Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cục nhà giáo và CÁn bộtải về 1.12 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ

QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC


CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN
KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nhóm tác giả
PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền

TS. Trần Văn Tính

ThS. Bùi Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Hồng Đào

Hà Nội 2015

MỤC LỤC

Trang

Mục lục
Danh mục từ viết tắt
Module 1: Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Hoạt động 4
Module 2: Mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Module 3: Đánh giá trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Module 4: Hỗ trợ thông tin trực tuyến trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


TT

TỪ/CỤM TỪ

VIẾT TẮT

1

Câu lạc bộ

CLB

2

Công nghệ thông tin

CNTT

3

Giáo dục

GD

4

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

GDNGLL

5

Giáo dục công dân

GDCD

6

Giáo viên

GV

7

Học sinh

HS

8

Thể dục thể thao

TDTT

9

Tiểu học

TH

10

Trung học cơ sở

THCS

11

Trung học phổ thông

THPT

12

Trải nghiệm sáng tạo

TNST

13

Xã hội

XH

MODULE 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

autoshape 109

HOẠT ĐỘNG 1

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM

Mục tiêu:

 • Học viên hiểu thêm về HĐTNST trong các chương trình GD của các nước trên thế giới từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

 • Hiểu được vị trí của HĐTNST trong chương trình GD phổ thông mới.

Thời gian: 30 phút

Phương pháp: Hoạt động thảo luận nhóm

Dụng cụ: Giấy A4, bút dạ.


Tiến hành

Bước 1: Đặt câu hỏi thảo luận

Câu hỏi 1: Hoạt động TNST được triển khai ở một số nước có gì chung và khác biệt?

Câu hỏi 2: Bạn học tập được gì từ việc nghiên cứu các chương trình HĐTNST này?

Câu hỏi 3: Vị trí và vai trò của HĐTNST trong chương trình phổ thông mới như thế nào?----------------------------------------------------------------------------------------------

Bước 2: Chia học viên thành nhóm 8 người. Các nhóm có cùng nhiệm vụ (2 câu hỏi trên). Chuẩn bị phương tiện làm việc nhóm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bước 3: Các nhóm thảo luận, chia sẻ và trình bày sản phẩm nhóm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bước 4: Một nhóm trình bày sản phẩm.

Các nhóm khác hỏi đáp, tranh luận, bổ sung hoặc trình bày các ý kiến khác biệt.----------------------------------------------------------------------------------------------

Bước 5: Chia sẻ. Phân tích. Tổng kết kết quả làm việc
THÔNG TIN NGUỒN

I. Hoạt động TNST trong chương trình giáo dục phổ thông của một số nước trên thế giới

1. Hàn Quốc

Chương trình hoạt động giáo dục được đề cập trong chương trình quốc gia của Hàn Quốc với tên gọi Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nội dung chương trình đề cập đến tính chất, mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy và học tập.a. Tên gọi

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (creative experiential activities)b. Vị trí của hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một thành tố cấu thành nên chương trình cơ bản chung quốc gia (cùng với hệ thống các môn học bắt buộc, các hoạt động tự chọn) và được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Hoạt động ngoại khóa tuy không phải là một môn học đơn thuần nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của chương trình giáo dục chung quốc gia và có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động ngoại khóa sau các giờ học trên lớp, có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, được thực hiện nhằm mục tiêu đào tạo ra các thế hệ nhân tài có định hướng tương lai với đầy đủ nhân cách và sức sáng tạo, biết vận dụng một cách tích cực những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo về cơ bản mang tính chất là các hoạt động tập thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.

Chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo gồm có 4 nhóm hoạt động chính là hoạt động độc lập, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và hoạt động định hướng. Về hoạt động cụ thể trong từng nhóm, nhà trường có thể lựa chọn và tổ chức thực hiện một cách linh động sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh, cấp học, khối lớp, nhà trường và điều kiện xã hội của địa phương. Các nhóm hoạt động và nội dung được nói tới ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, các trường có thể lựa chọn và tập trung thực hiện các chương trình khác nếu thấy chương trình đó giàu tính sáng tạo hơn chương trình này.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở cấp tiểu học lấy trọng tâm là hình thành những thói quen sinh hoạt cơ bản, nuôi dưỡng ý thức, tư duy tập thể cho học sinh, đồng thời phát hiện những tố chất, cá tính của các em. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở cấp THCS tập trung tạo dựng cho học sinh thái độ biết chung sống hòa hợp với mọi người trong cộng đồng, biết suy nghĩ tới hướng đi trong tương lai của bản thân, đồng thời biết tự phát hiện và khẳng định bản thân. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở THPT lấy trọng tâm là giúp định hướng các nhu cầu đa dạng của học sinh theo hướng lành mạnh, hình thành mối quan hệ giữa người với người toàn diện hơn, biết tự lựa chọn hướng đi cho bản thân và phát triển theo đúng bản chất của mình.Hoạt động trải nghiệm sáng tạo coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của học sinh, vì vậy nên tổ chức cho học sinh và giáo viên cùng tham gia bàn bạc, nêu ý kiến hoặc tự học sinh xây dựng kế hoạch và phân chia công việc. Tuy nhiên, việc cân nhắc tới những đặc trưng về văn hóa, khí hậu của nhà trường và địa phương để thực hiện một cách linh động, sáng tạo và sử dụng có hiệu quả thời gian, các yếu tố nhân, vật lực cũng là rất quan trọng.

c. Mục tiêu

Giúp học sinh tự nguyện tham gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời tham gia các hoạt động quan tâm chia sẻ tới những người xung quanh trên cở sở hiểu hơn về họ sẽ giúp định hướng, hình thành cho các em ý thức cộng đồng và những phẩm chất cao đẹp mà một người công dân thế giới cần có. • Học sinh tham gia vào các hoạt động sáng tạo, độc đáo, qua đó, nuôi dưỡng năng lực ứng phó một cách tích cực với môi trường đang dần biến đổi và thực hiện vai trò của một thành viên cấu thành nên xã hội.

 • Học sinh tham gia một cách tự nguyện, thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, qua đó, giúp phát huy theo hướng sáng tạo sở thích và năng lực đặc biệt của các em, đồng thời, nuôi dưỡng năng lực hợp tác, đoàn kết trong học tập và xây dựng một tác phong luôn tìm tòi, sáng tạo.

 • Giúp các em biết quan tâm, chia sẻ với hàng xóm láng giềng và những người những người xung quanh, hình thành thói quen sinh hoạt bảo vệ môi trường tự nhiên, và hơn thế nữa, giúp các em nhận ra giá trị của cuộc sống.

 • Giúp các em phát hiện ra năng lực, tố chất và sở thích của bản thân, từ đó xây dựng bản sắc, cá tính riêng của mình, giúp các em biết lập kế hoạch và chuẩn bị cho hướng đi tương lai của bản thân.

d. Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo được đề cập trong chương trình quốc gia bao gồm: hoạt động tự chủ, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, hoạt động định hướng. Trong mỗi hoạt động có đề cập đến tính chất và các hoạt động nhỏ. Cụ thể như sau:Nhóm hoạt

động

Tính chất

Hoạt động

Hoạt động tự chủ

Nhà trường đẩy mạnh phát triển các hoạt động tự chủ, lấy trung tâm là các em học sinh; học sinh hăng hái tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 • Hoạt động thích ứng

 • Hoạt động tự quản.

 • Hoạt động tổ chức sự kiện.

 • Hoạt động sáng tạo độc đáo…vv

Hoạt động câu

lạc bộ


Học sinh tự nguyện tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ để bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, hợp tác; phát huy sở thích và năng lực đặc biệt của bản thân.

 • Hoạt động học thuật

 • Hoạt động VHNT.

 • Hoạt động thể thao

 • Hoạt động thực tập siêng năng.

 • Hoạt động đoàn hội thanh thiếu niên… vv

Hoạt động

tình nguyệnHọc sinh tham gia vào các hoạt động chia sẻ quan tâm tới hàng xóm láng giềng và những người xung quanh, hoạt động bảo vệ môi trường.

 • Hoạt động tình nguyện trong trường.

 • Hoạt động tình nguyện địa phương.

 • Hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên.

 • Hoạt động chiến dịch…vv

Hoạt động

định hướngThông qua các hoạt động phát triển bản thân phù hợp với năng lực, đặc điểm và sở thích của mình, học sinh sẽ tìm hiểu và lên kế hoạch cho hướng đi tương lai của mình.

 • Hoạt động khám phá bản thân

 • Hoạt động tìm hiểu thông tin về hướng phát triển tương lai.

 • Hoạt động lập kế hoạch cho định hướng tương lai

 • Hoạt động trải nghiệm… vv

Hoạt động lập kế hoạch cho hướng đi tương lai.

- Hoạt động trải nghiêm …vvHoạt động lập kế hoạch cho hướng đi tương lai.- Hoạt động trải nghiêm …vv- Hoạt động lập kế hoạch cho hướng đi tương lai.

- Hoạt động trải nghiêm …vv
Tuy nhiên, văn bản chương trình cũng nhấn mạnh những nội dung hoạt động đưa ra trong chương trình đào tạo này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tùy vào mức độ tiến bộ của học sinh, đặc điểm khu vực và thực tiễn của nhà trường vv… mà lựa chọn và thực hiện những nội dung thích hợp nhằm đạt được mục tiêu.

e. Kế hoạch giáo dục (thời lượng)

Thời lượng dành cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp Tiểu học được đề cập trong chương trình quốc gia như sau1

Lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Thời lượng (giờ*)

30

34

34

68

68

68

*: với quy ước mỗi giờ học ở Tiểu học tương đương với 40 phút

Phần tổ chức và hỗ trợ của chương trình quốc gia cũng đưa ra một số lưu ý đối với thời lượng bài giảng cho các hoạt động ngoại khóa sáng tạo. Theo đó:

Thời lượng bài dạy dành cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường phân chia theo nhóm các hoạt động và dựa trên xem xét các nhu cầu của học sinh, đặc điểm của nhà trường và địa phương, tuy nhiên tùy theo các giai đoạn phát triển của học sinh, nhà trường có thể lựa chọn nội dung và lĩnh vực hoạt động phân theo cấp học, năm học và tập trung vào thực hiện nội dung đó.

Số giờ hoạt động ngoại khóa có thể được tăng lên nhiều hơn so với số giờ tiêu chí tùy theo nhu cầu của nhà trường, đồng thời, việc quản lý thời gian cũng được thực hiện một cách linh động bằng nhiều các phương thức như tổng hợp, tập trung… vvg. Phương thức thực hiện việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện trực tiếp bởi nhà trường. Dựa trên những định hướng từ chương trình quốc gia, nhu cầu của học sinh, đặc điểm của nhà trường và địa phương, nhà trường xây dựng một kế hoạch hoạt động ngoại khóa sáng tạo theo từng cấp học, năm học và tập trung vào thực hiện nội dung đó.

Các sở giáo dục tỉnh, thành phố và địa phương sẽ hỗ trợ nguồn nhân lực như người chỉ đạo, trợ lý… vv, cung cấp nguồn vật lực như tất cả các trang thiết bị, tài liệu… vv, và các chương trình cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (phát triển và phổ cập các tài liệu hướng dẫn và các chương trình của hoạt động thực tế sáng tạo, cải thiện các khóa đào tạo hàng năm, điều hành hoạt động của trường nghiên cứu… vv).

h. Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Được đề cập trong nội dung theo từng nhóm hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nhìn chung, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức với các hình thức đa đa dạng, phong phú, từ hoạt động thảo luận, tuyên truyền, trải nghiệm thực tế, điều tra học thuật đến hội diễn khoa học, nghệ thuật… Cụ thể như sau:Nhóm hoạt động

Nội dung theo từng nhóm hoạt động

Hoạt động tự chủ

 1. Hoạt động thích nghi

 • Các hoạt động giúp các em thích nghi với môi trường mới sau khi nhập học, lên lớp, chuyển trường…

 • Các hoạt động giúp hình thành thói quen sinh hoạt cơ bản như trật tự trên dưới, lễ nghi, phép lịch sự, chúc mừng, tạo dựng mối quan hệ thân mật, thầy trò đồng hành…vv

 • Các hoạt động tư vấn học tập, sức khỏe, tính cách, bạn bè…

 1. Hoạt động tự quản

 • Các hoạt động phân chia mỗi người 1 vị trí, mỗi người một bộ phận trong khoa, trong lớp.

 • Các hoạt động bàn bạc, chỉ đạo tổ chức, các buổi thảo luận, các buổi hội ý…vv

 1. Hoạt động tổ chức sự kiện

 • Các sự kiện như lễ khai mạc, lễ nhập học, lễ tốt nghiệp, lễ kỉ niệm, lễ chúc mừng…vv

 • Các buổi triển lãm, buổi giới thiệu, hội diễn khoa học, nghệ thuật, hội thi đấu, đại hội tranh tài…

 • Các hoạt động đánh giá thể lực, kiểm tra thể hình, thể chất của cho học sinh, đại hội thể dục thể thao, hội thi đấu giao hữu, rèn luyện một đời sống sinh hoạt an toàn…vv

 • Các hoạt động huấn luyện, học tập thực tế, du lịch khảo sát thực tế, điều tra học thuật, tìm hiểu về di sản văn hóa, chuyến đi khám phá đất nước, trải nghiệm văn hóa nước ngoài…vv

 1. Hoạt động sáng tạo độc đáo

 • Các hoạt động độc đáo, đặc trưng của từng học sinh, từng lớp, từng khóa, từng trường và từng địa phương… vv

 • Các hoạt động kế thừa, phát huy truyền thống nhà trường… vv

Hoạt động câu lạc bộ

    1. Hoạt động học thuật

 • Hội thoại bằng tiếng nước ngoài, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu, nghiên cứu xã hội, nghiên cứu đa văn hóa… vv

 • Phát minh, sử dụng hiệu quả máy tính, internet, báo chí… vv

    1. Hoạt động văn hóa nghệ thuật

 • Văn nghệ, sáng tác, hội họa, điêu khắc, thư pháp, nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật hiện đại… vv

 • Thanh nhạc, nhạc cụ, nhạc kịch, ô pê ra… vv

 • Diễn kịch, phim, phát thanh truyền hình, chụp ảnh… vv

    1. Hoạt động thể dục, thể thao

 • Các môn thể thao dùng bóng, điền kinh, bơi lội, thể dục nhịp điệu, cầu lông, trượt băng, đi bộ, cắm trại…vv

 • Các trò chơi dân gian, môn vật, Taekwondo, Taekkyon, võ thuật… vv

    1. Hoạt động thực tế siêng năng

 • Nấu ăn, thêu thùa, may vá, cắm hoa… vv

 • Chăn nuôi, trồng trọt, tạo cảnh… vv

 • Thiết kế, làm mộc, chế tạo rô bốt… vv

    1. Hoạt động đoàn thể thanh niếu niên

 • Liên đoàn hướng đạo (scout), liên đoàn nữ hướng đạo (girl scouts), đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên chữ thập đỏ, hướng đạo sinh thế giới, hướng đạo sinh hải dương… vv

Hoạt động tình nguyện

 1. Hoạt động tình nguyện trong nhà trường

 • Giúp đỡ các bạn học kém, các bạn là người khuyết tật, ốm yếu, bệnh tật, các bạn học sinh con em gia đình đa văn hóa… vv

 1. Hoạt động tình nguyện tại địa phương

 • Giúp đỡ công việc tại các công trình phúc lợi, công trình công cộng, bệnh viện, nông thôn, làng chài,… vv

 • Giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh, làm các công việc mang tính chất động viên, giúp đỡ tại các cô nhi viện, viện dưỡng lão, bện viện, doanh trại quân đội…vv

 • Cứu hộ thiên tai, hợp tác quốc tế cứu hộ dân tị nạn… vv

 • Hoạt động bảo vệ môi trường.

 • Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ tự nhiên, hoạt động trồng cây gây rừng, tạo thói quen sinh hoạt ít gây ô nhiễm môi trường….vv

 • Bảo vệ công trình công cộng, di sản văn hóa..vv

 1. Hoạt động chiến dịch

 • Các hoạt động chiến dịch về trật tự xã hội, chiến dịch an toàn giao thông, chiến dịch làm trong sạch môi trường xung quanh trường học, chiến dịch bảo vệ môi trường, chiến dịch hiến máu, chiến dịch khc phc các định kiến…vv

Hoạt động định hướng

 1. Hoạt động khám phá bản thân

 • Các hoạt động giúp hiểu về bản thân, bồi dưỡng, phát triển tâm hồn, khám phá phong cách cá tính riêng biệt của bản thân, hình thành giá trị quan, và tìm hiểu các hướng đi khác nhau.

 1. Hoạt động tìm hiểu thông tin cho hướng đi tương lai

 • Hoạt động tìm hiểu thông tin về học tập, thông tin thi đầu vào, tìm hiểu thông tin, tới thăm quan ngôi trường đang hướng tới… vv

 • Hoạt động tìm hiểu thông tin về công việc, tư cách và tiêu chí lựa chọn của công ty mà mình hướng tới, đến thăm quan nơi làm việc, tìm hiểu về đào tạo học việc và xin việc…

 1. Hoạt động lập kế hoạch cho hướng đi tương lai

 • Các hoạt động tư vấn, hướng dẫn hướng nghiệp, lập kế hoạch cho hướng đi tương lai về học tập hoặc công việc… vv

 1. Hoạt động trải nghiệm thực tế công việc

 • Hoạt động tìm hiểu về thế giới học tập và làm việc, trải nghiêm thực tế công việc… vv

i. Đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Văn bản chương trình đề cập đến mục đích của hoạt động đánh giá và quy trình giải thích kết quả và đánh giá. Cụ thể là: 1. Đánh giá để các hoạt động được tổ chức một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, và mục tiêu giáo dục.

 2. Giải thích kết quả và đánh giá theo trình tự như sau: xây dựng mục tiêu, lựa chọn khâu đánh giá, chế to dụng c, thực hin đánh giá, xử lý kết qu.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương