ĐỀ CƯƠng ôn thi học kì IItải về 28.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích28.35 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Năm Học: 2017- 2018

Môn: LỊCH SỬ 6

A/ Trắc nghiệm khách quan

I/ Em hãy khoanh tròn đầu câu mà em cho là đúng nhất:

Câu 1: Đứng đầu châu và quận là: ?. 

a. Người Hán b. Người Việt

c. Cả người Việt và người Hán     d. Có nơi là người Việt có nơi là người Hán              

 Câu 2: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”.Câu nói trên là của ai?.

a. Trưng Trắc.                 b. Triệu Thị Trinh          

c. Trưng Nhị d. Bùi Thị XuânCâu 3: Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là gì?.

a. Bóc lột nhiều thứ thuế                     b. Cống nạp sản vật quý

c. Thi hành chính sách đồng hóa        d. Đàn áp khủng bố nhân dân ta

Câu 4: Bố Cái Đại Vương là ai?.

a. Khúc Thừa Dụ b. Phùng Hưng

c. Mai Thúc Loan         d. Dương Đình Nghệ                  Câu 5: Người lãnh đạo nhân dân huyện Tượng Lâm đấu tranh giành độc lâp là ai?.

a. Mai Thúc Loan               b. Phùng Hưng

c. Lý Bí                           d. Khu Liên

Câu 6: Thời kì này những đạo nào du nhập vào nước ta?.

a. Đạo nho.                       b. Đạo phật

c. Đạo giáo            d. Cả ba đạo

II/ Em hãy nối cột thời gian nổ ra đúng với tên các cuộc khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc.


Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

1. Năm 40

a. Bà Triệu

2. Năm 248

b. Hai Bà Trưng

3. Năm 542

c. Mai Thúc Loan

4. Năm 722

d. Lý Bí

B/ Tự luận.
Câu 1; Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI.

- Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán vẫn giữ nguyên Châu Giao.

- Đầu thế kỷ III nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (thuộc TQ cũ), Giao Châu (Âu Lạc cũ).

- Bộ máy cai trị: Đưa người Hán sang làm huyện lệnh ( cai quản huyện).

- Nhân dân Giao Châu chịu nhiều thứ thuế, lao dịch và cống nạp ( sản phẩm quí…thợ khéo).

- Chúng tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, bắt nhân dân ta học tiếng Hán, theo luật pháp và phong tục tập quán người Hán.


Câu 2: Sự chuyển biến về văn hóa nước ta ở thế kỉ I – VI như thế nào?

- Nhà Hán mở một số trường ở các quận để dạy tiếng Hán

- Nho giáo, Đạo giáo, phật giáo và một số phong tục của người Hán truyền vào nước ta.

- Nhân dân ta vẫn giữ được phong tục, tiếng nói riêng của tổ tiên mình.Câu 3: Trình bày nguyên nhân diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 ?

- Nguyên nhân: Không cam chịu áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta đã nổi dậy khởi nghĩa.

- Diễn biến:

+ Năm 248 Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền, Sau đó lan rộng khắp Giao Châu, làm cho quân đô hộ rất sợ.

+ Lục Vận đem 6000 quân sang đàn áp

- Kết quả: Khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng .

Câu 4: Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?

- Đầu thế kỉ VI Nhà Lương chia nước ta thành 6 Châu

- Thi hành những chính sách:

+ Phân biệt đối xử, không cho người Việt giữ những chức vụ quan trọng.

+ Đặt ra hàng trăm thứ thuế để bóc lột nhân dân ta.

Câu 5: Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.

- Cuộc kháng chiến giằng co kéo dài, mãi đến năm 550 nhà Lương có loạn, Trần bá Tiên về nước, Triệu Quang Phục tổ chức phản công kháng chiến giành thắng lợi.

- Đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, gọi là Triệu Việt Vương, ông cho tổ chức lại chính quyền.Câu 6: Nước Chăm Pa độc lập ra đời như thế nào ?

* Hoàn cảnh ra đời: Vào thế kỷ II nhà Hán suy yếu, không thể kiểm soát được các quận ở xa, lợi dụng cơ hội đó vào năm 192- 193 nhân dân huyện Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy chống lại quân đô hộ của nhà Hán và giành được độc lập, Khu Liên tự xưng là vua, đặt tên nước là Lâm ấp.

* Quá trình phát triển:

Vua Lâm ấp tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam, sau đó đổi tên nước thành Chăm Pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra ( Quảng Nam).Câu 7: Tình hình kinh tế - văn hóa Cham Pa từ thế kỉ II- X như thế nào ?

- Kinh tế: Biết trồng trọt và làm thủy lợi, đámh bắt cá, khai thác rừng, trao đổi buôn bán với nước ngoài. Nên kinh tế phát triển tương đối với các vùng lân cận.

- Văn hóa:

+ Người Chăm có chữ viết riêng.

+ Tôn giáo theo đạo Bà La Môn, đạo phật.

+ Hỏa táng người chết.

+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo.

+ Người Chăm và cư dân Việt có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu đời.Câu 8 : Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ?

- Cuối thế kỉ IX Ở Trung Quốc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy khởi nghĩa.

- Năm 905, Khúc Thừa Dụ chiếm được Tống Bình tự xưng là Tiết độ sứ xây dựng chính quyền tự chủ.

- Năm 906, Vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ .

- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay cải cách tiến bộ nhân dân ủng hộ.

Câu 9: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Dương Đình Nghệ (930 – 931) ?

- Năm 918, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, thần phục nhà Hậu Lương

- Năm 930, Quân Nam Hán đánh sang nước ta.

- Khúc Thừa Mĩ chống không nổi bị bắt về Quảng Châu Trung Quốc.- Năm 931, Dương Đình Nghệ tấn công Tống Bình, quân Nam Hán bị đánh tan, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng chính quyền.
GV BM Trần Thị Hoa


- -
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương