Đề cương môn học Cầu lông (phổ tu)tải về 20.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.10.2018
Kích20.42 Kb.

Đề cương môn học Cầu lông (phổ tu) 

1 Số đơn vị học trình: 4 (60 giờ)

2 Trình độ: Sinh viên học kỳ II năm thứ 1.

3 Phân bổ thời gian:

- Lên lớp thực hành: 40 giờ

- Lý thuyết: 06 giờ

- Bài tập tự học, thi kiểm tra: 14 giờ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


Học kỳ

Học phần

ĐVHT

Thời gian

Tổng số

Thực hành

Lý thuyết

Tự học, BT, KT

II

1

4

60

40

6

14

5. Điều kiện tiên quyết:  Không

6. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn Cầu lông và những tri thức chuyên môn của môn học để có thể trở thành hướng dẫn viên Cầu lông ở cơ sở khi ra trường đồng thời nắm được phương pháp tổ chức và trọng tài thi đấu Cầu lông ở cấp cơ sở.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của môn học, những kỹ thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông.

- Về thực hành:Trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật cơ bản quan trọng của môn Cầu lông. Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông.  Năng lực thực hành sư phạm để có thể hướng dẫn lại kỹ thuật cho người mới tập.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo quy định.  Kết thúc khóa học sinh viên phải nắm vững những tri thức cơ bản về nguyên lý, kỹ - chiến thuật động tác của môn Cầu lông, phương pháp tổ chức tập luyện và thi đấu môn Cầu lông.

- Dụng cụ học tập: Sân Cầu lông, vợt, quả Cầu lông.

- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo tập luyện.8. Tài liệu học tập:

8.1. Trường Đại học TDTT (1998) Cầu lông - NXB TDTT Hà Nội

8.2. Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Cầu lông

8.3. Lê Thanh Sang (1995) Tập đánh Cầu lông - NXB TDTT

8.4. Nguyễn Hạc Thúy (1995) Những yếu tố chiến thuật của Cầu lông nâng cao - NXB TDTT

8.5.  Đ. Rưbakop - M. Istielman (1978) Giảng dạy kỹ chiến thuật Cầu lông - NXB TDTT Matxcơva

8.6. Ủy ban TDTT (1994) Luật Cầu lông - NXB TDTT

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, bài tập. Thi cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết học phần:

Phần I: Lý thuyết (6 giờ)

Bài 1: Lịch sử phát triển môn Cầu lông, vị trí, tác dụng, nguyên lý và các kỹ thuật cơ bản (2 giờ).

Bài 2: Tóm tắt luật, phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài môn Cầu lông (4 giờ).

+ Tóm tắt luật Cầu lông (1 giờ)

+ Phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài (3 giờ)

Phần II: Thực hành (40 giờ)

- Các tư thế đứng chuẩn bị, cách cầm cầu, vợt. 2 giờ

- Kỹ thuật di chuyển đơn bước. 3 giờ

- Kỹ thuật di chuyển đa bước. 3 giờ

- Kỹ thuật phòng thủ phải trái thấp tay. 4 giờ

- Kỹ thuật phát cầu thuận trái tay. 4 giờ

- Kỹ thuật đánh cầu trên đầu. 4 giờ

- Kỹ thuật đập cầu. 4 giờ

- Thể lực: Sử dụng các bài tập chạy, các bài tập chống đẩy, các bài tập nhảy, các bài tập di chuyển chuyên môn. 6 giờ

- Phối hợp chiến thuật. 4 giờ

- Thi đấu tập - Thực tập phương pháp làm trọng tài. 6 giờ

Phần III: Bài tập tự học, thi kiểm tra (14 giờ)

- Tham khảo Giáo trình Cầu lông

- Luật Cầu lông

- Tự tập ngoại khóa các kỹ chiến thuật đã học và áp dụng vào thi đấu

- Tự ôn tập nội dung thi kiểm tra

Thi học phần:

- Thi lý thuyết:  Thi viết các nội dung đã học ở phần lý thuyết.

- Thi thực hành:

+ Đánh cầu phải trái thấp tay (20 lần)

+ Đập cầu đường thẳng (5 lần)

+ Đập cầu đường chéo (5 lần)+ Di chuyển ngang sân đơn (1 phút tính số lần)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương