ĐỀ thi học kì 1-MÔN ĐỊa lí- khốI 10-NĂm họC 2013-2014tải về 19.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích19.71 Kb.

ĐỀ KIỂM TRA HKI (2015 – 2016)

Môn Địa lý lớp 12

Thời gian làm bài 45 phút

(Lưu ý: Đề có 02 trang ở 02 mặt giấy)

Câu 1 (2,0 điểm):

  1. Nêu đặc điểm cơ bản khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo Bắc – Nam? (1,0 điểm).

  2. Điền phần khuyết (học sinh điền vào giấy làm bài). (1,0 điểm).

- Độ nông – sâu , rộng – hẹp của vùng biển và thềm lục địa có quan hệ chặt chẽ với vùng (a)…………., (b)………………kề bên.

- Vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ bãi triều thấp, phẳng, thềm lục địa (c)……..và (d)……….. Vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ thềm lục địa (e)……và (f)……………Câu 2 (2,0 điểm):

  1. Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta cùng biện pháp phòng chống bão? (1,0 điểm).

  2. Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam? (1,0 điểm).

Câu 3 (2,0 điểm):

  1. Vì sao nước ta phải thực hiện lại sự phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua. (1,0 điểm).

  2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 13, 14 hãy:

- Kể tên các dãy núi có địa hình chạy dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. (0,5 điểm).

- Kể tên 2 cao nguyên đá vôi vùng núi Tây Bắc, 2 cao nguyên badan ở Trường Sơn Nam. (0,5 điểm).Câu 4 (1.0 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau:

(Đơn vị: Triệu người)

Năm

1921

1956

1979

1999

2010

2013

Số dân

15,5

27,5

52,7

76,3

86,9

90

  1. Em hãy nhận xét sự gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1921 – 2013?

  2. Trình bày ảnh hưởng của gia tăng dân số nhanh đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?

Câu 5 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản của nước ta

(đơn vị : nghìn tấn)

Năm

Tổng cộng

Chia ra

Đánh bắt

Nuôi trồng

1990

890,6

728,5

162,1

2000

2250,5

1660,9

589,6

2005

3466,8

1987,9

1478,9

2010

5142,7

2414,4

2728,3
  1. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản nước ta từ năm 1990 đến 2010. (2,0 điểm).

  2. Nhận xét tình hình thay đổi sản lượng thủy sản nước ta từ 1990 đến 2010. (1,0 điểm).

--- Hết ---

Họ và tên học sinh: Số BD:Trang /2

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương