ĐỀ CƯƠng ôn tập lịch sử 8 HỌc kỳ II- năm học: 2016- 2017 A. HỆ thống kiến thức cơ BẢNtải về 20.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2018
Kích20.96 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8

HỌC KỲ II- Năm học: 2016- 2017

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

 • Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến cuối XIX

 • Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược: Do chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh, cần nguyên liệu, thị trường; Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, nguồn nhân công rẻ mạt và chế độ phong kiến suy yếu.

 • Âm mưu xâm lược của chúng: biến nước ta thành thuộc địa.

 • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp, song song là cuộc kháng chiến anh dũng, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược:

- Ở Đã Nẵng làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

- Ở Nam kì: Chiến thắng ở Gia Định, …

- Bắc kì: nhân dân tự động đứng lên kháng chiến chống Pháp (lập các căn cứ kháng chiến, không bán lương thực cho Pháp, đào hào, đắp lũy, làm hầm chông …) tiêu biểu nhất là chiến thắng ở trận Cầu Giấy lần 1 (21.12.1873) và Cầu Giấy lần 2 (19.5.1883).

- Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (7.1885)

- Phong trào Cần Vương: Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913). • Có thái độ đúng khi học tập lịch sử: công và tội của triều đình Nguyễn: trân trọng lịch sử, tôn kính các vị anh hùng dân tộc (hai thái độ và hành động trái ngược nhau của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp.)

 • Trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn khi lần lượt kí với Pháp những Hiệp ước: Nhâm Tuất (5-6-1862); Giáp Tuất (15-3-1874); Hăc-măng (25-8-1883); Pa-tơ-nốt (6-6-1884).

 • Nhận xét phong chung về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỳ XIX.

 • Những đề nghị canh tân đất nước: nội dung và lí do không được chấp nhận.

 • Chương II: Xã hội Việt Nam từ 1897 đến 1918.

 • Mục đích, kế hoạch, nội dung và cách tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam: Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương …

 • Những biến đổi cơ bản sau khi Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp:

- Kinh tế: Vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu què quặt tiếu hẳn ngành công nghiệp nặng và phụ thuộc vào Pháp.

- Chính trị, văn hoá, giáo dục: Mục đích của chính sách này là nô dịch, tạo ra tầng lớp tay sai, kìm hãm nhân dân trong vòng ngu dốt.

- Xã hội: Nhiều đô thị mới xụất hiện và phát triển nhanh, xuất hiện một số giai cấp và tầng lớp mới (Tư sản; Tiểu tư sản; Công nhân)

- Chủ trương, thời gian, lãnh đạo, hoạt động của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX: Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ.- Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động đầu tiên trên con đường cứu nước của Người: Sự khác nhau trong suy nghĩ và hoạt động cứu nước giữa Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh … và Nguyễn Ái Quốc.

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. Bằng những kiến thức đã học từ 1858 đến 1884 em hãy chứng minh triều đình nhà Nguyễn đi từ đầu hàng thực dân Pháp từng bước đến đầu hàng hoàn toàn?

Câu 2. Nêu những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam cuối XIX đầu XX? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 3. Trình bày nội dung của các trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX? Nguyên nhân nào các trào lưu cải cách nước ta không được thực hiện?

Câu 4. So sánh phong trào Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục với các tiêu chí sau: Thời gian, lãnh đạo, chủ trương, biện pháp(hoạt động)?

Câu 5. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX?

Giai cấp,

tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ đối với dân tộc

1. Địa chủ

phong kiến2. Nông dân


3. Công nhân
4. Tư sản
5. Tiểu tư sản
Câu 6. Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau khi ra đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến 1920? Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đây?

Câu 7. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có đúng là để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?

Câu 8. Diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê?

Câu 9. Nhận xét phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX?

Câu 10. Diễn biến phong trào Cần Vương?Nguyên nhân thất bại?
&! Chúc các thi đạt kết quả cao!


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương