Alert: Kính chào quý vị đã đến với lớp Kinh tạng chuyên sâu Vietheravada, kính chúc quý vị có một buổi thính pháp trong an lạc và đạt được nhiều sự lợi ích. Alerttải về 236.51 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích236.51 Kb.
  1   2   3

VIETTHERAVADA

www.vietheravada.nethttps://www.facebook.com/SuToaiKhanh
Alert: Kính chào quý vị đã đến với lớp Kinh tạng chuyên sâu Vietheravada, kính chúc quý vị có một buổi thính pháp trong an lạc và đạt được nhiều sự lợi ích.

Alert: Red-dot text is enabled - Text chat is restricted for any member that has a red-dot.

(06:39 PM) GiotMuaCuoiMua: dọn dẹp nhà cửa hả

(06:39 PM) sammaSati:

(06:39 PM) sammaSati: mới zìa tới à

(06:39 PM) GiotMuaCuoiMua: nhớ nhà quá xá

(06:39 PM) GiotMuaCuoiMua: còn sớm mà

(06:39 PM) sammaSati: 20h hay 20h30?

(06:40 PM) Alert: An admin joined the room: GiotMuaCuoiMua

(06:41 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ HAI 03-12-2018 TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-XVII. Phẩm Hiềm Hận (17) 2. Āghātavaggo - (II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2) Dutiyaāghātapaṭivinayasuttaṃ-GS: TT Toại Khanh

(06:41 PM) sammaSati: có ai mua nick cho Sư chưa vậy chị..

(06:41 PM) GiotMuaCuoiMua: hỏng biết

(06:41 PM) sammaSati: hôm bữa nghe chị DT nói..

(06:42 PM) GiotMuaCuoiMua: không biết sư có vô nick cũ không ? hay lại đổi nick mới

(06:42 PM) GiotMuaCuoiMua: đợi chút hãy hay

(06:42 PM) sammaSati: hihihi

(06:43 PM) GiotMuaCuoiMua: ai dâng y cho sư ?

(06:43 PM) GiotMuaCuoiMua:

(06:43 PM) sammaSati: em hỏng biết á

(06:43 PM) GiotMuaCuoiMua: nếu không ai thì chị mua

(06:44 PM) GiotMuaCuoiMua: mua sao ta, quên rồi

(06:44 PM) sammaSati: chị Diễm nhà ta đâu rùi

(06:44 PM) sammaSati: hihi, em hỏng biết làm mấy vụ này

(06:44 PM) GiotMuaCuoiMua: chắc đang giử cháu ngoại

(06:45 PM) sammaSati:

(06:48 PM) sammaSati: da nghe rõ

(06:48 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ nghe

(06:48 PM) GiotMuaCuoiMua: hôm nay bài 137 hén

(06:48 PM) GiotMuaCuoiMua: an.137

(06:49 PM) sammaSati: DA DUNG

(06:50 PM) sammaSati: phẩm mấy rối chị..?

(06:55 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ HAI 03-12-2018 TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-XVII. Phẩm Hiềm Hận (17) 2. Āghātavaggo - (II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2) Dutiyaāghātapaṭivinayasuttaṃ-GS: TT Toại Khanh

(06:55 PM) GiotMuaCuoiMua: hi thy lam

(06:55 PM) GiotMuaCuoiMua: sao chị vô mua nick cho sư không được ta

(06:55 PM) GiotMuaCuoiMua: bấm nó không ra

(06:56 PM) thy lam: bam lai thu xem

(06:58 PM) kimchi79: Chào cả nhà

(06:58 PM) kimchi79: mừng quá hôm nay chúng ta lại được hội ngộ rồi ạ

(07:00 PM) GiotMuaCuoiMua: thân chào quý anh chị em

(07:08 PM) kimchi79: chào cô Giọt Mưa.

(07:09 PM) kimchi79: ủa có ai còn nghe k ạ?

(07:13 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ nghe rõ

(07:25 PM) Alert: ====SECURITY BULLETIN!=======

Please be wary of third party websites that ask you for your Paltalk password. If you access a website that does not end in 'paltalk.com' (for example, sites named paltalk.ru or paltalk.freenickname.com are not paltalk.com websites), you should never have to enter your Paltalk password. Paltalk cannot be responsible for 3rd party payments and any dispute must be between you and the person who paid for the account.

(07:28 PM) HaoLuu has started their webcam View HaoLuu

(07:35 PM) sammaSati:

(07:37 PM) sammaSati: da con

(07:47 PM) sammaSati: da kip

(07:47 PM) kimchi79:

(07:47 PM) nguyentran77:

(07:50 PM) GiotMuaCuoiMua: Chương trình sinh hoạt Vietheravada bắt đầu vào lúc 20:00 VN - 14:00 Âu châu do TT Toại Khanh ( ammay) đảm trách TĂNG CHI KINH - CHƯƠNG 5 PHÁP - PHẨM HIỀM HẬN - Kính chúc đại chúng học pháp, thính pháp nhiều lợi lạc, tiến hóa- NamoBuddhaya

(07:51 PM) thy lam has started their webcam View thy lam

(07:53 PM) GiotMuaCuoiMua: Chương trình sinh hoạt Vietheravada bắt đầu vào lúc 20:00 VN - 14:00 Âu châu do TT Toại Khanh ( ammay) đảm trách TĂNG CHI KINH - CHƯƠNG 5 PHÁP - PHẨM HIỀM HẬN - Kính chúc đại chúng học pháp, thính pháp nhiều lợi lạc, tiến hóa- NamoBuddhaya

(07:53 PM) GiotMuaCuoiMua: KÍNH ĐẢNH LỄ CHƯ TÔN ĐỨC - THÂN CHÀO QUÝ ĐẠO HỮU HIỆN DIỆN

(07:54 PM) huongmuahe88: chào cô giọt mưa

(07:54 PM) ABCDE_01: xin chào cô GMCM

(07:56 PM) GiotMuaCuoiMua:

(07:56 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ biết

(07:56 PM) Tue Quan_2:

(07:56 PM) GiotMuaCuoiMua: bài thỉnh chư thiên

(07:56 PM) Tue Quan_2:

(07:57 PM) GiotMuaCuoiMua: Chương trình sinh hoạt Vietheravada bắt đầu vào lúc 20:00 VN - 14:00 Âu châu do TT Toại Khanh ( ammay) đảm trách TĂNG CHI KINH - CHƯƠNG 5 PHÁP - PHẨM HIỀM HẬN - Kính chúc đại chúng học pháp, thính pháp nhiều lợi lạc, tiến hóa- NamoBuddhaya

(07:57 PM) Tue Quan_2:

(07:58 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ HAI 03-12-2018 TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-XVII. Phẩm Hiềm Hận (17) 2. Āghātavaggo - (II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2) Dutiyaāghātapaṭivinayasuttaṃ-GS: TT Toại Khanh

(07:58 PM) GiotMuaCuoiMua: http://budsas.net/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi05-1318.htm

(07:58 PM) phan q liem has started their webcam View phan q liem

(07:59 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ HAI 03-12-2018 TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-XVII. Phẩm Hiềm Hận (17) 2. Āghātavaggo - (II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2) Dutiyaāghātapaṭivinayasuttaṃ-GS: TT Toại Khanh

(07:59 PM) ammay: alo

(07:59 PM) hangle76: con kính đảnh lễ Sư!

(07:59 PM) Tue Quan_2: da nghe

(07:59 PM) Tue Quan_2: nghecon kinh le su

(07:59 PM) GiotMuaCuoiMua: 1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.- Thưa Hiền giả.

(07:59 PM) sammaSati: da nghe

(07:59 PM) huongmuahe88: dạ con nghe

(07:59 PM) kimchi79: dạ nghe

(07:59 PM) ngoclanhuongkr: kính đảnh lễ sư

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: 2. - Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 162. Tatra kho āyasmā sāriputto bhikkhū āmantesi - ‘‘āvuso bhikkhave’’ti. ‘‘Āvuso’’ti kho te bhikkhū āyasmato sāriputtassa paccassosuṃ. Āyasmā sāriputto etadavoca -‘‘Pañcime, āvuso, āghātapaṭivinayā yattha bhikkhuno uppanno āghāto sabbaso paṭivinetabbo. Katame pañca?

(08:00 PM) Ban Lai Dien Muc:

(08:00 PM) Van Anh 2_11:

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ đúng

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: 3. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Idhāvuso, ekacco puggalo aparisuddhakāyasamācāro hoti parisuddhavacīsamācāro; evarūpepi, āvuso, puggale āghāto paṭivinetabbo.

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: 4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Idha panāvuso, ekacco puggalo aparisuddhavacīsamācāro hoti parisuddhakāyasamācāro

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: evarūpepi, āvuso, puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:01 PM) Van Anh 2_11: CON THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ SƯ CÙNG CHƯ TĂNG TÔN ĐỨC VAD QUÝ VỊ ĐẠO HỮU

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: 5. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Idha panāvuso, ekacco puggalo aparisuddhakāyasamācāro hoti aparisuddhavacīsamācāro, labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ; evarūpepi, āvuso, puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:01 PM) Van Anh 2_11: KÍNH CHÀO CHỊ GIỌT MƯA

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: 6. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Idha panāvuso, ekacco puggalo aparisuddhakāyasamācāro hoti aparisuddhavacīsamācāro, na ca labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ; evarūpepi, āvuso, puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: 7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Idha panāvuso, ekacco puggalo parisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro, labhati ca kālena vā kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ; evarūpepi, āvuso, puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:01 PM) huongmuahe88: hihi

(08:02 PM) nguyentran77:

(08:02 PM) GiotMuaCuoiMua: 8. Ở đây, này các Hiền giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần được trừ khử? ‘‘Tatrāvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro, kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo?

(08:02 PM) ledoan51ttdt1_2907: Kính chào Sư ạ

(08:02 PM) trinht_1: dạ nghe rõ

(08:02 PM) Van Anh 2_11: dạ nghe rõ

(08:03 PM) GiotMuaCuoiMua: 9. Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một tấm vải (liệng ở đống rác) trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, lấy chân mặt kéo tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy mang đi.

(08:03 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử

(08:04 PM) GiotMuaCuoiMua: parisuddhavacīsamācāro, yāssa aparisuddhakāyasamācāratā na sāssa tasmiṃ samaye manasi kātabbā, yā ca khvāssa parisuddhavacīsamācāratā sāssa tasmiṃ samaye manasi kātabbā. Evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:05 PM) GiotMuaCuoiMua: 10. Ở đây, này các Hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? ‘‘Tatrāvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhavacīsamācāro parisuddhakāyasamācāro, kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo?

(08:05 PM) suhanhtue: nếu xét thấy một người còn có chỗ xài được thì nên tha thứ cho họ

(08:05 PM) GiotMuaCuoiMua: 11. Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lau. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy ngụp lặn trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh;

(08:05 PM) GiotMuaCuoiMua: những cái gì thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

(08:05 PM) GiotMuaCuoiMua: Seyyathāpi, āvuso, pokkharaṇī sevālapaṇakapariyonaddhā. Atha puriso āgaccheyya ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito pipāsito. So taṃ pokkharaṇiṃ ogāhetvā ubhohi hatthehi iticiti ca sevālapaṇakaṃ apaviyūhitvā añjalinā pivitvā pakkameyya. Evamevaṃ kho, āvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhavacīsamācāro parisuddhakāyasamācāro, yāssa aparisuddhavacīsamācāratā na sāssa tasmiṃ samaye manasi kātabbā, yā ca khvāssa parisuddhakāyasamācāratā sāssa tasmiṃ samaye manasi kātabbā. Evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo

(08:06 PM) GiotMuaCuoiMua: 12. Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? ‘‘Tatrāvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ, kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo?

(08:06 PM) kanarangsi15:

(08:06 PM) suhanhtue: 2. chỉ nhìn vào mặt tốt của họ

(08:06 PM) suoinguontamlinh has started their webcam View suoinguontamlinh

(08:06 PM) GiotMuaCuoiMua: 13. - Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dấu chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy suy nghĩ như sau: "Một ít nước này trong dấu chân con bò, nếu ta uống với núm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và di động, khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi"

(08:06 PM) nguoidorac has started their webcam View nguoidorac

(08:06 PM) GiotMuaCuoiMua: Rồi người ấy gieo mình xuống với cả bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý;

(08:06 PM) GiotMuaCuoiMua: những cái gì thuộc khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử

(08:06 PM) GiotMuaCuoiMua: Seyyathāpi, āvuso, parittaṃ gopade [gopadake (sī. syā.)] udakaṃ. Atha puriso āgaccheyya ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito pipāsito. Tassa evamassa - ‘idaṃ kho parittaṃ gopade udakaṃ. Sacāhaṃ añjalinā vā pivissāmi bhājanena vā khobhessāmipi taṃ loḷessāmipi taṃ apeyyampi taṃ karissāmi. Yaṃnūnāhaṃ catukkuṇḍiko [catuguṇḍiko (sī.), catukuṇḍiko (syā. kaṃ. pī.), catukoṇḍiko (dī. ni. 3.7)] nipatitvā gopītakaṃ

(08:07 PM) suhanhtue: 3. nghĩ rằng ít ra họ cũng có những lúc xài được

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: pivitvā pakkameyya’nti. So catukkuṇḍiko nipatitvā gopītakaṃ pivitvā pakkameyya. Evamevaṃ kho, āvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ, yāssa

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: aparisuddhakāyasamācāratā na sāssa tasmiṃ samaye manasi kātabbā; yāpissa aparisuddhavacīsamācāratā na sāpissa tasmiṃ samaye manasi kātabbā. Yañca kho so labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ, tamevassa [tadevassa (sī. syā.)] tasmiṃ samaye manasi kātabbaṃ. Evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo.

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: 14. Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? ‘‘Tatrāvuso, yvāyaṃ puggalo aparisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro na ca labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ, kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo?

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: 15. - Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận cuối làng

(08:07 PM) Tue Quan_2: dạ thua nghe ro ạ

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: Seyyathāpi, āvuso, puriso ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno addhānamaggappaṭipanno. Tassa puratopissa dūre gāmo pacchatopissa dūre gāmo. So na labheyya sappāyāni bhojanāni, na labheyya sappāyāni bhesajjāni, na labheyya patirūpaṃ upaṭṭhākaṃ, na labheyya gāmantanāyakaṃ. Tamenaṃ aññataro puriso passeyya addhānamaggappaṭipanno.

(08:08 PM) suhanhtue: 4. Xem như lúc họ trọng bình, giúp được bao nhiêu thì giúp

(08:08 PM) GiotMuaCuoiMua: Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử vong

(08:08 PM) trinht_1: dạ nghe rõ ạ

(08:08 PM) GiotMuaCuoiMua: 16. Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? ‘‘Tatrāvuso, yvāyaṃ puggalo parisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ, kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo?

(08:08 PM) suhanhtue: trên đời này không thể sống một mình, bắt buộc phải có giao tiếp với thiên thiên hạ khắp muôn phương, 9 người 10 ý

(08:09 PM) Alert: Paltalk: z Hanh Nguyen z shared this chat room

(08:09 PM) suhanhtue: 1.nếu xét thấy một người còn có chỗ xài được thì nên tha thứ cho họ

(08:09 PM) suhanhtue: 2. chỉ nhìn vào mặt tốt của họ

(08:09 PM) suhanhtue: 3. nghĩ rằng ít ra họ cũng có những lúc xài được

(08:09 PM) suhanhtue: 4. Xem như lúc họ trọng bình, giúp được bao nhiêu thì giúp

(08:09 PM) Van Anh 2_11: 2. HỌ TỆ QUÁ THÌ COI HỌ NHƯ NGƯÒI BỆNH THƯƠNG ĐƯỢC THÌ ĐÁNG THƯƠNG

(08:10 PM) GiotMuaCuoiMua: 17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nướcПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương