1/ nước ta có nhiều sông hay ít sông, chúng phân bố ở đâu ?tải về 443 b.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích443 b.

1/ nước ta có nhiều sông hay ít sông, chúng phân bố ở đâu ?

 • 1/ nước ta có nhiều sông hay ít sông, chúng phân bố ở đâu ?

 • 2/ kể tên và chỉ trên hình 1 vị trí một số sông ở Việt Nam.

 • 3/ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam có những sông lớn nào?

 • 4/ nhận xét về sông ngòi ở miền Trung.

 • 5/ ở địa phương em có những dòng sông nào? • Sông lô Sông lô • Sông hồng Sông hồng • Sông đà sông đà • Sông Thái bình sông Thái bình • Sông Đồng Nai Sông Đồng Nai • Sông mùa lũ sông mùa cạn • Thuỷ điện Hoà Bình • Thuỷ Điện Y-a-ly • Thuỷ điện Trị AnNước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn.

 • Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn.

 • Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

 • Sông ngòi có vai trò quan trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương