A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá! B. Bạn có đi học không? Ctải về 1.87 Mb.
trang1/32
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

MỆNH ĐỀ

 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá! B. Bạn có đi học không?

C. Đề thi môn Toán khó quá! D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

 1. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

A. có phải là một số vô tỷ không?. B. .

C. là một số hữu tỷ. D. .

 1. Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. B. .

C. . D. Bạn học giỏi quá!

Câu 4. Cho mệnh đề: “Nếu tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau thì ba góc của tam giác đó cũng bằng nhau”. Lập mệnh đề đảo của mệnh đề trên.

A. Nếu tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau thì ba góc của tam giác đó cũng bằng nhau.

B. Nếu tam giác ABC có ba góc bằng nhau thì ba cạnh của tam giác đó cũng bằng nhau.

C. Nếu tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

D. Ba góc của tam giác bằng nhau, nếu tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau.

 1. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:

A. Có một số cộng với chính nó bằng 0.

B. Có một số cộng với số đối của nó bằng 0.

C. Mọi số cộng với chính nó bằng 0.

D. Mọi số cộng với số đối của nó bằng 0.

 1. Viết lại mệnh đề sau: “Có một số nhân với 1 đều bằng nó”.

A. B.

C. D.

 1. Cho mệnh đề P: “Tứ giác ABCD là hình thoi”. Q: “Tứ giác ABCD có bốn cạnh bằng nhau”. Phát biểu mệnh đề

A. Tứ giác ABCD là hình thoi thì có 4 cạnh bằng nhau.

B. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi.

C. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì nó có 4 cạnh bằng nhau.

D. Nếu tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau thì nó là hình thoi.

 1. Cho mệnh đề P: “Tứ giác ABCD là hình thoi”. Q: “Tứ giác ABCD có bốn cạnh bằng nhau”. Tìm phát biểu sai của mệnh đề

A. Tứ giác ABCD là hình thoi tương đương tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

B. Tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi nó có 4 cạnh bằng nhau.

C. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì nó có 4 cạnh bằng nhau.

D. Tứ giác ABCD là hình thoi là điều kiện cần và đủ để có 4 cạnh bằng nhau.

 1. Viết lại mệnh đề sau: “Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0”.

A. B.

C. D.

 1. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề .

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho mệnh đề . Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. . B. .

C. . D. .

 1. Cho mệnh đề: “ Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

A. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán”.

B. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán”.

C. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn”.

D. “ Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán”.

 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ là số tự nhiên chẵn” làПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương