? Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trên khoảng bao nhiêu? Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam?tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2018
Kích445 b.? Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trên khoảng bao nhiêu? Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam?

 • ? Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trên khoảng bao nhiêu? Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam?

 • - Nhiệt độ tăng dần theo chiều từ Bắc vào Nam.

- Nhóm 1: Miền khí hậu phía Bắc

 • - Nhóm 1: Miền khí hậu phía Bắc

 • Nhóm 2: Miền khí hậu Đông Trường Sơn

 • - Nhóm 3: Miền khí hậu phía Nam

 • - Nhóm 4: Miền khí hậu biển Đông

- Là hiện tượng làm cho gió mùa Châu Á, Đông Úc mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển của các cơn bão

 • - Là hiện tượng làm cho gió mùa Châu Á, Đông Úc mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển của các cơn bão

 • - Nhiệt độ nước biển lạnh đi muột cách bất thườngCâu 1: Nước ta có 2 mùa rõ rệt ứng với 2 mùa gió là:

 • Câu 1: Nước ta có 2 mùa rõ rệt ứng với 2 mùa gió là:

 • A. Mùa đông lạnh, khô có gió mùa đông bắc

 • B. Mùa xuân ấm áp có gió mùa tây nam

 • C. Mùa hạ nóng ẩm có gió mùa tây nam

 • D. Mùa thu dịu mát, có gió đông nam

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương