ĐỀ kiểm tratải về 12.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích12.81 Kb.

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

NĂM HỌC 2009 – 2010 -Lớp 12 THPT

Chú ý: Nếu không có yêu cầu gì thêm thì kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1: Tìm GTNN và GTLN của hàm số

Max y2,1213 Min y 1,2247


Câu 2: Cho tan x = 2 (2 x  3) và 2siny + 3cosy = 1 (0 y  ). Tính gần đúng

a) b)

A 0,0867 B 649,2957
Câu 3: Tìm một số tự nhiên x biết x2 có bốn chữ số tận cùng 2009 và bốn chữ số đầu tiên cũng là 2009

x là một trong các số : 44323253; 44822997; 44828253; 44826747; 44827997; ....
Câu 4: Cho hàm số

Tính tổng S = f(1) + f(2) + ...+f(100)S 6745,4225
Câu 5: Cho hình chóp thập diện đều có đáy nội tiếp trong đường tròn bán kính r = 3,5cm, chiều cao h = 8cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp và thể tích của khối chóp.

Sxq 93,7159 cm2 V 96,0041 cm3
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

NĂM HỌC 2009 – 2010 -Lớp 12 THPT
Chú ý: Nếu không có yêu cầu gì thêm thì kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1: Tìm GTNN và GTLN của hàm số

Max y2,1213 Min y 1,2247


Câu 2: Cho tan x = 2 (2 x  3) và 2siny + 3cosy = 1 (0 y  ). Tính gần đúng

a) b)

A 0,0867 B 649,2957
Câu 3: Tìm một số tự nhiên x biết x2 có bốn chữ số tận cùng 2009 và bốn chữ số đầu tiên cũng là 2009

x là một trong các số : 44323253; 44822997; 44828253; 44826747; 44827997; ....
Câu 4: Cho hàm số

Tính tổng S = f(1) + f(2) + ...+f(100)S 6745,4225
Câu 5: Cho tam giác ABC, E là trung điểm của BC, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=3DC. Tính số đo (độ, phút, giây ) các góc < BCA và < EAC

< BCA y 1200 39’ 10” < EAC y 240 51’ 8”Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương