Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch trưỜng đẠi họC thể DỤC thể thao thành phố HỒ chí minhtải về 0.97 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------  --------ĐẶNG HOÀI NAM

NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN LỨA TUỔI 15- 16 QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN”

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------  --------
ĐẶNG HOÀI NAM

NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN LỨA TUỔI 15- 16 QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN”

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Mã số: 60140103


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS NGUYỄN QUANG VINH
TP. Hồ Chí Minh, năm 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả, số liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.


Tác giả luận văn

Đặng Hoài Nam

LỜI CÁM ƠN

 Trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu; Khoa Đào tạo Sau đại học; quý Thầy, quý Cô giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền thụ những kiến thức quý báu trong những năm học tập tại Trường.

 Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Quang Vinh, người đã tiếp nhận và tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn cao học.

 Tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT HÀN THUYÊN, các Huấn luyện viên - Hướng dẫn viên Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận, cùng bạn bè, gia đình đã động viên, khích lệ đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt khóa học.

 Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô sức khỏe và thành đạt.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2016

Tác giả luận vănĐặng Hoài Nam

MỤC LỤC


Trang

LỜI CÁM ƠN 1

MỤC LỤC 2

DANH MỤC BẢNG 5

Bảng 5


TÊN BẢNG 5

Trang 5


1.1 5

Chỉ số VO2max của VĐV bóng bàn xuất sắc Trung Quốc 5

3.1 5

3.2 5


Hệ số tin cậy các test đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, 5

TP. Hồ Chí Minh. 5

3.3 5

Hệ số tương quan thứ bậc giữa các test đánh giá thể lực và kỹ thuật của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh với thành tích thi đấu. 53.4 5

Nhịp tăng trưởng thành tích các test đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện. 5

3.5 5

3.6 5


3.7 6

3.8 6


3.9 6

3.10 6


3.11 6

3.12 6


Bảng điểm phân loại tổng hợp trình độ thể lực và kỹ thuật của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 6

3.13 6


3.14 6

3.15 7


3.16 7

3.17 7


3.18 7

Biểu đồ 8

TÊN BIỂU ĐỒ 8

Trang 8


3.1 8

Nhịp tăng trưởng thành tích các test đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện. 8

3.2 8

3.3 8


3.4 8

So sánh nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật của nam vận động viên bóng bàn lứa tuổi 15-16 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện. 8

3.5 8

3.6 8


Hình vẽ 9

TÊN HÌNH VẼ 9

Trang 9

2.1 9


Giật bóng thuận tay đường chéo 1 phút (lần). 9

34 9


2.2 9

2.3 9


Gò bóng thuận và trái tay xen kẽ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1 phút (lần). 9

Phụ lục 10

TÊN PHỤ LỤC 10

Phụ lục 1 10

Phiếu phỏng vấn. 10

Phụ lục 2 10

Phụ lục 3 10

Thành tích các test đánh giá trình độ kỹ thuật của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15 – 16 quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu (lần 2) 10

Phụ lục 4 10

Thành tích các test đánh giá trình độ kỹ thuật của nam VĐV bóng bàn lứa tuổi 15 – 16 quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện 10

Mục đích nghiên cứu: 3

Nhiệm vụ nghiên cứu: 4

CHƯƠNG I 5

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG II 32

PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 32

2.1.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: 32

2.1.2. Phương pháp phỏng vấn: 32

2.1.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm: 33

2.1.4. Phương pháp thống kê: 38

2.2. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 41

2.2.1.Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 41

2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: 41

2.2.3 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu: 42

Đề tài được dự kiến tiến hành từ tháng 8–2013 đến tháng 8–2016 42DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt Thuật ngữ viết tắt

HLV Huấn luyện viên

HLTT Huấn luyện thể thao

LVĐ Lượng vận động

NXB Nhà xuất bản

PGS. TS Phó giáo sư. Tiến sĩ

TDTT Thể dục thể thao

TĐTL Trình độ tập luyện

Th.S Thạc sĩ

TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh

TS Tiến sĩ

TTTT Thành tích thể thao

VĐV Vận động viên
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương