Bộ giao thông vận tảI Đề án nghiên cứu CỤc hàng hải việt namtải về 1.77 Mb.
trang14/17
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích1.77 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

4.5. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU PHÍ KHI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU

4.5.1. Tham khảo phương pháp thu phí của một số cảng trên thế giới


Hiện nay, trên thế giới khi tàu cập cảng và có nhu cầu thanh thải các loại chất thải đều phải trả một khoản phí nhất định.

Theo thống kê từ một số cảng khu vực Châu Âu, phổ biến nhất có 02 phương án thu phí cho vấn đề này:  • Phương án 1: Thu phí theo trọng tải tàu

  • Phương án 2: Thu phí theo nhu cầu thanh thải

Một số cảng có các quy định cụ thể như sau:

Cảng Hamburg (Đức)

Tất cả các tàu đến cảng đều phải nộp một khoản phí môi trường (bắt buộc) cho Chính quyền cảng. Khoản phí này được dùng một phần để hoàn trả chi phí thực tế thu gom và xử lý chất thải từ tàu (cho chủ tàu hoặc đơn vị thu gom, xử lý).

Khi tàu nộp một khoản phí bắt buộc như trên, tàu được thanh thải một lượng chất thải lỏng có dầu miễn phí. Mức phí và khối lượng thanh thải được ấn định theo bảng dưới đây:

Bảng a.1 Mức phí tại cảng Hamburg (Đức)

Cỡ tàu (GT)

Phí phải nộp

Khối lượng tối đa được thanh thải (m3)

Mức hoàn trả tối đa cho đơn vị thu gom, xử lý (EUR)

<1.500

0,14 EUR/GT.

Tuy nhiên mức tối thiểu phải là 14 EUR và tối đa không quá 448 EUR4

440

1.501- 3.500

6

480

3.501- 6.000

10

560

6.001- 10.000

15

660

10.001- 30.000

22

800

>30.000

30

960

Ghi chú: Tàu chở ô tô và tàu Roro thì GT được tính bằng 50% mức quy định.

Đơn vị thu gom, xử lý chuyển hóa đơn và chứng nhận thanh thải đến Chính quyền cảng để hoàn tiền theo khối lượng thực tế thu gom, xử lý.Cảng Rotterdam (Hà Lan)

Tất cả các tàu đến cảng đều phải nộp một khoản phí môi trường (bắt buộc) cho Chính quyền cảng. Khoản phí này được dùng một phần để hoàn trả chi phí thực tế thu gom và xử lý chất thải từ tàu (cho chủ tàu hoặc đơn vị thu gom, xử lý).

Khi tàu nộp một khoản phí như trên, tàu được thanh thải một lượng chất thải lỏng có dầu miễn phí. Mức phí và khối lượng thanh thải được ấn định theo bảng dưới đây:

Bảng a.2 Mức phí tại cảng Rotterdam (Hà Lan)

Cỡ tàu (KW)

Phí phải nộp (EUR)

Khối lượng tối đa được thanh thải (m3)

<1.999

0

-

2.000- 3.999

30

1

4.000- 7.499

80

2,5

7.500- 9.999

160

5

10.000- 14.999

320

10

15.000- 29.999

480

15

>30.000

640

20

Chủ tàu không phải thanh toán chi phí XỬ LÝ cho khối lượng chất thải theo hạn mức trên. Tuy nhiên, họ phải chi trả chi phí THU GOM và VẬN CHUYỂN theo khối lượng thanh thải thực tế theo đơn giá là 120 EUR/giờ. Khối lượng thanh thải vượt hạn mức chủ tàu phải chi trả trực tiếp cho đơn vị thu gom, xử lý.

Cảng Antwerp (Bỉ)

Mức phí bắt buộc (EUR) được ấn định dựa trên khả năng phát sinh chất thải của từng loại tàu, từng cỡ tàu, theo Bảng dưới đây:


Bảng a.3 Mức phí tại cảng Antwerp (Bỉ)

GT/Loại tàu

<5.000

5.000-9.999

10.000-14.999

15.000-19.999

20.000-24.999

25.000-30.000

>30.000

Hàng rời

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

Container

500

1.000

1.000

1.500

1.500

2.000

3.000

Bách hóa

500

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.500

Đông lạnh

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Gas

500

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

Quặng

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.500

Roro

500

1.000

1.000

1.000

1.500

2.000

2.000

Ô tô

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Hàng lỏng

500

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.500

Khác

500

1.000

1.500

1.500

1.500

2.000

2.500

Chủ tàu thanh toán chi phí thanh thải trực tiếp cho đơn vị thu gom, xử lý.

Để khuyến khích việc thanh thải chất thải tại cảng, mỗi tàu có thanh thải sẽ được hoàn trả một khoản tiền là 20 EUR/m3 chất thải lỏng có dầu và 25 EUR/m3 rác thải sinh hoạt. Khoản tiền này được khấu trừ vào hóa đơn cảng phí.

Mức tiền hoàn trả trên sẽ được điều chỉnh mỗi năm một lần.

Việc hoàn trả phí được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.Cảng Portland (Anh)

Mỗi tàu đến cảng phải nộp khoản phí môi trường bắt buộc là 180 Bảng.

Phí thu gom và xử lý chất lỏng lẫn dầu là 50 Bảng/tấn.

4.5.2. Đề xuất một số phương án thu phí ở Việt Nam


Nguyên tắc cơ bản tính toán đơn giá

1. Đơn giá tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển, tại các cảng biển Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở giá thành tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển, cộng với lợi nhuận định mức, theo tiêu chuẩn, định mức qui định của Nhà nước.

2. Đơn giá được tính toán căn cứ vào khối lượng chất thải lỏng có dầu, trọng tải của tàu thu gom và khoảng cách từ tàu thu gom đến Trạm xử lý tại khu vực cảng Cái Lân.

3. Có tham khảo, so sánh với đơn giá tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển, của một số cảng biển thế giới và khu vực, đồng thời có cân nhắc điều kiện kinh tế-xã hội hiện tại của Việt Nam.

4. Đơn giá cơ bản đảm bảo bù đắp được các chi phí và thu hồi vốn mµ Nhà nước đầu tư.

Phương án thu phí

Trên cơ sở tham khảo phương án thu phí đang được một số quốc gia thực hiện, và tình hình thực tế của Việt Nam, đề xuất 02 phương án thu phí như dưới đây:


Bảng a.1 So sánh các phương án đề xuất thu phí cho công tác tiếp nhận chất thải từ tàu

Nội dung

Phương án 1

Phương án 2

Phương án thu

Thu theo khối lượng thực tế tàu cần thanh thải

Mức phí nên bao gồm phí cố định và phí không cố định. Trong đó:

- Phí cố định do Nhà nước thu từ mỗi tàu đến cảng. Khoản phí này phục vụ cho việc quản lý nhà nước về môi trường tại vùng nước cảng biển; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị; hoàn trả một phần chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển (tất cả các cảng được tham khảo đều lựa chọn); sau đó tàu được miễn phí một lượng chất thải quy định.

- Phí không cố định do đơn vị thu gom, xử lý thu từ mỗi tàu có thanh thải chất lỏng có dầu tại cảng biển. Phí này được tính với lượng chất thải vượt quy định.


Ưu điểm

Giảm được chi phí cho chủ tàu

- Phương án thu này đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt gánh nặng của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư được thu hồi một cách chủ động.

- Việc quản lý tốt việc thu chi phí thu được sẽ làm cho cơ sở hạ tầng cảng biển phát triển đồng bộ và phù hợp với các quy định của Công ước Quốc tế, môi trường biển được bảo vệ.Nhược điểm

  • Lợi dụng kẽ hở trong quản lý, một số doanh nghiệp tư nhân thu gom chất thải lỏng có dầu từ tàu biển miễn phí. Chất thải lỏng có dầu thu gom được tái chế, mua bán trên thị trường xen lẫn các loại xăng dầu khác. Các hoạt động trái phép này gây mất trật tự tại các cảng biển, ảnh hưởng tới chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh tế-xã hội của địa phương. Trong thời gian qua, các hoạt động thu gom, tái chế, mua bán xăng dầu đã gây ra một số vụ cháy nổ, gây thiệt hại tài sản và tính mạng của con người.

  • Chính vì chất thải lỏng có dầu được mua bán, trao đổi trên thị trường nên các nhà đầu tư (chủ yếu từ vốn ngân sách nhà nước) không thu hồi được vốn đầu tư, không bù đắp được các chi phí, không được đảm bảo đời sống vật chất và các chế độ theo quy định cho người lao động.

  • - Việc tuân thủ các quy định của các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên sẽ là một gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Các chủ tàu sẽ phải đóng thêm một khoản phí (tuy nhiên họ được miễn phí một lượng chất thải nhát định)

Tham khảo Dự thảo Thông tư Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và mức phí tiếp nhận, xử lý

chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam

Riêng với rác thải sinh hoạt, hiện nay các cảng đã có phương án thu phí và mang tính hiệu quả cao, nên đề nghị tiếp tục thực hiện phương án thu phí này.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương