A. Anh quả quyết cái anh chàng ranh mãnh đó rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngaytải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu03.10.2018
Kích461 b.A.Anh quả quyết – cái anh chàng ranh mãnh đó – rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay.

  • A.Anh quả quyết – cái anh chàng ranh mãnh đó – rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay.

  • B. Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh.

  • C. Hà Nội – Huế – Sài Gòn là tên của một chương trình ca nhạc.

  • D. Anh ấy là cầu thủ của đội bóng quốc gia I-ta-li-a.a) Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.

  • a) Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương