: 3 chữ ê ê ê D: 4 chữ ê ê ê ê

Slide 25:


 • Trang so sánh chữ e - ê.

Slide 26:

 • So sánh chữ e – ê

 • Giống nhau: Đều có một nét ngang và một nét cong tròn.

 • Khác nhau: Chữ e không có dấu mũ phía trên. Còn chữ ê thì có dấu mũ ở phía trên.

 • Slide 27:

 • Trò chơi với chữ cái e – ê.

 • Slide 28:

 • Chọn đáp án đúng

Câu hỏi: Đố bé biết chữ cái nào gồm một nét ngang và một nét cong hở phải.

1 : a 2: o

3: e 4: ê

Slide 29:

Câu hỏi: Đố bé biết chữ cái nào gồm một nét ngang và một nét cong hở phải.và phía trên có một dấu mũ.

1 : ô 2: ê

3: ă 4: eSlide 30:

 • Trò chơi điền chữ cái còn thiếu vào ô trống.

Đôi dép đôi d…p

Slide 31

 • Trò chơi điền chữ cái còn thiếu vào ô trống.

Bóng điện Bóng đi…n

Slide 32

 • Trò chơi nối các chữ cái ở cột 1 với cột 2 giống nhau lại với nhau.

Slide 33

 • Trò chơi sắp xếp theo quy tắc.

e ê e ê … ê e ê

Slide 34

 • Củng cố chữ cái đã học: e – ê

Slide 35

 • Video bài hát “Hoa bé ngoan”

Slide 36

 • Lời chào tạm biệt.

Slide 37

 • Danh mục tham khảo.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương