ĐỀ CƯƠng thông tin chung Tên chuyên đề: Ứng dụng spss trong phân tích dữ liệu (Phần cơ bản)tải về 24.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.01.2019
Kích24.2 Kb.

ĐỀ CƯƠNG

 1. Thông tin chung

 • Tên chuyên đề: Ứng dụng SPSS trong phân tích dữ liệu (Phần cơ bản)

 • Số tiết: 30 tiết

 • Nhóm thực hiện: nhóm GV khoa KT&QTKD

 1. Tài liệu tham khảo

 • Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- Tập 1, NXB Hồng Đức, 2008.

 • Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, 2011.

 1. Nội dung đề cương

Nội dung

Số tiết

Ghi chú

CHƯƠNG 1: CHỌN MẪU

 1. Lý do phải chọn mẫu

 2. Chọn mẫu và sai số

 3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu

 4. Quy trình chọn mẫu

 1. Xác định đám đông nghiên cứu

 2. Xác định khung mẫu

 3. Xác định kích thước mẫu

 1. Các phương pháp chọn mẫu

 1. Chọn mẫu xác suất

 2. Chọn mẫu phi xác suất

2
CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

  1. Đo lường và thang đo

   1. Tính chất của đo lường

    1. Giá trị nội dung và tính đơn hướng

    2. Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt

   2. Xây dựng thang đo cho khái niệm nghiên cứu

    1. Xây dựng tập biến quan sát

    2. Đánh giá sơ bộ thang đo

    3. Đánh giá chính thức thang đo

   3. Các loại thang đo trong nghiên cứu

    1. Thang đo danh nghĩa

    2. Thang đo thức bậc

    3. Thang đo khoảng

    4. Thang đo tỷ số

   4. Ứng dụng các thang đo khi thiết kế nghiên cứu

    1. Cách lựa chọn thang đo phù hợp

    2. Áp dụng các thang đo cho điểm khi thiết kế câu hỏi điều tra

    3. Áp dụng các thang đo xếp hạng khi thiết kế câu hỏi điều tra

   5. Sai số trong đo lường và nguồn sai số

  2. Thu thập dữ liệu

   1. Tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu trong nghiên cứu

   2. Khác biệt trong thu thập dữ liệu giữa 2 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

   3. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

   4. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

    1. Phương pháp quan sát

    2. Phương pháp phỏng vấn

    3. Phương pháp thực nghiệm

   5. Thiết kế Bảng hỏi

    1. Bản chất của điều tra bằng bảng hỏi

    2. Phân loại điều tra bằng bảng hỏi

    3. Kết cấu của một bảng hỏi

    4. Thiết kế cấu hỏi

    5. Các bước cơ bản để đặt câu hỏi đúng

    6. Một số lưu ý khi đặt câu hỏi

   6. Các hình thức điều tra phỏng vấn

    1. Phỏng vấn trực tiếp

    2. Điều tra qua điện thoại

    3. Điều tra qua thư tín

    4. Điều tra qua Internet

   7. Tổ chức điều tra khảo sát

    1. Tập huấn phỏng vấn viên

    2. Tổ chức khảo sát

    3. Các công cụ khảo sát

8
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

3.1. Mã hóa, nhập liệu và xử lý trên biến

  1. Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu

  2. Cửa sổ làm việc của SPSS

  3. Tạo tập tin dữ liệu trong SPSS

  4. Một số xử lý trên biến

3.2. Làm sạch dữ liệu

 1. Sự cần thiết

 2. Các phương pháp làm sạch dữ liệu

3.3. Phân tích dữ liệu cơ bản

   1. Phân tích tần số (Frequencies)

   2. Phân tích thống kê mô tả (Descriptives)

   3. Lập bảng tổng hợp nhiều biến (Basic Tables)

   4. Xử lý câu hỏi có thể chọn nhiều trả lời (Multiple Answer – MA)

   5. Trình bày kết quả bằng đồ thị (Charts)

   6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test)

   7. Phân tích phương sai (ANOVA)

18

Thực hành trên máy tính với phần mềm SPSS 22.0

Ôn tập và trao đổi

2
Tổng cộng

30
NHÓM GV KHOA KT&QTKDCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương