Bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi khối lưỢng kiến thức tối thiểu và YÊu cầu năng lực mà ngưỜi học phảI ĐẠT ĐƯỢc sau khi tốt nghiệp trình đỘ: cao đẲng ngàNH/nghề: ĐIỀu dưỠNGtải về 0.89 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2019
Kích0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

NGÀNH/NGHỀ: ĐIỀU DƯỠNG

MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6720501

Ngày 29 tháng 10 năm 2018

MỤC LỤC


KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 3

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề) 3

2. Kiến thức 3

3. Kỹ năng 4

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 5

5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 6

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 6

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC 7

CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 7

1. Tên vị trí việc làm: A.Điều dưỡng phòng khám 7

1.1. Mô tả vị trí việc làm 7

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2565 giờ (tương đương 81 tín chỉ) 9

1.3 Các năng lực của vị trí việc làm 9

1.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực (trình bày các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị trí việc làm) 11

2. Tên vị trí việc làm: Điều dưỡng chăm sóc 30

2.1. Mô tả vị trí việc làm 30

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2625 giờ (tương đương: 83 tín chỉ) 32

2.3 Các năng lực của vị trí việc làm 32

2.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực (trình bày các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị trí việc làm). 34

3. Tên vị trí việc làm: Điều dưỡng Cộng đồng 64

3.1. Mô tả vị trí việc làm 64

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2580 giờ (tương đương: 81 tín chỉ) 66

3.3. Các năng lực của vị trí việc làm 66

3.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực (trình bày các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị trí việc làm). 68

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆPTRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỀU DƯỠNG

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU: 2625 giờ (tương đương 83 tín chỉ)

(Tương đương: 3 năm đào tạo theo niên chế)

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề)


Ngành đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng thực hiện là người điều dưỡng đáp ứng được Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam; Đào tạo người điều dưỡng có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn, hành nghề theo pháp luật; có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, tự hoàn thiện bản thân và học tập suốt đời.

Điều dưỡng là một ngành khoa học về chăm sóc sức khỏe người bệnh độc lập và chuyên nghiệp, có nhiệm vụ chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất và tinh thần.

Điều dưỡng là người đảm nhận việc chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe của người bệnh; trực tiếp theo dõi và hỗ trợ cho bệnh nhân trong suốt quá trình trị liệu. Phạm vi công việc của điều dưỡng khác nhau tùy theo các cơ sở y tế, vị trí việc làm. Tuy nhiên, công viêc chủ yếu chung nhất của nghề điều dưỡng là: điều dưỡng tiếp đón, điều dưỡng hành chính, điều dưỡng chăm sóc, điều dưỡng phục hồi chức năng, điều dưỡng dinh dưỡng, điều dưỡng cộng đồng.

Để hành nghề, người điều dưỡng phải có sức khỏe tốt, có ý đức, có đủ kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.


2. Kiến thức


 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị,văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Vận dụng được kiến thức về chính trị, pháp luật, tổ chức y tế để thực hành chăm sóc người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

 • Thiết lập được môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp cấp cứu.

 • Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để giải thích được nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người bệnh để lập kế hoạch chăm sóc người bệnh.

 • Vận dụng kiến thức cơ bản về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh.

 • Vận dụng được kiến thức về dược lý để giải thích quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, quy chế sử dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.

 • Vận dụng kiến thức về vi ký sinh để xác định được các nguyên nhân gây bệnh, nguồn lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh.

 • Thực hiện được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn được cho người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện.

 • Phân loại được tình trạng người bệnh, xác định vấn đề ưu tiên, xử trí sơ cứu, cấp cứu hiệu quả khi có cấp cứu tại bệnh viện và cộng đồng.

 • Phân tích được được đặc điểm tâm lý từng người bệnh từ đó lựa chọn phương pháp giao tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp.

 • Vận dụng kiến thức về luật bảo hiểm y tế trong việc giải quyết các chính sách y

tế cho NB và các khiếu nại về nội quy, quy định bệnh viện.

 • Trình bày được các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

- Áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin trong việc quản lý người bệnh, hồ sơ, dụng cụ, trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế.

- Vận dụng kiến thức về ngoại ngữ để thực hiện giao tiếp hiệu quả với người bệnh nước ngoài hoặc các chuyên gia nước ngoài đến làm việcПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương