1 Các thành phần thể thức chung bao gồm: Các thành phần thể thức chung bao gồmtải về 451 b.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2019
Kích451 b.1.1. Các thành phần thể thức chung bao gồm:

 • 1.1. Các thành phần thể thức chung bao gồm:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ;

 • Tên cơ quan ban hành

 • Số và ký hiệu;

 • Địa danh và ngày tháng năm ban hành;

 • Tên loại;

 • Trích yếu;

 • Nội dung;

 • Thẩm quyền người ký; chữ ký; họ tên người ký;

 • Con dấu;

 • Nơi nhận.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương