[]tải về 16.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích16.2 Kb.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCHPHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN

1) Họ và tên: 2) Nam, Nữ:

3) Ngày, tháng, năm sinh:

4) Thường trú số nhà: đường: phường, xã:

Quận, huyện:

5) Trình độ văn hóa:

Trình độ ngoại ngữ, biết đọc, nói tiếng nước ngoài:

6) Dân tộc: 7) Tôn giáo:

8) Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn):

tại:


9) Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: tại:

10) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: tại:

11) Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu?):

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

12) Họ tên cha: Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:

Chỗ ở hiện nay:

13) Họ tên mẹ: Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:

Chỗ ở hiện nay:

14) Họ tên vợ (hoặc chồng): Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:

Chỗ ở hiện nay:

15) Họ và tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu?

16) Họ và tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu?Ngày……….tháng………năm 200….

Người khai

Ký tên

Họ tên…………………………….NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào?(Có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh của người khai)Ngày……….tháng………năm 20….

UBND Phường, xã………Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương